De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Mijlpaal voor Eiland van Speyk

Mijlpaal voor Eiland van Speyk

De bouw van het Eiland van Speyk op het schiereiland van de Koningin Wilhelminahaven is een stuk dichterbij gekomen. Het voorontwerpbestemmingsplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op het terrein, waar lange tijd bedrijvigheid heeft plaatsgevonden, is een transformatie naar woningbouw beoogd.

Op het Eiland van Speyk zijn circa 260 woningen gepland. Hiermee kan gestart worden, zodra een bestemmingsplan voor het gebied is vastgesteld. Het Eiland van Speyk is het gebied tussen de Waterleidingstraat, de Oosthavenkade en de rivier. Aan de rivier zijn vier woongebouwen gepland met circa 160 appartementen. Daarachter zijn circa 100 eengezinswoningen voorzien.

Het plangebied is nu nog onderdeel van het gezoneerde industrieterrein KW-haven. Het betreft hier een complex gebied vanwege de diverse milieuaspecten. De totstandkoming van dit voorontwerpbestemmingsplan wordt gezien als een mijlpaal binnen het ruimtelijk ordeningsproces.

Woningbouw in de Rivierzone
In januari 2015 is een overeenkomst met de geselecteerde projectontwikkelaar het Consortium Rivierzone Vlaardingen ondertekend. Het Consortium heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het Kerngebied Rivierzone die een integraal verhaal biedt voor de toekomst van het prominent gelegen gebied tussen de binnenstad en de rivier als gemengd stedelijk gebied.

Het te ontwikkelen deel van de Rivierzone ligt mooi aan de Nieuwe Maas, rondom de Buitenhaven, dicht bij het Centrum en het station. De oude pakhuizen, de havendynamiek en de vergezichten maken het tot een sfeervolle en stoere plek aan het water. In het project Nieuw Sluis is het Consortium aan de Galgkade/Deltaweg al volop met woningbouw aan de slag.

Rondom het Delta Hotel aan de Nieuwe Maas wordt de komende jaren het park omgevormd tot een eigentijds ‘Maaspark’. Hier kunnen bezoekers genieten van het groen, de langsvarende schepen, het tij van de Nieuwe Maas en van festivals en evenementen. Het Maaspark wordt gefaseerd aangelegd, gekoppeld aan de voortgang van de woningbouw in de Rivierzone.

Vervolg procedure bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor advies voorgelegd aan verschillende wettelijke partners zoals de Provincie, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Veiligheidsregio. De reacties en adviezen die worden gegeven worden betrokken op het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dit jaar als ontwerp ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen zienswijzen indienen over het bestemmingsplan.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: