Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft een toetsingskader vastgesteld ter beoordeling van vergunningsaanvragen van kleinschalige beurzen door het Sportcentrum Vlaardingen.

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus een plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaarschriften en secretaris van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften...

Fractie Boers wil directe stop op...

Vlaardingen - Fractie Boers wil dat de gemeente Vlaardingen per direct stopt met alle handhaving op Coronaregels en zeker geen zaken horecazaken gaat sluiten of beboeten omdat uitbaters en bezoekers zich niet volledig (kunnen) houden...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met gedeeltelijke overdracht anterieure overeenkomst herontwikkeling Unileverterrein en de brief over besluit vastgesteld.

Slapend stadhuis

We verbazen ONS bijna nergens meer van in Vlaardingen maar af en toe zijn er van die momenten... Zo ook dit weekend toen ONS.Vlaardingen na bijna 3 maanden antwoord kreeg op haar vragen, zie hier het artikel uit juni in het AD:

Vlaardingse schoenen op het Malieveld

Onze zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris, minder werkdruk en meer zeggenschap over hun werk. Maar ondanks verschillende stemmingen in de Tweede Kamer over het voorstel voor meer structurele waardering voor...

Groenlinks, PvdA en SP steunen...

Het is tijd voor actie. Na een hartverwarmend applaus in maart voor alle zorgmedewerkers, zagen diezelfde zorgmedewerkers al snel dat het bij een applaus alleen bleef. Althans, als het aan het huidige kabinet ligt....

Jules Bijl wethouderskandidaat...

D66 zal Jules Bijl voordragen als nieuwe wethouder in Vlaardingen. Bijl is daarmee beoogd opvolger van Sebastiaan Nieuwland die per 16 september vertrekt uit Vlaardingen. De voordracht zal nog wel door de gemeenteraad van Vlaardingen...

Marnix Alderliesten stopt als raadslid

VLAARDINGEN – Marnix Alderliesten stopt als raadslid in de gemeenteraad van Vlaardingen. Toenemende drukte in zijn privéleven zorgt ervoor dat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk. Hierdoor vindt hij...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs vastgesteld.
 

CU/SGP stelt vragen over zwemverbod...

Op 18 augustus jl. heeft u, na klachten over verschillende vormen van overlast, besloten om een zwemverbod in de avonduren in te stellen bij het Buizengat. Dit zwemverbod geldt iedere dag vanaf

Theme picker