Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Aanleg Industrieterrein Marathonweg Noord

Aanleg Industrieterrein Marathonweg Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen hebben op 20 maart 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van de gemeente Vlaardingen Sectie Voorbereiding en Realisatie voor de inrichting aan de Marathonweg ongenummerd, 3132 LA Vlaardingen. Het betreft een inrichting voor de tijdelijke opslag van schone en ten hoogste licht verontreinigde grond (maximaal klasse industrie). De aanvraag betreft het onderdeel milieu, oprichting. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999123395.

1 commentaar(en) op artikel "Aanleg Industrieterrein Marathonweg Noord"

Photoshop?

Door: Willem Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen