De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

D66 blijft liever bij

Vlaardingen blijft achter

Vlaardingen blijft achter

D66 Vlaardingen heeft kennis genomen van de bestandscijfers van 30 juni jl. omtrent het aantal uitkeringen binnen het gebied van Stroomopwaarts; Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Hierin valt te constateren dat het algemene beeld van Stroomopwaarts een dalende trend toont maar Vlaardingen na een korte dalende trend de afgelopen drie maanden weer een stijgende trend laat zien en achterblijft bij de ambitie met 6%. Een hoger aantal uitkeringen heeft tevens impact op de financiële gezondheid van de gemeente. Gezien de huidige economische situatie gaat dit tegen de verwachtingen in, vooral omdat juist de groep onder de 27 jaar de grootste stijging laat zien. Hier maakt D66 Vlaardingen zich zorgen om. Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is er een dalende trend in Vlaardingen met betrekking tot het aantal personen dat werk vindt vanuit een uitkeringssituatie?
2. Is er een directe reden aan te wijzen voor het stijgen van het uitkeringsbestand?
3. Bent u bereid om een uitgebreider onderzoek te verrichten naar de exacte oorzaken voor het stijgen van het uitkeringsbestand en welke acties de gemeente Vlaardingen kan nemen om deze trend
    om te buigen?
    a. Zo ja, wanneer verwacht u hiermee te kunnen starten en de resultaten van het onderzoek te presenteren?*

    * wij begrijpen een dergelijk gedegen onderzoek enige tijd nodig heeft maar vernemen graag van u wat uw voornemens zijn.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker