De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 07|10|19

Openbare besluiten B&W 07|10|19

Schenking uurwerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van de overeenkomst om het Van Bergen-uurwerk in het bezit van de gemeente Vlaardingen te schenken aan Stichting Musea Heiligerlee.

Toelichting:

Het Van Bergen-uurwerk uit de voormalige Binnensingelkerk/Nieuwe Kerk wordt geschonken aan het Klokkengieterijmuseum te Heiligerlee om opgenomen te worden in hun uurwerkencollectie.

Beantwoording artikel-34 vragen over sloop panden Pietersen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over sloop panden Pietersen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De ontwikkelaar heeft het schetsontwerp gepresenteerd aan de monumentencommissie. Deze heeft hier enthousiast op gereageerd. Het ontwerp doet zoveel mogelijk recht aan de historische plek. Tevens heeft de monumentencommissie aangegeven dat de oude panden niet te handhaven zijn, vanwege de technisch slechte staat van de funderingen. Nader onderzoek naar eventueel te bewaren historische elementen in de panden zal nog plaatsvinden voorafgaand aan de sloop.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel inzake Turkse nieuwkomers

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) inzake Turkse nieuwkomers vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft aan zich voor te bereiden op de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2021 in gaat. Zo is onlangs samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam met behulp van een Europese subsidie extra inzet gestart op de participatie van statushouders. De ervaringen rondom dit traject nemen de gemeenten mee in de uitvoering van de nieuwe wet. Met betrekking tot inburgering Turkse nieuwkomers, geeft het college aan de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Zodra hierover meer bekend is neemt de gemeente contact op met de gemeente Rotterdam voor hun ervaringen. In de uitvoering kan dit, indien gewenst, een plek krijgen. Hierover volgt nog een raadsvoorstel Integratie.

Raadsvoorstel tot het afwijken van het gemeentelijk grondbeleid ten behoeve van de voorgenomen verkoop van drie ontwikkellocaties in de Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het afwijken van het gemeentelijk grondbeleid ten behoeve van de voorgenomen verkoop van drie ontwikkellocaties in de Rivierzone vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft het voornemen uitgesproken om in te stemmen met het concept addendum met Consortium Rivierzone Vlaardingen BV in verband met de verkoop van drie ontwikkellocaties in de Rivierzone en de gemeenteraad voorgesteld om in afwijking van het grondbeleid de grondquotemethode toe te passen. Nadat de raad dit besluit heeft genomen, neemt het college een definitief besluit.

Raadsmemo beantwoording vragen de heer Thiel over dakloosheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over dakloosheid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft via een raadsmemo reacties gegeven op vragen die gaan over dakloosheid in Vlaardingen. De gemeente biedt nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Bij het Centraal Onthaal Loket van de gemeente kunnen passanten zich aanmelden. De nachtopvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen en heeft plek voor 30 mensen. Naast de beantwoording van de vragen is afgesproken binnenkort een werkbezoek te organiseren.

Evaluatie pilot Vrij reizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo vastgesteld,
  2. besloten na afloop van de pilot stoppen met aanbieden van Vrij reizen voor AOW-ers tot 120% van de bijstandsnorm.

Bijlage:

Toelichting:

Op 1 december 2018 is in Vlaardingen de pilot Vrij reizen voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gestart. Met als doel om bij ouderen de financiële drempel weg te nemen om familie én kennissen te bezoeken of een uitje te maken. De pilot loopt nog tot en met 30 november 2019. Het college geeft in de raadsmemo aan na afronding van de pilot op 30 november 2019, geen vervolg te geven aan de regeling. De kosten zijn relatief te hoog voor het bereik van het aantal deelnemers uit de doelgroep. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de pilot Vrij reizen een beperkte bijdrage levert tegen eenzaamheid onder de ouderen.

Besluiten tot het aangaan van de anterieure overeenkomst met Maas Property Support B.V. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van de anterieure overeenkomst met Maas Property Support B.V.

Toelichting:

Deze anterieure overeenkomst betreft de panden gelegen aan de Pieter Karel Drossaertstraat 221 t/m 239. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. De ontwikkelaar heeft deze panden aangekocht van woningcorporatie Waterweg Wonen ten behoeve van sloop en nieuwbouw van woningen.  Op initiatief van de ontwikkelaar en onder toezicht van de gemeente, wordt er een informatieavond gehouden waarbij de plannen en planning worden gepresenteerd aan de omgeving.

1 commentaar(en) op artikel "Openbare besluiten B&W 07|10|19"

Het is totale WAANZIN om Turken te helpen te integreren: er leven er al zovelen in NL zonder deze "dure" hulp ooit gehad te hebben. Beter te gebruiken voor jongeren met een medisch probleem of daklozen aan een baan te helpen !!!

Door: Kell Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: