De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

“Ieder mens moet zijn leven minstens met een 8 kunnen waarderen”

Gesprek Bert Blase: Goeroe Code Oranje

Gesprek Bert Blase: Goeroe Code Oranje

De Vlaardinger had zaterdag 2 maart een interview met Bert Blase, grondlegger en aanjager van de beweging Code Oranje. En nee, dit heeft niets te maken met de weerwaarschuwingen van het KNMI.

Bert Blase, oud burgemeester van Vlaardingen - volgens velen node gemist in die functie binnen het Vlaardingse - heeft een paar jaar geleden het principe van Code Oranje gelanceerd als concept om de burger meer te betrekken bij de politieke besluitvorming.

Het gesprek vond plaats in de Cultuurwerkplaats aan de Vetttenoordsekade. Daar waar zaterdag een bijeenkomst was van Code Oranje in aanloop van de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart. Wij waren uitgenodigd door Josette Hogewoning, nummer 3 op de kieslijst voor Code Oranje.

Wij hadden binnen wel enige vragen. Met name over hoe Code Oranje zich denkt te gaan onderscheiden van de traditionele politiek. Bert Blase: 'Code Oranje is een beweging, geen partij. We hebben geen partijprogramma, maar willen burgers betrekken bij relevante onderwerpen. Dit gaat uit van een directe burgerparticipatie en beoogt het zogenaamde top-down-model af te schaffen. Kortom: de burger staat centraal.
   Via burgerplatforms, al dan niet digitaal, proberen we tot consensus te komen. Dat zal overigens vrij ingewikkeld worden, gezien de samenstelling van de beweging. De deelnemers zijn afkomstig uit de gehele breedte van het gehele politieke spectrum.' Bert Blase: 'Dat is een uitdaging mooie uitdaging. Via discussie naar elkaar toegroeien: dat is de essentie van Code Oranje.'

'Ontevredenheid onder potentiële kiezers, wat zich uit in onderbuikgevoelens en populisme, kan worden gekanaliseerd door deze kiezers serieus te nemen. Ze belangrijk te maken bij toekomstige besluitvorming. Wegkijken is geen optie. Ieder mens moet zijn leven met minstens een 8 kunnen waarderen.'

Tot slot nog enige vragen naar aanleiding van het rapport van Hans Andersson inzake de bestuurskracht in Vlaardingen en de kritiek op Bert Blase, die als verkenner aan de basis stond van het nieuwe werken in politiek Vlaardingen. Hem (Blase, red.) werd immers verweten dat hij niet had ingeschat dat de gemeenteraad nog niet toe was aan de nieuwe manier van werken, die enigszins geënt was op ideeën van Bert Blase. Dat was althans de kritiek van onderzoeker Hans Andersson. Bert Blase reageerde hierop heel scherp met de opmerking, dat nu de gemeenteraad het rapport van Andersson bijna 1 op 1 heeft overgenomen het tegendeel is bewezen: 'Mensen zoeken met samenwerking dwars door de partijen heen naar een oplossing. Dat is nu exact de Code Oranje filosofie.'
   QED: Blase zei het niet, maar de woorden zweefden door de ruimte.

Enne, vergeet niet 20 maart te gaan stemmen. Dat is beter dan klagen vanachter je toetsenbord.

1 commentaar(en) op artikel "Gesprek Bert Blase: Goeroe Code Oranje"

Heeft hij dit echt gezegd?

“Bert Blase reageerde hierop heel scherp met de opmerking, dat nu de gemeenteraad het rapport van Andersson bijna 1 op 1 heeft overgenomen het tegendeel is bewezen: 'Mensen zoeken met samenwerking dwars door de partijen heen naar een oplossing. Dat is nu exact de Code Oranje filosofie.' “

Dat zou wel een heel bijzonder gedachtenkronkel zijn. Ik had hem toch hoger zitten.

Door: Jan Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: