De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Bas Eenhoorn legt uit ...

Vertrouwen!

Vertrouwen!

Bas Eenhoorn is niet alleen bevlogen burgemeester, hij is ook een kei op het gebied van bestuurskunde. Vanuit zijn functie zal hij met enige regelmaat vanuit het “glazen” stadhuis zaken uitleggen die elders in Vlaardingen veelal met een waas zijn bedekt.

Bas Eenhoorn: ‘Het vertrouwen in de overheid wordt steeds minder. Onderzoeken zouden dat aantonen. Er is sprake van een kloof tussen de inwoners en het bestuur, dat door hen is gekozen. Hoe kan dat en is dat ook zo in Vlaardingen? Het lijkt dat mensen door nepnieuws en complottheorieën op een verkeerd been worden gezet.
   Met andere woorden: het bestuur, de overheid is niet in staat (of niet meer in staat) om op een goede manier te communiceren. En een goede manier is op tijd, duidelijk, open en verifieerbaar. Met dat laatste wordt bedoeld dat het bericht van de overheid na te gaan is, dat je het kunt controleren op waarheid. De boodschap van het bestuur is één ding, de verpakking van die boodschap lijkt de waarheid van de informatie vergaand te bepalen.

Het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur kun je dus beïnvloeden. Dat kunnen anderen, niet altijd positief, maar beter kan het Vlaardingse bestuur dat zelf doen.
   De gemeente, soms het college van burgemeester en wethouders, soms de raad, en soms ambtelijk, werkt door de wijze van informeren en communiceren aan de geloofwaardigheid van het bestuur.
   Het is te gemakkelijk om te zeggen dat goed besturen voldoende is. Nee, het is duidelijk dat de informatie over wat het gemeentebestuur doet in alle opzichten in orde moet zijn.
   Dat weten de professionals, maar iedereen moet dat “tussen de oren” hebben. Naarmate je als overheid beter op tijd bent, open en voorspelbaar in je berichtgeving, hoe meer vertrouwen je als overheid wint.

Het vertrouwen winnen, en bijvoorbeeld nepnieuws vóór (!) zijn met eigen berichten op alle media vraagt een grote inspanning, maar vooral de overtuiging dat het zo werkt.
   In de gemeenteraad van Vlaardingen, weet ik, wordt kritisch gekeken naar die informatie, naar de communicatie over wat de Vlaardingse overheid doet. En de inwoners van Vlaardingen op hun beurt kijken kritisch naar die raad. Hoe open en duidelijk is het debat, zijn inhoudelijk verschillen van opinie duidelijk gecommuniceerd? Wat zijn de keuzes waar de raad in zijn besluitvorming voor staat?
   Ook daarin heeft communicatie een belangrijke functie om de eerdergenoemde kloof te dichten. Met deze column, die ik vandaag start, zal ik mijn bijdrage leveren aan open en helder communiceren. Daarbij reken ik op reacties, want aan vertrouwen bouwen doe je - ook in Vlaardingen - met elkaar.'

Wil je reageren of zit je met een al-dan-niet politiek maar stadsgericht onderwerp omhoog? Stuur een e-mail naar peter@devlaardinger.nl met vraag en zo nodig korte uitleg. Dan vragen wij Bas Eenhoorn weer om een column.

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker