De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Gemeente tevreden

Actieplan Wonen op koers

Actieplan Wonen op koers

Jaarlijks worden de woningmarktafspraken gemonitord. Op basis hiervan hebben de gemeente Vlaardingen en de woningcorporaties een actuele woningbouwplanning opgesteld met een doorkijk naar 2030. Volgens de plannen worden er in de periode van 2019 tot en met 2024 gemiddeld 430 woningen per jaar opgeleverd.

Vlaardingen heeft in de financiële crisisjaren tegen de trend in meer gebouwd. Vanaf 2009 heeft Vlaardingen gemiddeld 192 nieuwbouwwoningen per jaar gebouwd. In 2016 zijn er 238 nieuwbouwwoningen gebouwd. Vorig jaar 264 woningen en in 2018 neemt het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen volgens de planning toe tot 283 woningen. In de periode van 2019 tot en met 2024 worden gemiddeld 430 woningen per jaar opgeleverd.

De doelstelling van APW is om spiegelbeeldig te bouwen ten opzichte van de woningvoorraad van 2008. In de nieuwbouw wordt gestreefd naar een verhouding van 60% eengezinswoningen en 40%
appartementen. De woningbouwplanning voor de periode van 2016 tot 2030 haalt met 57% eengezinswoningen deze doelstelling net niet. De verdeling 57% eengezinswoningen en 43% appartementen blijft een aandachtspunt.

Er worden meer koopwoningen (75%) dan huurwoningen (25%) worden gebouwd.  Bijna 80% van de sociale huurwoningen wordt in de middeldure sociale huursector gebouwd met een huur tussen € 640 en € 710 per maand. Eengezinswoningen worden uitsluitend in de middeldure huursector gebouwd. In Vlaardingen wordt weinig nieuwbouw in de vrije huursector gebouwd (boven € 710). Bij de actualisatie van het Actieplan Wonen heeft dit de expliciete aandacht, omdat deze woningen ook een rol kunnen hebben bij de doorstroming en huisvesting van de middeninkomens.

Renovatie en onderhoud

In 2010 hebben de gemeente en woningcorporaties ook afspraken gemaakt over complexmatige renovaties en groot-onderhoud (minimaal 5.900 woningen). Beide woningcorporaties hebben gezamenlijk vanaf 2008 in 8.753 woningen in kwaliteit geïnvesteerd, dat zijn er bijna 3000 meer dan destijds afgesproken.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: