De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

‘We willen ook hier de grootste worden’

VVD: ‘Terug aan het (be)stuur!’

VVD: ‘Terug aan het (be)stuur!’

Het leek een vreemde beslissing. Vlak voor de verkiezingen je twee raadsleden bedanken (en daarmee al je zetels inleveren). Volgens lijsttrekker Bart Bikkers een keuze van de leden, die op 21 maart op de merites kan worden beoordeeld. ‘Als je landelijk en provinciaal de grootste bent en in Vlaardingen op plek 8 bivakkeert, is er iets fout. Het was halverwege vorig jaar essentieel dat er iets veranderde.’

Bart Bikkers is import. De liefde verlokte hem naar Vlaardingen; van Delfts blauw naar schelvispekel-bruin. De bij Capgemini werkzame liberaal is niet van het kappen en draaien op de vierkante meter; grote lijnen zijn zijn ding. Op zijn 22e raadslid in Delft is hij ruim gepokt en gemazeld op bestuurlijk en politiek vlak. Diverse besturen en klankbordgroepen hebben hem (mede) gevormd tot de Bart Bikkers die een nieuwe, duidelijke koers voorstaat, waarbij hij niet zal schuwen in voorkomende gevallen landelijke trends naar lokaal gebruik te vertalen.

Klein en handzaam
‘Er is in Vlaardingen sprake van politieke versnippering, waarbij veel van hetzelfde: VV2000/Leefbaar Vlaardingen, ONS.Vlaardingen, Stadsbelangen Vlaardingen, Beter Voor Vlaardingen. Het politiek speelveld moet beknopter, dat werkt efficiënt. Stel dat we straks een college moeten formeren met zes/zeven partijen. Dat wordt lastig besturen.

Er mogen best verschillen zijn; discussie moet er immers blijven. Maar uitgangspunt is dat we het met elkaar moeten doen. Op links vind je mensen die de kracht in de overheid zien in plaats van bij de mensen zelf. Lokaal zie je vooral schreeuwers. En de VVD? Wij zijn resultaatgericht. Al is dat laatste sinds 2008 in Vlaardingen weggeëbd, we zijn en blijven een echte bestuurderspartij.’

Wethouder
‘Mocht het zover komen, dan leveren we met plezier een wethouder. Zelf zal ik dat niet zijn. Onze kandidaat staat niet op de kieslijst, woont in Vlaardingen, kent de stad heel goed kent en is een bestuurlijk zwaargewicht. Zijn naam? Die volgt als de tijd daar is.’

Haagse Tips & Tricks
Den Haag is geen Vlaardingen. Eerstgenoemde is immers een dorp, waar de ijzerkoekjes in een bijna 750-jaar oude stad worden gebakken. ‘We worden door de landelijke VVD geheel vrijgelaten in ons doen en laten. Wel de voordelen van een landelijk netwerk, maar geen plichten.

Als er een landelijk besluit wordt genomen en wij er een bruikbare vertaling voor de stad van willen maken is een telefoontje voldoende om een dag later bij een kamerlid aan te schuiven voor advies en hoe een en ander te implementeren.’

Als voorbeeld neemt Bart Bikkers de ASO-wet, die het mogelijk maakt bewoners, die onophoudelijk extreem woonoverlast veroorzaken, boetes op te leggen. Nu worden melders van het kastje naar de muur gestuurd. Na 21 maart gaan we hierover in conclaaf met burgemeester Annemiek Jetten en verwachten we een daadkrachtige uitvoering van deze wet. Jetten groeit overigens in haar rol als burgemeester,' aldus Bart Bikkers. 'Het is een lastige raad, een heterogeen gezelschap dat kissebissen opteert boven besluitvorming. Dat is een lastige klus.’

Verhoudingen
“Binnen de politiek maak je veel vrienden, maar je weet nooit wie het zijn,” mag een adagium heten van De Vlaardinger. Bart Bikkers: ‘Binnen de politiek maak je veel vrienden, maar het blijven lastige contacten. Je hebt met 18-17 sowieso een lastige verhouding. Dan is er nog alle politieke gekissebis, dat trekt de persoonlijke verhoudingen scheef.’

Blij is hij met de komst van de vele nieuwe gezichten. Nieuwe leitjes schrijven schoon. ‘Dat kan het verschil maken ten opzichte van andere partijen. In 2014 begon de onmin al tijdens de coalitieonderhandelingen. Onderling vertrouwen is noodzaak om met zijn allen hobbels te nemen. Dat zal best een keertje in kissebissen uitmonden, zolang er maar naar overeenkomsten wordt gezocht. De VVD heeft geen breekpunten, maar wel ambities. Ik ben iemand die zijn ambities nastreeft!’

Financiën e.v.
‘Het is de bedoeling dat Vlaardingen financieel gezonder wordt. Er zijn stappen gezet in die richting. Maar of dat een 100% goede weg is ingeslagen met het afdekken van risico’s en het op de langebaan schuiven van stads onderhoud (riolen, groen, etc.) is maar de vraag. Best kans dat we door uitgesteld onderhoud straks de dubbele rekening moet betalen.  

We zullen slim om moeten gaan met duurzaamheid, waarbij we met het energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed meer-jaren onderhoudsplannen in acht moeten nemen. Een voorbeeld? Het op korte termijn plaatsen van zonnepanelen, terwijl op middellange termijn grootscheepse reparaties aan het dak nodig zijn. Dat is kapitaalvernietiging. Panelen weer van het dak en misschien moet nog geïsoleerd worden ook. Datzelfde geldt voor vervanging van het wagenpark, pas vervangen wanneer de auto’s zijn afgeschreven.’

Schone straten, betaalbaar wonen en veilige buurten; het zijn serieuze punten van liberale aandacht. Uitbreiding van handhaving en toezicht is van groot belang, nu we niet meer over onze eigen politiecapaciteit gaan. Ik ben een grote man, maar als ik op vrijdag- of zaterdagavond over het Veerplein loop, dan bekruipt mij wel eens een gevoel van onveiligheid. We moeten dergelijke gevoelens wegnemen met extra handhaving.  

Uitpuilende vuilcontainers is een doorn in het oog. ‘Sensoren in de bakken die aangeven wanneer ze vol raken geeft Irado de mogelijkheid efficiënt rond te rijden en zorgen dat de straten schoon blijven.  

Voorts is er een schromelijk tekort aan betaalbare woningen. Hiervan zijn starters de dupe. Zeg maar: kansloos op de lokale huizenmarkt. Ik zie bijvoorbeeld het unileverterrein als een mooie kans om wonen, werken en leren te combineren.  

Je moet de ijdele hoop koesteren dat Vlaardingen qua onderwijs op hbo-niveau iets kan betekenen. Maar uitbreiding van het mbo-pakket, dat nu zorg, welzijn en communicatie verzorgt, is een reële optie. Er is een groot tekort aan mensen die een technische opleiding hebben en kunnen lassen, auto’s repareren, een tekening lezen, kozijnen timmeren, de woning schilderen, …, etc. Hier moet Vlaardingen zich op richten.’

Lokale lasten
‘Van ons mogen de lokale lasten best omlaag. De laatste jaren zijn de OZB, riool- en afvalstoffenheffing omhooggegaan, terwijl de inwoners er niets voor terugkregen. Ik woon in Ambacht en bij een hoosbui kolkt het water via doucheput en toilet omhoog. Wij horen dit bij veel meer mensen in de wijken. Dat moet verholpen worden.

Of de lasten omlaag, of je pleegt onderhoud. Ben je met dat laatste klaar? Dan kunnen die lasten alsnog verminderd. Vergis je niet. Er moest bezuinigd. Maar het tij keert. De economie trekt aan. Dan moet je nieuwe keuzes maken. En … geven we alle geld wel goed uit?’

Werk(en)
‘Als het aan de VVD ligt vindt elke Vlaardinger een baan. Dat zal in de praktijk niet altijd haalbaar zijn, maar samen met Stroomopwaarts moeten we ver komen. Er zijn veel vacatures binnen het onderwijs, zorg en techniek. Omscholing is van groot belang, eventueel met een sociaal leenstelsel.’ De kaartenbakken mogen best leeg.

Openbare ruimte
De Marathonweg is een heikel onderwerp. Nu de “oortjes” zo goed als definitief - het bestek is gemaakt, de aanbestedingen gedaan - tot veel beschreven geschiedenis behoren zoekt de VVD naar alternatieven. Bart Bikkers: ‘De Marathonweg is een belangrijke doorvoerweg. Bewoners en ondernemers zijn er van afhankelijk. Door er een half verdiepte tunnel neer te leggen, die veel geld kost, creëer je een muur tussen de Indische Buurt en de Westwijk; Berlijn aan de Waterweg. Of toch de muur tussen de VS en Mexico?

Er zijn ideeën die uitgaan van twee ventwegen langs de aanloop vanaf de A20 richting Blankenburgtunnel, die aansluiten op de Maassluissedijk. Een ideale buitenom-route voor alle vrachtverkeer dat zich veelal aan de waterkant bevindt. We moeten in kansen denken, dat verdienen de bewoners van de Marathonweg maar ook de ondernemers in de Rivierzone.’

Cultuur
‘Wij vertrouwen op het cultureel ondernemerschap van de mensen, die de Stadsgehoorzaal en Museum Vlaardingen leiden. Bij het theater, Kade40 en de Kroepoekfabriek lijkt dit vruchten af te werpen. Er komen meer-en-meer bekende artiesten.

Het Museum Vlaardingen is (nog) een ander verhaal. Eerst de plannen zien, dan oordelen we pas. Eventuele geldelijke vergoedingen zullen in overeenstemming moeten komen van het gebodene. En de bezoekersaantallen moeten beduidend beter. Wij zijn voor een museum, maar niet tegen elke prijs.’

Dat evenementen worden gefinancierd door inkomsten van de parkeerpot? Daar is Bart Bikkers en dus de VVD geen voorstander van. Liever zien zij dat de parkeertarieven omlaaggaan. ‘De auto mag geen melkkoe zijn, hoe cultureel belangrijk de evenementen ook zijn.’

Tot slot
De VVD lijkt zich weer op te werpen als een pragmatische partij, waarbij theorie en praktijk niet ver uiteen liggen. De verkiezingen ingaan met nul zetels afgelopen winter, als metafoor voor de schone lei, lijkt hiervan een treffende voorbode. Besturen is wat de VVD het liefst doet, het best kan. Bart Bikkers weet één ding zeker: ’Donderdag 22 maart word ik wakker met een kater. Ik hoop van het feest en niet vanwege een tegenvallende uitslag. Ons streven is vier zetels en in 2022 worden we de grootste.’ Laat dat gezegd zijn.’

6 commentaar(en) op artikel "VVD: ‘Terug aan het (be)stuur!’"

Whahahahaha hij kan altijd nog cabaretier worden als hij niet in de raad komt... Wie heeft er nu nog vertrouwen in de VVD??

Door: Cabaretier Op:

Ik heb met meer dan gemiddelde belangstelling uiteraard het verkiezingsprogramma gelezen. De politieke onwetendheid straalt er vanaf 70% van het VVD-programma is al in gang gezet en 30% open deuren. Of Vlaardingers zich weer voor vier jaar in de luren laten leggen? Ik waag het te betwijfelen. Laat de VVD eerst zijn eigen interne zaakjes op orde zien te krijgen. Zolang dat niet lukt, moet je al helemaal geen grote broek aantrekken en praten over stadsbestuur.

Door: Ben Trooster Op:

Bikkers heeft zelfs al een wethouder in zijn kast hangen... dus spreekt hij m.i. in raadsels.

Door: Dirk Tempelaar Op:

Dat is een duidelijke analyse, Ben

Door: Pollie Op:

Klopt Ben, ook ik ga daar in mee...

Door: Dirk Tempelaar Op:

Bart Bikkers moet de komende jaren eerst zichzelf en de vernieuwde VVD maar eens bewijzen. Hij doet hier een beetje voorkomen alsof de VVD een natuurlijke bestuurderspartij is, maar iedereen weet dat de VVD er bestuurlijk nogal een zootje van maakt. Het is de partij met het grootste integriteitsprobleem van Nederland. Zelfs hun eigen voorzitter is opgestapt om zijn positie niet meer te verdedigen was. In Schiedam hebben ze Wilma Verver de stad uit gejaagd, VVD-wethouders blijken corrupt te zijn. Van alle partijen is de VVD de partij waar het meeste uitschot in zit en Bert Bikkers komt even vanuit Delft vertellen dat hij in het bestuur van Vlaardingen wil komen zitten?

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: