De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Fractie Boers houdt vuil liever in het zicht

Cameratoezicht bij afvalcontainers

Cameratoezicht bij afvalcontainers

Een van de grootste ergernissen van inwoners is het illegaal dumpen van een huisraad naast de afvalcontainers. Tijdens de verkiezingscampagne was het een van de belangrijkste onderwerpen, immers Vlaardingen moest weer een schone stad worden en wel meteen.

Ondanks de harde toon in de campagne zijn er daarna geen nieuwe maatregelen getroffen om dumpers van afval een halt toe te roepen. De primaire fout ligt uiteraard bij de hufters, maar het niet optreden of geen extra capaciteit vrijmaken door de gemeente om beter te handhaven, is haast van een zelfde niveau.

Inmiddels pakken andere gemeenten het probleem wél aan. Zo wil Rotterdam bij bepaalde afvalcontainers cameratoezicht inzetten. Wethouder Wijbenga geeft aan de Rotterdamse gemeenteraad aan dat door cameratoezicht bewoners hun gedrag aanpassen en het aantal naastplaatsingen significant afneemt. ‘Zodra mensen het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden, vertonen ze eerder sociaal gewenst gedrag’, zo zegt Wijbenga in het Algemeen Dagblad.

Vragen Fractie Boers:

1.   Heeft u de grootste hotspots van het illegaal dumpen in kaart gebracht? Zo nee, waarom niet?
2.   Bent u bereid tot het overgaan op (mobiel) cameratoezicht? Zo nee, waarom niet, en heeft u dan een beter alternatief?
3.   Bent u bereid om de boetes fors te verhogen? Zo nee, waarom niet?
4.   Bent u bereid binnen de afdeling Toezicht & Handhaving meer inzet te plegen op dit afvalprobleem? Zo nee, waarom niet?
5.   Hoeveel boetes zijn de laatste zes maanden uitgedeeld en al betaald voor het foutief aanbieden van afval bij containers?
6.   Bent u bereid om eventueel samen met Irado een lokale campagne te starten om burgers bewust te maken dat dit asociale gedrag van dumpen? Zo nee, waarom niet?
7.   Binnen een straal van 5 meter rond een container is Irado verantwoordelijk. Bent u bereid om Irado stevig aan te spreken inzake het niet netjes houden van de omgeving van de
      containers? Zo nee, waarom niet?
8.   Bent u bereid om Irado aan te spreken op het achterstallig onderhoud van containers, de vuile uitstraling, het beperkt schoonhouden en de verwaarloosde stickers? Zo nee,
      waarom niet?
9.   Irado heeft al in 2018 aangegeven met nieuwe stickers op de containers te komen, maar tot nu toe blijft het stil. Bent u bereid, gelijk aan Rotterdam en Barendrecht, om dan maar
      zelf nieuwe stickers te plaatsen op de containers, met een waarschuwing dat op bijplaatsen een boete staat? Zo nee, waarom niet?
10. Kunt u aangeven welke wethouder verantwoordelijk is voor Toezicht & Handhaving, omdat deze tot nu toe onzichtbaar is?

5 commentaar(en) op artikel "Cameratoezicht bij afvalcontainers"

Camera's met gezichtsherkenning zodat er meteen een dossiertje van de schavuiten gemaakt kan worden zoals in China?

Door: Pollie Op:

Camera toezicht bij de containers prima ! Maar als bewoners dat weten dumpen ze hun illegale afval dan niet 100 meter naast de container ? waar geen camera is ?

Door: Henk Op:

Nou Henk dan plaatsen we toch bij elke container een camera zijn er in heel Vlaardingen een stuk of 1000.

Door: Scrooge Op:

Plus 5000 in de buitengebieden, parken, bedrijfsterreinen, uitgegeven terreinen etc etc.

Alles is voor Bassie!

Door: Centrum Op:

Nou Centrum kan wel zien dat je weet waar je over praat. We hebben het over de ondergrondse containers niet over de afvalbakken. Of is Centrum soms ook een schuilnaam van Koen Kegel. 😜

Door: Scrooge Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: