De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Bewoners Insulindesingel leven met angst

Waterweg Wonen + brandbare renovaties

Waterweg Wonen + brandbare renovaties

Een interview met Waterweg Wonen-directeur Marieke Kolsteeg over de brand op de Insulindesingel oudejaarsnacht, om op alle punten weerwoord te geven, leverde niet veel op. Waterweg Wonen gaat niet in op in 2nd Skin gebruikte materialen en mogelijke kwetsbaarheid. De woningverhuurder huldigt het feit dat door de compartimentering de bewoners een snel en veilig heenkomen konden vinden. Dat er kennelijk zo makkelijk brand uit kon breken lijkt van minder belang. De woningbouwvereniging volgt het het Bouwbesluit; doet zelf geen onderzoek naar materialen. Waterweg Wonen stelt: ‘Er is door ons tekst en uitleg geven over de gebruikte materialen. We hebben materialen gebruikt die voldoen aan het Bouwbesluit.’

Hieronder een verslag aan de hand van bevindingen van bewoners.

Het jaar 2019 had voor de bewoners van de gerenoveerde woningen 43abc t/m 51abc aan de Insulindesingel niet rampzaliger kunnen beginnen. Koud 1 januari zorgde vuurwerk voor brand, die het dak deels in de as legde. ‘Gewoon vuurwerk,’ zegt een bewoner, ‘en dat op een natte nacht.’ ‘Zwaar vuurwerk,’ oordeelt eigenaar Waterweg Wonen. Huurders zitten circa 2,5 maand in een hotel of, zoals het merendeel, bij familie/vrienden tot alles (weer) is opgeknapt.

Oorzaak: het gebruik van EPS (geëxpandeerd polystyreen (2%) en gas (98%), in de volksmond: piepschuim). Een licht (15 tot 40 kg/m3) materiaal dat een goede warmte-isolator is, maar brandbaar.
   Maar ook de zogenaamd ‘vlamdovende’ of ‘brandvertragende’ uitvoering voldoet niet: boven de 120 graden smelt het schuim en zakken de brandremmende additieven erdoorheen, waarna het EPS alsnog uit zichzelf ontbrand. Bij verwarming alleen al komen schadelijke stoffen vrij als: koolmonoxide, koolwaterstoffen en aldehyden.

Bij de grootscheepse renovaties in de Indische Buurt is gebruik gemaakt van het 2nd Skin-principe. Dat is door aannemer BIK bouw bij alle woningen toegepast. Ook in Nijmegen en Rotterdam is dit principe toegepast en ook daar fout gegaan.
   Bij 2nd Skin wordt de gevel beplakt met EPS en als zicht-laag een steenstripachtig geperst bitumen. Ook een olieproduct […].

Brandveiligheidsdeskundige ing. A.J. Boes zegt dat gevreesd moet worden dat vroeg of laat, bij het in brand raken van dit EPS, een geheel woonblok in de as zal worden gelegd. Hij verwijst naar een brand in Rotterdam, waarbij het met EPS geïsoleerde dak vlamvatte. De brand greep zo snel om zich heen dat de brandweer machteloos stond. Hierdoor werden 29 gezinnen dakloos.

Volgens het door verzekeraar Raadsheeren ingeschakelde onafhankelijk onderzoeksbureau I-TEK uit Veghel is de brand in de dakgoot aan de tuin- of achterzijde van de appartementen 51abc ontstaan. ‘Gezien het tijdstip is meest aannemelijk dat vuurwerk in de goot is terechtgekomen,’ luidt het sobere resultaat, zoals vermeld in een brief aan Waterweg Wonen op 25 januari. Het onderzoek is gedaan op maandag 7 januari.

Zaterdag 26 januari ging De Vlaardinger in gesprek met verontruste bewoners en twee medewerkers van de afdeling communicatie van Waterweg Wonen. De technische man was verhinderd.

Bewoners zijn ongerust; bang. Immers als enig vuurwerk op een natte nacht al in staat is het dak in de as te leggen, wat als er echt iets gebeurt? De woningen zijn van onder tot boven ingepakt met verlijmde EPS, de naden afgekit met Purschuim.

EPS is goedkoop, een goede isolator en licht, maar brandbaar en geeft bij verhitting giftige dampen en een enorme rookontwikkeling af. Dus kun je de terechte vraag stellen of deze eigenschappen die van de veiligheid van de bewoners niet dwars zitten.
   Waterweg Wonen: ‘Wij hebben uitgevoerd wat wettelijk als veilig wordt aangemerkt. (Bouwbesluit).’

‘Er zijn andere isolatiematerialen,’ aldus ‘Waterweg Wonen, maar die zijn zwaarder. In dat geval moest de dakconstructie veranderd.’ En dat kost geld. Geld dat zijn weerslag had gevonden in het maandelijkse huurbedrag. Om de bewoners financieel niet weg te jagen (met de taak nieuwe huurders te vinden en in de tussentijd kostbare leegstand) wordt kennelijk bezuinigd op veiligheid. Speelt Waterweg Wonen bewust met vuur?

Waterweg Wonen: ‘EPS valt onder brandklasse E (zeer brandbaar), maar doordat het volgens het 2nd Skin-principe is ingepakt opgeschaald naar brandklasse D. De gevel, ook volgens de door het bouwbesluit toegestane norm, is brandklasse B.’ Die gevel is beplakt met EPS. Hiervoor een “steenstrip” voorzetwandje van geperste bitumen: ook brandbaar.

Ook liet de sociale verhuurder weten dat de brand boven is gebleven: ‘Enkel het dak is afgebrand, de bewoners konden via het trapportiek een goed heenkomen zoeken.’ Operatie geslaagd, dak overleden. Bij diezelfde bewoners leeft unaniem het idee dat als het dak niet zo licht ontvlambaar is vuur geen kans krijgt. Dat blijkt ook wel want tijdens de renovatie gaat het al mis. Waterweg Wonen deelt die mening niet. Benadrukt op de vluchtmogelijkheden.

Het zijn trouwens niet alleen de bewoners van de Insulindesingel e.o. die zich zorgen maken om de toepassing van EPS. Ook verzekeraars zijn in hoge mate ongerust. In een artikel op Brandveilig.com van 28 mei 2018 staat onder meer:

Verzekeraars in Nederland maken zich grote zorgen over het toenemende gebruik van brandbare isolatiematerialen in gebouwen. Met het oog op duurzaamheid belangrijk om aan klimaatstandaarden te voldoen wordt veelal gekozen voor het brandbare EPS en PIR.

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor beter toezicht en striktere regelgeving. Volgens stichting Salvage, die 1e hulp biedt bij brand stijgt het aantal bedrijfsbranden met schade van € 1 miljoen aanzienlijk.

In 2016 waren er 150 branden met een totaal schadebedrag van € 470 miljoen. Een van de oorzaken was het veelvuldig gebruik van brandbare materialen (als het in de Indische Buurt) toegepaste EPS. Waar mogelijk moeten onbrandbare materialen worden gebruikt.

‘Dat de brand niet verder kwam dan het gezamenlijke dak van de totaal 24-woningen is te danken aan de brandgang tussen de huisnummers 51 en 53,’ weet een bewoner. Hij wijst over het speelparkje naar de andere kant van de Insulindesingel en zegt: ‘Daar is geen brandgang. Dus mocht dan wordt de brand eens zo groot.’

Een andere bewoner: ‘Onder het dak is een lange kruipruimte. Niet gecompartimenteerd. Dus één grote holle kast zonder brand remmende tussenschotten.’

Onderzoeksjournalistiek televisieprogramma Zembla maakte in 2018 een documentaire over brandveiligheid naar aanleiding van de gruwelijke brand op 14 juni 2017 in de Londense Grenfell-toren, waarbij liefst 72 mensen de dood vonden.

De 36.25 minuten durende documentaire is een opeenstapeling van verouderde (gestapelde) woningen met brandgevaarlijke gevels, het veelvuldig gebruik van EPS, PIR en PUR, ontbrekende, gebrekkige en onvolledige brandtestrapporten en halfzachte tests die geen reëel beeld geven van bestaande situaties.

Kijken naar de documentaire die Zembla over dit onderwerp maakte? Klik op: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/brandgevaar?fbclid=IwAR2qkZU1sO8BHuWU4o-42F4N7TuROeRQ4V1nLFxseXmZm5d5Nn4GrP-KvnU

Het maakt niet uit wat de onstekende factor van de brand is; brand kan op verschillende manieren ontstaan. EPS platen zijn inmiddels bewezen brandgevaarlijk; de gerenoveerde huizen in de Indische buurt zijn er volledig mee ingepakt. De Insulindesingel is een kindvriendelijk buurt. Wil Waterweg Wonen daadwerkelijk het risico lopen dat bij een volgende brand mensenlevens op het spel komen te staan? Wat vindt WaWo van de volgende krantenkoppen: “Gezinnen in slaap verbrand op Insulindesingel te Vlaardingen” of: “Kinderen aan Vlaardingse Insulindesingel in slaap gestikt door giftige rookontwikkeling.”

Noot
Bij het blussen van de brand ondervond de brandweer ernstige hinder van de op het dak gemonteerde zonnepanelen vanwege het feit dat ze niet waterdoorlatend zijn. Misschien op voorhand een onderzoekje waard?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: