De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Beeldbepalende panden (nrs. 97 t/m 110) gesloopt

Pietersen Electra weg van Westhavenkade

Pietersen Electra weg van Westhavenkade

Het college van B&W heeft maandag 9 juli ingestemd met de voorgenomen sloop van beeldbepalende panden aan de Westhavenkade 97 tot en met 110. De plek waar Pietersen Electra sedert jaar en dag zetelt. Initiatiefnemer Bemog Projectontwikkeling Almere b.v. moet nog een omgevingsvergunning tot sloop aanvragen. Als hieraan is voldaan, alsmede een onherroepelijke bouwvergunning op tafel ligt, kan de sloop van start.

De sloop is noodzakelijk omdat conclusies van het funderingsrapport aangeven dat sprake is van een instabiele funderingssituatie.

Wethouder Jacky Silos (CDA) en projectontwikkelaar BEMOG hebben 16 mei getekend voor plannen voor de kop van de Westhavenkade. De locatie rondom het nieuw te bouwen Chinees restaurant China Garden (Het Platje) krijgt een ander aanzien. Na installatie als wethouder neemt Ivana Somers-Gardenier verder de honneurs van dit project vanuit haar portefeuille waar.

'In september 2019 wordt een informatieavond gehouden door de initiatiefnemer voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze avond zal een schetsontwerp gepresenteerd worden alsmede het voorontwerp bestemmingsplan, dat daarna in procedure zal gaan. Het gaat om circa 70 woningen en een parkeergarage. Deze locatie is bijzonder en markant voor de gemeente en kent een grote historie. Er zal een hoogwaardige architectuur worden toegepast met respect voor de locatie en de historie,'  aldus de gemeente.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: