Huisvestingsproblematiek MOE-landers

Raad en burgers in rep en roer


Raad en burgers in rep en roer

Donderdag 20 september kwam de Vlaardingse Gemeenteraad bijeen om als ‘beeldvormende raadskamer’ de startnotitie -  huisvesting arbeidsmigranten - te bespreken. Het is aan de fracties en haar leden om beleid op deze problematiek te formuleren.


Weersverwachting

   Vlaardingen
   Hoek van Holland

 

Meest gelezen:


Stad

Sport

Bedrijf

Cultuur

Politiek

Columns