Openbare besluiten B&W 25|06|19

Het college van B&W van Vlaardingen heeft, net als de colleges van B&W van de andere deelnemende gemeenten, formeel besloten om geld van het inmiddels opgeheven Recreatieschap Midden-Delfland over te dragen aan het Coöperatief...

En toen waren er (nog) 14

Raadslid Salih Akça heeft het gehad met Beter voor Vlaardingen. Als eenmansfractie meent het hij nóg beter werk voor Vlaardingen te kunnen afleveren.

Nieuws?!

VLAARDINGEN - Ondergetekende Vlaardingse gemeenteraadsfracties roepen op om positief de samenwerking te zoeken in het besturen van de stad. Uiteraard inhoudelijk kritisch, maar altijd met respect voor de persoon en het ambt van...

Openbare besluiten B&W 18|06|20

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat er geen extra middelen beschikbaar komen voor de aanpak van de Marathonweg. Daarmee zijn de varianten uit de Visie Marathonwegzone niet meer uitvoerbaar. Onderzocht wordt welke maatregelen...

Openbare besluiten B&W 11|06|19

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen door de heer Van Pienbroek (CU/SGP) over een seksinrichting vastgesteld.

NL-alert tijdens brand KW-haven

Op 28 mei jl. werd gerelateerd aan de verschrikkelijke brand in de KW- haven een NL-alert uitgestuurd. In alle wijken in Vlaardingen is het voorgekomen dat mensen deze alert niet ontvangen hebben, terwijl zij wel aangemeld zijn en...

Openbare besluiten B&W 03|06|19

Op 28 mei 2019 zijn de door de gemeenteraad mevrouw I.M. Somers-Gardenier en de heer S. Nieuwland benoemt tot wethouder. Het (nieuwe) voltallige college heeft op 28 mei zijn Constituerend beraad gehouden en de daarin genomen besluiten...

Poppenkast Vlaardingen weer compleet

Na een lange stroperige raadsvergadering waarin sommige raadsleden en vooral de PvdA zich wilden laten gelden (want nieuw elan waarschijnlijk na Europese verkiezingen gevuld met vernieuwde arrogantie) werd uiteindelijk het...

Openbare besluiten B&W 28|05|19

Het college heeft besloten geen gebruik te maken van hun adviesrecht, omdat er geen sprake zal zijn van meer gaswinning maar slechts het opschuiven van de einddatum van de winning waardoor de te winnen hoeveelheden en de verwachtingen...

Politieke houdbaarheid Hoekstra voorbij?

Na zijn door menig stadgenot als woeste uithalen geïnterpreteerde acties richting lokaal politieke tegenstanders en systemen, alsmede de “eigen” SP, zit een enkeltje Brussel er voor Arnout Hoekstra vooralsnog niet in....

Vlaardingen sluit 2018 positief

De gemeente Vlaardingen heeft vorig jaar 8,6 miljoen euro overgehouden. De bijdrage van het Rijk voor de Blankenburgverbinding is voor € 8,8 miljoen (na aftrek van kosten tot en met 2018) de oorzaak van het grote positieve saldo....

2020-2040

Een stad besturen? Dan is het belangrijk om de bestemming te kennen. Wat voor een stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? De Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 moet daar antwoord op gaan geven. Wethouders Bart de Leede en Jacky Silos gingen...