De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Verkiezingskoorts neemt toe, niet bij kiezers

Verkiezingskoorts neemt toe, niet bij kiezers

De Nederlandse Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen met rasse schreden naderbij en politieke partijen doen hun uiterste best kiezers voor hun partij te winnen middels gladde praatjes, schemerige beloftes en tot de verbeeldingsprekende partijprogramma’s.

Van noord tot zuid en van oost naar west is men in de ban van de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Stem- en kieswijzers worden geraadpleegd, maar de vraag: 'Op welke partij en op wie breng ik mijn stem uit?' blijft voor mij een donker gat. De kiezers zien, door de alsmaar toenemende versnippering en wildgroei van politieke partijen, door de bomen het bos niet meer.

Iedere partij heeft op zijn eigen wijze het beste voor met dorp of stad. Maar kunnen zij het ook waarmaken hetgeen zij tijdens de verkiezingscampagnes uitkramen?

Het pluche lonkt. Om die reden gaan zij de straat op om te prediken dat hun partij de beste keuze is en de krachten zullen bundelen voor het best haalbare resultaat. Na weken van campagne voeren valt er na 21 maart een warme deken van politieke rust te bespeuren en wordt er een begin gemaakt met water bij de wijn - het formeren van een coalitie - en alle gedane beloftes smelten als sneeuw voor de zon. Maar het pluche voelt nog steeds goed evenals de ruimschootse vergoeding, macht en aanzien. Daar ging het bij de meesten toch al om.

Het elkaar vliegen afvangen kan beginnen. Deuren van achterkamertjes worden gesloten en in de wandelgangen heerst roddel en achterklap. Naar de burger wordt niet meer geluisterd, al wordt gedaan alsof. Op het woord "stemmen" rust al jaren een vloek. Burgers herkennen zich niet meer in de huidige manier van politiek bedrijven, want college en raad doen wat hen goeddunkt. De burger mag met lede ogen toekijken hoe stad of dorp te gronde wordt gericht en de gemeentekas geplunderd.

Mensen weten door alle slechte ervaringen niet meer op welke partij en voorgedragen kandidaten de stem moet worden uitgebracht. Ze voelen zich machteloos en monddood gemaakt, Dus, dus laten zij het afweten en verdwijnt de verkregen stempas in prullenbak of onderste bureaulade.

Ondanks dat de verkiezingskoorts bij de politieke partijen toeneemt en kandidaten overuren draaien, kijken kiezers liever de kat uit de boom en mochten zij gaan stemmen, stem dan niet op die clubs die er de afgelopen vier jaar een potje van hebben gemaakt. Ik wens de Nederlandse kiezer veel wijsheid toe en een juiste keuze.

16 commentaar(en) op artikel "Verkiezingskoorts neemt toe, niet bij kiezers"

Gadverdamme wat zuur!

Tijd om wat meer buiten onze mooie stad te kijken, dan zie je hoe goed het hier eigenlijk gaat.

Zijn er verbeter punten, ja tuurlijk maar de afgelopen 4 jaar is er echt goed werk verricht.

Van de huidige oppositie moeten we het in ieder geval niet hebben, die hebben de afgelopen 4 jaar flink gefaald.

Door: Johan Bergsma Op:

De oppositie heeft dan ook weinig in de melk te brokken. Zolang de coalitie in de meerderheid is kan de oppositie alleen maar aan de zijlijn protesteren.

De oppositie heeft wel 4 jaar de tijd gehad om zich te profileren door duidelijke standpunten in te nemen, en daarbij zijn inderdaad ook wel wat partijen goed door het ijs gezakt. VVD, ik kijk naar jou, ondermeer!

Door: Pollie Op:

Klopt, het is zuur te moeten constateren dat het politiek gezien kommer en kwel is met de Vlaardingse politiek.

Door: Dirk Tempelaar Op:

Haha die Johan... de oppositie heeft nooit goed oppositie kunnen voeren omdat de coalitie altijd eensgezind overal voor / tegen stemden. Zolang er 18 mensen voor stemmen kan de oppositie tegen stemmen en moord en brand schreeuwen maar dan gebeurt er nog steeds niets...

Door: Willem Op:

Ja willem jij begrijpt tenminste hoe het in elkaar zit, dat kan je van de roeptoeters Dirk Pollie en Johan niet zeggen.

Door: centrumbewoner Op:

Beste Centrumbewoner,

Ik heb u in het verleden weleens anders horen piepen over de rotzooi op het Veerplein, de hangjeugd en de toenmalige Mc Donald aldaar. Verkondig eens uw eigen mening en waai eens niet met alle winden mee.

Door: Dirk Tempelaar Op:

@centrumbewoner..Willem begrijpt het helemaal niet. Gemeenteraadsleden en dus ook de oppositie hebben talloze raadsinstrumenten om het gemeentelijk beleid aan de orde te stellen. Ik heb stellig de indruk dat de oppositie daar geen gebruik van heeft gemaakt en effectieve beïnvloeding heeft nagelaten, gemiste kans dus. Dat kan je de coalitie niet verwijten.

Door: Tina Rossem Op:

Mooi dat Lubach zondag het tegendeel heeft laten zien..

Laten we er eens over praten wat deze mensen allemaal wel! doen voor de stad naar hun families en drukke banen...

Door: Sofie Op:

@Sofie...dat is nu juist het probleem...ze doen te weinig...en het feit dat ze familie, baan en raadswerk niet kunnen combineren is niet iets dat je kunt aanvoeren om het raadswerk te laten versloffen. Dat is minachting voor de kiezer. Het is een samengesteld pakket waar je bij volle bewustzijn voor kiest en waarvoor je je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat dat lastig is op jonge leeftijd wordt bewezen door de gemiddelde leeftijd van de raadsleden in samenhang bezien met hun werk - en leefsituatie.

Door: Tina Rossem Op:

Als oud-raadslid weet ik dat er veel tijd in gaat zitten wil je het goed doen, maar dat had je kunnen weten door je te aten informeren. Tina zegt precies waar de politieke schoen wringt: Politiek bedrijven is leuk, maar het vele werk stukken minder.

Door: Dirk Tempelaar Op:

De raadsleden die ik ken, werken hard, keihard. Raadsleden die te weinig doen ken ik niet.

Die behoren waarschijnlijk niet tot mijn kennissenkring.

Heb je Lubach gezien?

Door: Sofie Op:

Uiteraard heb ik Lubach gezien. De vraag is of jouw kennissenkring en Lubach representatief zijn. Bovendien is hard werken geen graadmeter voor kennis en invloed!

Door: Tina Rossem Op:

Dat kun je je natuurlijk altijd afvragen, kwestie van referentiekader.

Ik heb aardig wat avondjes naar de gemeenteraadsvergadering gekeken, en hoewel ik me soms verbaas over de verbale kwaliteiten en ideeen van sommige mensen heb ik wel de indruk dat deze mensen vol passie werken aan een betere stad. Ook een betere stad is een kwestie van perceptie...

Hard werken kan echter wel kennis en invloed opleveren.

De kans dat kennis je komt aanwaaien en het hebben van invloed is hoogst onwaarschijnlijk als je niet hard werkt..

Door: Sofie Op:

Perceptie is per definitief een subjectief gegeven. Het is een beleving. En jouw en mijn beleving zitten duidelijk niet op één lijn zitten, althans niet waar het gaat om het werken naar én aan een betere stad. Dat kan en mag gelukkig in onze democratische samenleving. De passie en gedrevenheid waar je van spreekt zie ik op absoluut niet terug in de raad. Integendeel. Diplomatie is de raad de vreemd. Dat zelfde geldt waar het een constructief samenwerken betreft om op die manier een ultiem resultaat te boeken. Dat laatste wordt naar mijn mening vooral veroorzaakt door een gebrek aan kennis op dossiers. Het is Mariskwartier-issue is daarvan een manifest voorbeeld. Een hoop gebrul, mobiliseren van de pers en uiteindelijk blijkt dat de raad nogal wat informatie heeft laten passeren die gewoon voorhanden en transparant was. Met een beetje hard werken en het verwerven van kennis hadden zulke flaters voorkomen kunnen worden. Dit is slechts een van de vele voorbeelden die exemplarisch zijn voor deze raad

Door: Tina Rossem Op:

Een wijs man zei altijd: als je beter kan, moet je beter doen!

Door: Sofie Op:

Laat dat de les zijn 😀

Door: Tina Rossem Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: