De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Geuzenpenning met extra foto's Cees Groen

Prinses Mabel praat met pers

Prinses Mabel praat met pers

Laureaat Girls Not Brides is gestart in 2011 en is samen opgericht door Prinses Mabel van Oranje en The Elders. Als voorzitter van Girls Not Brides werkt Mabel van Oranje onvermoeibaar om een einde te maken aan het kind huwelijk. Directeur van Girls Not Brides is Lakshmi Sundaram. Sinds 2012 heeft ze Girls Not Brides veranderd van een speciaal project van The Elders (in het leven geroepen door Nelson Mandela en waar Mabel CEO was) in een onafhankelijke organisatie met ruim 950 leden over de hele wereld.

Prinses Mabel van Oranje ontvangt als voorzitter van Girls Not Brides dinsdag 13 maart in de Grote Kerk de Geuzenpenning, samen met directeur Lakshmi Sundaram, uit handen van Lilian Gonçalves-Ho Kang You.

De Geuzenpenning, een initiatief van stichting Geuzenpenning, wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. ‘Ik ben vereerd dat ik de Geuzenpenning mag uitreiken aan Girls Not Brides,’ zegt Lilian Gonçalves. ‘Girls Not Brides maakt echt het verschil, het kindhuwelijk is een van de grootste problemen van deze tijd.’

Een dag voor de uitreiking kreeg de pers op het stadhuis de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van dit feit.

Een verslag.

Prinses Mabel afficheert zich als een pragmatisch optimist, waarbij theorie en praktijk niet ver uiteen liggen en resultaten haalbaar zijn. Vanuit een gevoel van vermeende hypocrisie bij de VN, die kind huwelijken erg vindt, maar behandeling ervan nooit op de agenda zetten, is Girls Not Brides ontsproten.

‘Jaarlijks vinden er wereldwijd zo’n 12 miljoen kind huwelijken plaats. Ongeacht cultuur en/of geloof doen zich procentuele verschillen voor. We zijn gestart in de regio India, Afghanistan, Bangladesh, omdat daar tot 1 op 2 kinderen wordt uitgehuwelijkt. Enige dagen terug was ik nog in Indonesië, daar ligt dat percentage op “maar” 12%, maar vanwege de absolute getallen (het land telt circa 250 miljoen inwoners, na China, India en de Verenigde Staten de nummer vier) is actie noodzakelijk.’

Dat kind huwelijken zich niet beperken tot zogeheten derde en tweede wereldlanden mag een schrikbarende zorg heten. Ook in ons land vinden ze plaats, zij het fractioneel.

‘Kind huwelijken komen voort uit traditie en onwetendheid van ouders (die vaak menen dat zo’n binding beter is voor hun dochter). Dat denken moet worden omgebogen. Daarom is het goed dat veel actie zich afspeelt op lokaal niveau. Elke streek of regio per land heeft immers andere wetten en gewoonten.’

Mabel hoopt dat Girls Not Brides met een generatie tot de moderne geschiedenis behoort. Een reëel streven? Dat zal de tijd leren. ‘Meisjes die nu met 12-13 worden trouwen moet de kans op onderwijs worden geboden. Een meisje dat zwanger is heeft grote kans op een kind dat sterft binnen de eerste vijf levensjaren. Laat je haar leren en studeren, dan is ze later beter bij machte haar eigen inkomen te genereren. Uiteindelijk leidt dit proces tot een gezondere, welvarender en seksegelijkere maatschappij. Die dag, ik kan er niet op wachten.’

Girls Not Brides boekt vooruitgang, maar is nog lang niet waar het wezen moet. De Geuzenpenning is dan ook een mooi eerbetoon en een stevige opsteker. Toch is de weg is nog lang en vol stekels, hobbels en kuilen. Belangrijk volgens Mabel zijn haar vier geopperde interventies, die moeten plaatsvinden:

  1. Meisjes een steun in de rug geven. Vertellen dat ze rechten hebben en welke dat zijn. Zorgen dat ze zelfvertrouwen krijgen, zodat ze kunnen opbloeien.
  2. Samenwerking met gemeenschappen, die veelal bepalen dat een meisje moet trouwen en met wie; dat er op dit gebied keuzes zijn in het leven.
  3. Biedt de meisjes alternatieven als scholing, gezondheidszorg.
  4. Maak wetten, pas internationaal beleid aan, vaardig die uit en zorg dat die worden nageleefd.

Voorafgaande aan de uitreiking van De Geuzenpenning dinsdag 13 maart in de Grote Kerk is er de traditionele kranslegging c.s. op de Markt tussen kerk en stadhuis.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: