Wisseling fractievoorzitter VV2000/LV

Maandagavond 7 oktober heeft Raymond van Haren aangegeven zijn fractievoorzitterschap van VV2000/LV neer te willen leggen. Raymond vindt dat hij  deze rol in combinatie met zijn professionele carrière niet optimaal...

Ouderen kind van de rekening

De gemeenteraad van Vlaardingen werd op maandag 7 oktober 2019 door berichten in de media verrast dat de Gratis Openbaar Vervoer pilot voor ouderen werd gestopt. Later deelde het College van B&W Vlaardingen middels hun...

Openbare besluiten B&W 07|10|19

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van de overeenkomst om het Van Bergen-uurwerk in het bezit van de gemeente Vlaardingen te schenken aan Stichting Musea Heiligerlee.

Fractie Boers wil groene inhaalslag

‘Plant voor elke gekapte boom twee nieuwe bomen terug’. Die oproep doet fractie Boers aan het college van b&w. Al sinds 2015 doet de gemeente namelijk het omgekeerde: voor elke twee gekapte bomen er slechts één...

Informatiebijeenkomst nog net geen...

De titel is uiteraard ironisch bedoeld, maar geeft toch de onderliggende spanning weer die duidelijk voelbaar was en ook te zien op de gezichten en aan de lichaamstaal af te lezen van de aanwezige bewoners. 

Fractie Boers wil spoedraad over...

Fractie Boers vraagt alle fracties om steun om liefst nog deze week een spoedraadsvergadering te houden over de rampzalige financiële situatie waarin de gemeente ineens blijkt te verkeren.

Extra inzet op participatie...

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan met behulp van een Europese subsidie extra inzetten op de participatie van statushouders.

Tekort op meerjarenbegroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat de meerjarenbegroting die op 1 oktober aan de raad voorgelegd wordt, een flink financieel tekort zal bevatten. 

Posteractie tegen lege gebouwen

De SP heeft in Vlaardingen op drie grote leegstaande gebouwen posters geplakt met de tekst ‘Waarom staat dit gebouw leeg?’.