Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Kees Rijke, Leonie Claessen en Ruben van de Zande (VVD) over harde aanpak voor pubers met messen vastgesteld.

Ivana Somers mag trouwen

Ivana Somers mag trouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit wethouder Ivana M. Somers-Gardenier aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen vastgesteld.

CU SGP vraagt naar alternatieve marktplaatsen

CU SGP vraagt naar alternatieve marktplaatsen

Onderstaande vragen heb ik als technische vragen aan de wethouders De Leede en Bikkers gesteld. Deze technische vragen worden gebruikt om ons als fractie te laten informeren. Deze vragen hebben dus een andere status dan de formele artikel 34 vragen.

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit wethouder I.M. Somers-Gardenier aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen vastgesteld. 

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording technische en artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA fractie) over hoogwater in Vlaardingen vastgesteld.

Meest gelezen: