De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Wel school, geen brandweerkazerne?

Bouwliefde HDP getemperd

Bouwliefde HDP getemperd

Toen De Vlaardinger in 2016 door HDP-directeur René Hersbach werd meegetroond naar de voormalige (Juliana van Stolberg) School voor Openbaar Lager Onderwijs (1883) aan de Groen van Prinstererstraat, om er een kijkje te nemen alvorens de acht lokalen zouden zijn getransformeerd tot evenzovele loftwoningen, stond, zo leek het, niets een succesvol project in de weg.

School
René Hersbach van HDP Real Estate werkte samen met Treurniet Architectuur, Bouwkundig Adviesbureau Baas, Wolf+Dikken Installatie Advies en Bouwkosten Advies TBB De Zwaan: een consortium.
   Op basis van bovenstaande besloot het college van B&W op 8 november 2016 het project te gunnen aan de Vlaardingse onroerend goed makelaar. ‘De ontwerpfase is vrijwel afgerond,’ zei Hersbach. ‘De verkoop start medio 2018.’

Nu, eind 2019, zit René Hersbach klem tussen ideeën, gebrek aan een aannemer en - zo lijkt het - verworven bezit. Nog altijd zijn de door hem toegezegde en door Treurniet te maken tekeningen niet klaar.
   Hersbach zegt hierover: ‘Er was tegenslag. Driemaal is de beoogde aannemer afgehaakt, een nieuwe impliceert een nieuwe rekensessie van 6 maanden. In de tussentijd stegen ook de bouwkundige kosten met circa 50%. Vrijdag 29 november was een eerste gesprek met aannemer nummer vier.’

In de tussentijd wordt van de voormalige school door derden gebruik gemaakt als opslagruimte: een mini-Shurgard.

De gemeente Vlaardingen antwoordde op vragen van De Vlaardinger over de school:
‘HDP Real Estate heeft de intentie om dit pand te transformeren naar woningbouw. Tot op heden komt dit niet van de grond omdat HDP haar business case niet op orde krijgt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij hun. De gemeente vindt de situatie teleurstellend. Dit pand verdient een mooie nieuwe bestemming.
   De bal ligt bij HDP Real Estate om actie te ondernemen. De gemeente heeft geen mogelijkheid voor handhaving, omdat wij bij verkoop van panden geen bouwplicht mogen opleggen. Handhaven kan alleen uit veiligheidsoverwegingen.

Brandweerkazerne
De brandweerkazerne aan de Hoflaan. Hierover zegt Hersbach: ‘Het kost moeite de brandweerkazerne te verwerven. Eind 2018 is de koopovereenkomst getekend. Daarop is een dispuut ontstaan met de gemeente. Inzet hiervan: mogelijke verontreiniging van de grond onder de brandweerkazerne.
   Het gebied Buitenplaats van Ruytenburch was vervuild en is gesaneerd, behalve de brandweerkazerne. Die vervuiling komt onder andere van de gasfabriek, die tot de jaren 70 in het gebied stond. Het gaat hier om restolie en andere vervuiling.
   Je kunt vervuilde grond op meerdere manieren reinigen. Met bacteriën of spoelen met water zijn opties. Naar ons idee, en zo lezen wij de koopovereenkomst, heeft de gemeente ons onjuist geïnformeerd. De tekst in de koopovereenkomst is volgens de gemeente voor tweeërlei […] uitleg vatbaar. Ik ga ervanuit dat we dit ergens volgend voorjaar oplossen.’

Ook nu geeft de gemeente antwoord. HDP is, zolang de akte niet bij de notaris is gepasseerd nog geen eigenaar van de brandweerkazerne.

Na een lange periode van gesprekken, onderzoeken en onderhandelingen is in oktober 2018 tussen HDP en de gemeente de koopovereenkomst voor de verkoop van de voormalige brandweerkazerne gesloten.
 
 HDP heeft verzuimd het gebouw op de in de overeenkomst afgesproken uiterste leverdatum af te nemen. Hierover heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen partijen, wat niet tot overeenstemming heeft geleid. De gemeente heeft daarom besloten de koopovereenkomst te beëindigen. (*)
   Hierdoor dient ontwikkelaar Heijmans Vastgoed in overleg met de gemeente op zoek te gaan naar een nieuwe passende herbestemming, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Heijmans en de gemeente over de ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch, waarbinnen het gebouw is gelegen.

(*) Reactie René Hersbach (directeur-HDP) op middenstuk (niet cursief): De reactie van de gemeente is onjuist. Ik ga hier echter niet verder op reageren. Ik vind het niet juist om de discussie via reacties op een bericht op deze wijze te voeren. Zoals ik al schreef zal ik contact met de gemeente opnemen.’

De verhalen van HDP en de gemeente Vlaardingen vertonen weinig overeenkomst. In geval Groen van Prinstererstraat is de gemeente teleurgesteld en voor de brandweerkazerne schijnt Heijmans al vanaf het begin van dit project als ontwikkelaar te zijn gepolst.

René Hersbach: ‘Sinds het dispuut over de brandweerkazerne is ontstaan zijn er standpunten uitgewisseld en worden over en weer brieven gestuurd. Ik ben nog steeds op zoek naar een oplossing. Ik zal bij de gemeente informeren of zij daarvoor nog openstaat.’

Na een enthousiaste start is het lang wachten op duidelijkheid. Maar wat iedereen hoopt: beide projecten gaan dóór. De gemeente en HDP zullen rond de tafel moeten anders plakt de SP weer posters. Hun dispu(u)t(en) is/zijn (een) korreltje(s) voer voor de stikstofdiscussie, die ook als een Zwaard van Damocles boven beide projecten hangt.

Vooralsnog hebben de gemeente Vlaardingen en HDP elkaar nog het nodige uit te leggen.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker