De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Columnistische reactie op en column

Hoe dom kan je zijn?

Hoe dom kan je zijn?

Het blijkt dat wethouder Ivana Somers weinig historisch besef heeft. In een interview met het Algemeen Dagblad zegt zij gezien de inspanningsverplichting om meer woningen te bouwen op zoek te zijn naar meer bouwlocaties en of de burgers daarover willen meedenken. Ook is na een interview op de radio op 25 mei jl. mogelijk bij inwoners de suggestie gewekt dat het bebouwen van een strook in de Broekpolder ingebracht kan worden binnen het participatietraject van de woonvisie.

Wat voor zin heeft het een nieuwe woonvisie te ontwikkelen en burgers daarin te laten participeren. Wat is er met de oude woonvisie gebeurd?

Dan zeg ik: Wethouder ga er eerst eens voor zorgen dat de nu al bestaande locaties bebouwd gaan worden, zorg ervoor dat er iets gebeurt met de panden vermeld op de lijst vastgoed/beheren/afstoten van de gemeente Vlaardingen en de nog openstaande grondexploitaties zoals langs b.v. de Vlaardingse Vaart. Het is niet zo moeilijk met de plattegrond van Vlaardingen nog meer locaties te vinden. Zoals het terrein van de Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan, het Markterrein aan de Broekweg enz.

Hoe dom kan je zijn om in de interviews de Broekpolder te noemen. In 1979 maakte de gemeenteraad een ommezwaai van de Broekpolder bebouwen naar Broekpolder bos. Om dat te realiseren is langdurig gestreden met gedeputeerde Borgman van de provincie en gecommiteerde de Jong van Rijnmond. Anderen en ik hebben daar jarenlang voor gestreden

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich in 1979 achter het standpunt van PvdA en PPR dat de Broekpolder bos moest worden. Toen veel later bleek dat een groot aantal spuitvakken opgespoten bleek te zijn met giftig havenslib stond bebouwing gelukkig niet meer ter discussie. Ook bleek uit een geheim rapport van voormalige woningbouwvereniging Patrimonium dat op de ernstig vervuilde voormalige vuilstort niet gebouwd zou kunnen worden en dat de spuitvakken van de Broekpolder 7 meter afgegraven en van een leeflaag zou moeten worden voorzien. Gezien de hoge grondkosten zou woningbouw alleen mogelijk zijn met een forse bijdrage van het rijk.

Sinds 1979 is er al aan de randen van de Broekpolder geknabbeld door de aanleg van sportvoorzieningen, een watersportvereniging, de opslag van Gemeentewerken, Sportcentrum Polderpoort en recentelijk de padvindersboerderijen. Verdere bebouwing vooral aan een rand zoals langs Watersportweg met woningen of kantoren zal de entree en het open aanzicht van de Broekpolder ernstig schaden.  

Als ik nu zie hoe de Broekpolder zich sinds 1979 ontwikkeld heeft en door de Vlaardingers gebruikt wordt kunnen we daar trots op zijn.

Dus wethouder wees niet zo dom en verdiep je eerst in het verleden voor je met zo’n suggestie komt.

 

5 commentaar(en) op artikel "Hoe dom kan je zijn?"

Leuk verhaaltje hoor, maar echt? Padvindersboerderijen?

Hoe triest ben je dan zeg en onder welke steen heb je de afgelopen 50 jaar gelegen?

De term Padvinders is in 1973 bij de fusie van de verschillende verenigingen tot Scouting Nederland al niet meer in gebruik. Spreek alsjeblieft gewoon over Scouts en het nieuwe Scoutcentrum Vlaardingen dat in aanbouw is.

Door: Teleurgestelde inwoner Op:

tjonge, tjonge je zal je maar op de tenen getrapt voelen als er over padvinders i.p.v. scouting gesproken wordt. Beetje zielig. temeer omdat het verhaal over mogelijke woningbouw in de Broekpolder gaat en de spijker helemaal op de kop slaat.

Door: volger Op:

Mogen na de Afrikaantjes, Negerzoenen en Moorkoppen nu ook de scouts geen padvinders meer genoemd worden hahahaha,

Hebben de Padden geklaagd ;-)

Het moet niet gekker worden 😊

Door: Hans Nieuwstraten. Op:

Ach jee, zou het soms aan die 31° C kunnen liggen? Dit zijn wellicht symptomen van een zonnesteek!

Door: Dirk Tempelaar Op:

Volgens mij is het nu helemaal duidelijk: In twee moties heeft de gemeenteraad van Vlaardingen vast laten leggen dat de Broekpolder groen blijft.

Ook in de randvoorwaarden voor de nieuwe woonvisie komt te staan dat de broekpolder groen blijft.

Laten we genieten van de groene Broekpolder.

Door: wim meijer Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker