De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Open brief Stadsbelangen Vlaardingen

Aan: Bestuurders, directies zorginstellingen & maatschappelijke organisaties

Aan: Bestuurders, directies zorginstellingen & maatschappelijke organisaties

Wij van Stadsbelangen Vlaardingen vinden dat zorg en hulpverlening in Vlaardingen van topkwaliteit moet zijn. In de komende bestuursperiode gaan wij daarom actief toezien op de geleverde kwaliteit daarvan.

Subsidiemiddelen moeten wat ons betreft zo direct mogelijk ingezet worden op de actieve zorg en hulpverlening. Daarom vinden wij dat er zo min mogelijk geld mag opgaan aan onnodige overheadkosten maar bovenal aan de (te) hoge salarissen/vergoedingen van bestuurders, management en toezichthouders.

Wij weten dat er, ondanks de wettelijke regels m.b.t. bezoldiging van topfunctionarissen (*) (de zogenaamde Balkenendenorm), bij heel wat zorginstellingen en maatschappelijke organisaties hogere salarissen worden betaald. Dat vinden wij onacceptabel los van het feit wat de kwaliteit van de geleverde zorg en hulpverlening is.

Daarom zullen wij zo snel mogelijk na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad c.q. de vorming van het college van burgemeester en wethouders met een voorstel komen om gesubsidieerde instellingen/organisaties voortaan te korten wanneer:

  • Bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm (€ 187.000,00 per jaar).
  • Managementfunctionarissen meer verdienen dan het Vlaardingse wethouders salaris (circa € 90.000,00 per jaar).
  • Toezichthouders een hogere vergoeding krijgen dan 10% van het Vlaardingse wethouders salaris (ongeveer € 9.000,00 per jaar).

Bij niet door de gemeente gesubsidieerde instellingen/organisaties zullen wij ons terug houdend opstellen bij vestigings- c.q. uitbreidingsplannen.

Instellingen en organisaties die hebben aangetoond zich aan de door ons gestelde normen te conformeren zullen wij –binnen de beleidsafspraken- waar mogelijk en nodig onze steun geven.

 

(*) In de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector staat dat de salarissen bij semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen in 2018 maximaal € 187.000 mag bedragen. Dit is o.a inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en pensioenbijdrage.

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: