De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

‘AD-verhaal eenzijdig en ongenuanceerd’

‘Eerste paal Hoog Lede geen reden voor feest’

‘Eerste paal Hoog Lede geen reden voor feest’

‘Het AD kopt in de Waterweg-bijlage van 26 juni met Eerste paal Hoog Lede voelt als overwinning. Dat is niet de mening van de bewoners, maar van de journalist en van huisarts Jasper de Wit. Om kort te gaan: het is een ongenuanceerd artikel en wemelt van onwaarheden.

Ik heb via het AD een reactie willen geven, maar daaraan werkt de Algemene niet mee.

Feiten
A
pril 2017 heb ik, mede namens een aantal (toekomstige) bewoners van appartementengebouw 2 een zienswijze ingediend. Deze is door de gemeente niet serieus behandeld en afgewezen. November 2017 is een beroepschrift ingediend en in maart 2018 een aanvullend beroepschrift i.v.m. de vernieuwde vergunning (15 behandelkamers en 11 onderzoekkamers waarvan er 15 tegelijk gebruikt mogen worden. Hoe verzin je dit en hoe te controleren?).

Dit beroepschrift is nog niet behandeld door de rechtbank. De conclusie van de heer De Wit, dat de rechtbank eerder deze maand oordeelde dat gewoon gebouwd mag worden, klopt niet. Dit kan de rechter nooit gezegd hebben. Het zou uniek zijn in het recht als een beroepschrift wordt afgewezen zonder inhoudelijke behandeling.

De heer De Wit kijkt terug op een nare periode. Maar die heeft hij aan zichzelf te danken. Hij is, met steun van de gemeente, steeds heel confronterend geweest.

Ik heb gebruik gemaakt van mijn democratisch recht bezwaar te maken tegen de plannen en begrijp niet waarom de heer De Wit dat vervelend en irritant vindt. Hiertoe is geen enkele aanleiding. Ook heb ik voldoende argumenten ingebracht.

Zijn verwachting, dat wanneer het medische centrum daadwerkelijk operationeel is, alle negativisme en angst van omwonenden zal verstommen, komt niet uit.

Er ontstaat een groot parkeerprobleem in de wijk. Zeker voor patiënten van het medisch centrum.

De “onafhankelijke” gemeentelijke verkeersdeskundige heeft in opdracht van de gemeente Vlaardingen berekend dat er precies genoeg parkeerplaatsen zullen zijn (u vraagt en wij draaien).

Volgens de parkeernota 2008 is het verplicht dat bij nieuwbouw (en zeker bij zo’n groot bedrijfsverzamelgebouw) parkeerplaatsen op eigen terrein gemaakt moeten worden.
   In de omgevingsvergunning voor het medisch centrum is geen enkele (0 – nihil) parkeerplaats. Alle parkeerplaatsen moeten worden gevonden in de openbare ruimte. Volgens de laatste parkeerbalans zijn er 77 openbare plekken beschikbaar die dubbel gebruikt zouden kunnen worden (mensen gaan werken, de meeste bewoners van de appartementen zijn 70+!).
   Er zijn 38 plaatsen nodig voor het medisch centrum en als we dubbelgebruik rekenen 50/50 dan komt dat precies uit.

De praktijk zal anders uitwijzen. De 62 bewoners rondom het medisch centrum zullen ervoor zorgen dat de plaatsen 24/7 gebruikt zijn. Voor het medisch centrum resteren dan maximaal 15 plekken (ook nog in dubbelgebruik = 8).
   Praktijk: praktisch geen parkeerplaats voor patiënten. Gevolg: rondjes rijden om plek te vinden of honderden meters lopen. Daar zullen patiënten niet blij mee zijn.

Een omwonende vatte het mooi samen:
“Wij worden opgescheept met soort medisch centrum, een dokterspost kun je dit bouwwerk niet noemen. Jammer dat we incapabel stadsbestuur hebben. Een in potentie prachtige woonwijk wordt verpest. We denken vooral aan de vele bewoners van grondgebonden woningen met kleine kinderen, die rekenden op een autoluwe wijk.”

Laat nu bij het “feestelijke” slaan van de 1e paal 2 vertegenwoordigers van dit incapabele stadsbestuur aanwezig zijn, wethouder Arnout Hoekstra en thans ex-wethouder Hans Versluijs.
   Breeduit lachend genoten zij van de champagne en de lekkere hapjes. Naar mijn mening een provocatie, omdat de vergunning nog niet definitief is. Trouwens de hele ceremonie was een provocatie.

Conclusie:
   Een te groot gebouw op de verkeerde plek. En zo zit het, niet anders.’

32 commentaar(en) op artikel "‘Eerste paal Hoog Lede geen reden voor feest’"

Ach, ach, wat een leed daar! En toch heb ik nog steeds de indruk dat het hier maar een paar Nimbies betreft

Door: Pollie Op:

Aan een indruk hebben we niks Pollie, het gaat om feiten. In app.complex 2 zijn 25 van de 28 bewoners (bijna 90%)tegen dit veel te grote gebouw, een normale huisartsenpraktijk ( hoed) zou welkom zijn. Overigens als je het artikel goed gelezen hebt dan had je kunnen zien dat juist de patienten de dupe zullen worden.

Door: Wijnand Op:

Twee artikelen, twee voorstellingen van wat komen gaat. Het is niet gelukt om de rechter van jullie feiten te overtuigen

Door: Pollie Op:

Och och och wat een kommer en kwel, wat een geween een gehuil ja nu weten we het wel.

Het eens zo mooie villapark wordt zomaar opgescheept met een doodgewoon medische centrum!

Een abnormaal groot gebouw maar niet eens een kliniek, geen plastische chirurg, maar een ordinaire wachtkamer delen met het pleps.

Het ergste is toch wel, niemand wil luisteren naar de kakkers van de goudkust 2.0! De meeste bewoners van de wijk luisteren niet, de gemeenteraad niet, het college niet, ze zwijgen alleen maar...

Fijn wel dat die enkeling die zo’n problemen heeft met dit ordinaire centrum, een fabriek, een verdienmodel, gelukkig wel aandacht van de pers krijgen.

En dokters, streep ik bedoel ontwikkelaars die veel willen verdienen, pas op hoor, alle kakkers uit de wijk, parkeren er 24/7. Ze nemen allemaal voortaan verlof, hebben niet allebei hun baan nodig om die dikke hypotheek te betalen.

Deze reactie slecht? Niet half zo slecht als het gejank in het stuk hierboven!

Kom eens kijken in de Emmahof het medische centrum van de oostwijk, veel meer kamers, veel meer praktijken en niet zoveel auto’s. Bijna alle bezoekers komen namelijk op de fiets!

Stop met janken en zoek een leven, deze wijk kan dit centrum prima dragen!

Door: Piet sabakker Op:

Vreemde reactie Pollie, mijn beroepschrift is nog niet behandeld dus de rechter moet dat nog beoordelen. Je opmerking dat het niet is gelukt om de rechter van jullie? feiten te overtuigen slaat nergens op.

Door: Wijnand Op:

Beste Piet sabakker ik hoop dat je zelf je eigen reactie begrijpt, ik in ieder geval niet. Bovendien denk ik dat je de strekking van het artikel in het geheel niet hebt begrepen. Nog maar eens heel goed nalezen en dan zul je zien dat het niet om kakkers gaat maar juist om de patienten.

Door: Wijnand Op:

Dan zouden er toch nieuwe gronden moeten zijn waarover de rechter zich moet beraden?

Door: Pollie Op:

Neen, de rechter heeft zich tot nu toe 2x gebogen over verzoeken om een voorlopige voorziening ( niet van mij). Mijn beroepschrift is nog niet behandeld dus is er geen sprake van oude of nieuwe gronden.

Door: Wijnand Op:

Advocaatjes proberen altijd de boel naar hun hand te zetten, zo ook deze bewoners in hun dure wijk. Gemeente had daar een polenhotel of daklozen centrum moeten plaatsen.

Door: Mimi Op:

Maar het enige echt nieuwe argument wat ik in dit artikel lees is dat vooral de patiënten er onder leiden. Maar dat is geen grond voor een belanghebbende, want die woont reeds in de buurt van het medisch centrum. Alle andere redenen (parkeer- en verkeerdruk op de wijk) zijn denk ik al aan de rechter voorgelegd

Door: Pollie Op:

..en als de rechter twee een keer. verzoek om een voorlopige voorziening afwijst, doet hij dat, zo is mijn ervaring, enkel als de uitkomst van de bodemprocedure (lees:het beroep) min of meer vaststaat. In cash zal het dictum zijn: beroep ongegrond. Overigens zullen nieuwe beroepsgronden niet meer (mogen) worden meegewogen. En ja...er lijkt inderdaad vooral een houding te zijn van ‘ not in my backyard’. Beter om constructief en langs de band van diplomatie een voor allen acceptabele oplossing te bereiken.

Door: Tina Rossem Op:

Pollie, je hebt mijn beroepschrift niet gelezen, hoe kun je dan spreken over oude of nieuwe argumenten

Door: Wijnand Op:

Beste Tina, als je niet weet hoe het zit dan kun je beter niet reageren.

Door: Wijnand Op:

Welke argumenten gebruik je dan in het beroepschrift?

Door: Pollie Op:

@Wijnand. Ik heb genoeg professionele jarenlange ervaring om een inschatting van een zaak te kunnen doen.

Vwbt de beroepsgronden...die kunnen maar eenmaal worden gegeven. De rechter beoordeelt die gronden en niet nadien aangevoerde gronden. De rechter hanteert de regel van een finale geschillenbeslechting en daar wordt afbreuk aan gedaan als appellant steeds weer iets nieuws aanvoeren. Bovendien zou de wederpartij daardoor in zijn verdediging worden geschaad. Tina weet er misschien heel klein beetje meer van dan jij😀.

Overigens heb ik me ook wel beetje inhoudelijk verdiept hoor in wat er daar speelt. En het moet me van het hart: er worden weinig valide argumenten door jullie gebruikt en evenzo leveren jullie niet het onweerlegbare bewijs van jullie stellingen. Teveel gevoel erin gelegd. Gemiste kans.

Door: Tina Rossem Op:

Dag Pollie

Door: Wijnand Op:

Tina, je begon met aan te geven dat de rechter 2x een voorlopige voorziening heeft afgewezen. Dat is niet zo, de 1e werd toegewezen en toen heeft de gemeente een nieuwe vergunnning moeten afgeven en wel een heel knullige. Verder gaan we hier geen rechtertje spelen.

Door: Wijnand Op:

Begrijp ik nou dat je niet ons niet wil laten weten waar je je op beroept? Dus wel een artikel schrijver waarin je allemaal aannames doet maar ons niet vertellen waar je je nou echt druk om maakt

Door: Pollie Op:

Prima lokatie voor een medisch centrum. Goudkust 1.0, naast Hoogleede, is voldoende plek om te parkeren, dat regelt zich vanzelf. Dat Goudkust 2.0 teleurgesteld is, snap ik niet; misschien moet je als bewoner van Hoogleede, net als je medebewoners van Vlaardingen, er zelf ook ooit gebruik van maken. Voorheen stond hier een ziekenhuis voor de Vlaardingers.

Door: Centrum Op:

Wat leuk dat er hier mensen zijn die niet in de wijk wonen, maar wel een mening hebben over wat iemand anders in z'n achtertuin moet krijgen en die ook voor rechter willen spelen. Goudkust dit, Goudkust dat, advocaatjes, kakkers ... klinkt als pure afgunst.

Door: Fase8a Op:

Ja sorrie, dit is een zwakke reactie. Wat betreft vierkante meters buitenruimte om parkeren op te vangen is daar zat ruimte vergeleken met andere wijken in de stad. Orienteer je op de stad en zie hoe weinig ruimte in andere wijken is. Heeft niks met afgunst te maken, kijk breder voor je medeburger.

Door: Centrum Op:

Daarnaast zit de lokatie dichtbij afslag A20, goed bereikbaar.

Door: Centrum Op:

Een heleboel mensen in Vlaardingen hebben niet eens een achtertuin, en jullie klagen over parkeren in de achtertuin?

Door: Centrum Op:

@Wijnand. De eerste voorlopige voorziening is afgewezen op formeel juridische gronden. Een materiële toets vond eerst plaats met de nieuwe vergunning. De gronden van het verzoek hielden geen stand.

@Fase8a. Dit soort reacties is te algemeen en te makkelijk en raakt ook niet aan de inhoud van het artikel. Het is zogezegd 'zinledig'. Waar het om gaat is dat het artikel een eenzijdige benadering is waarin niet deugdelijk gemotiveerd wordt wat de grieven zijn. Is dat nu het gebouw of het veronderstelde parkeerprobleem? Door die motivering niet inzichtelijk te maken, is het een pretentieus artikel waar emotie boven ratio verheven is. Terecht wordt in een van de reactie gevraagd naar het weergeven van de beroepsgronden.

Door: Tina Rossem Op:

Ik hoop dat de Hoogleede bewoners er nog een schepje bovenop doen en dat je weer in Vlaardingen geboren kan worden, trots en welkom lieve Vlaardingers!

Door: Centrum Op:

Pollie en Tina. De zaak is nog onder de rechter en het is niet handig om, hier op een openbaar podium, alvast vooruit te lopen op de behandeling door details te gaan bespreken. Het doel van het artikel was om een paar dingen uit het AD artikel recht te zetten. Belangrijkste: vergunning is niet definitief en de patienten zullen de dupe worden van het parkeer probleem. Ik stop nu even want ik heb nog meer te doen.

Door: Wijnand Op:

Je bent boos want er komt een medisch centrum tegenover je huis, dat begrijp ik uit je verhaal. En je probeert er een draai aan te geven door het op te nemen voor de patiënten die niet zouden kunnen parkeren bij het medisch centrum. Jullie gaan alle parkeerplekken 24/7 in beslag nemen.

Niets in je artikel pleit voor verdraagzaamheid. Eigenlijk zie ik alleen maar een waarschuwing aan de gemeente voor dwarsliggerij vanuit Complex 2. Het lijkt me dan ook geen gezellige buurt worden, misschien kan je beter ergens anders gaan wonen nu het nog kan

Door: Pollie Op:

@Wijnand. Ook ik heb meer te doen maar hoop toch dat je wat tijd wil nemen om transparanter te zijn. Geheimzinnigheid past en hoeft ook niet: de beroepsgronden zijn ingediend en bekend bij jou, de wederpartij en de rechter en kunnen ook niet meer worden aangevuld.

Door: Tina Rossem Op:

Een etage erop bouwen voor geboorten zou fijn zijn voor alle Vlaardingers. Komt er weer wat leven in de buurten 1.0 en 2.0.

2.0 doet zwaar onder voor 1.0, maar samen gezien is het een mooi groen gebied met veel buitenruimte die deze ontwikkeling makkelijk kan hebben.

Door: Centrum Op:

Beetje suf om een 2.0-hekje om je gebied heen te willen zetten. Dat houdt geen stand, sorrie.

Door: Centrum Op:

Ik begrijp die mensen .wel. alle waar naar zn geld. Het lijkt er nu op dat ze flink hebben moeten betalen voor hun huis en dat achteraf de omgeving van het plan wordt veranderd.

Dat is ook niet eerlijk lijkt me. Ongeacht of iemand wel of geen geld heeft....beetje kortzichtig en onnozel om mensen dan voor van alles uit te maken. Het is hun goed recht lijkt me.

Behandel elkaar met respect !

Door: Ik begrijp het wel Op:

Ook ik begrijp die bewoners wel degelijk. De planning van je beoogde directe woonomgeving wordt plotseling veranderd. Dat heeft op zich niet zo veel te maken met de prijs van je woning. Zoiets kan op elk niveau een inbreuk doen op je eigen toekomstige wensen. Bij vooraf weten had je wellicht een woning elders gekocht. Het lijkt mij een goed democratisch recht om protest aan te tekenen.

Partij kiezen doe ik verder niet. In mijn hart had ik liever gezien, dat daar het ziekenhuis nog gewoon stond.

Door: John van Rhijn Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: