SP-voorzitter Ron Meyer naar Vlaardingen

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal donderdag 18 april Vlaardingen aan doen in zijn tour door het land. Tijdens een openbare avond spreekt Meyer over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt...

Openbare besluiten B&W 16|04|19

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van Ron Boers (fractie Boers) over stoppen vuurwerkdetectiesysteem vastgesteld.

ONS-gate met Bijbelse inslag?

Vanavond (maandag 15 april) werd in het presidium, het periodieke overleg tussen de fractievoorzitters en burgemeester, een brief openbaargemaakt van het Openbaar Ministerie, waarin wordt gevraagd om eventuele bewijsmiddelen te leveren...

Informateurs presenteren ...

Op 21 maart 2019 werden de heren Roel van Gurp en Eric van der Burg benoemd als informateurs. Zij kregen de opdracht om de mogelijkheden te verkennen een college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de raad, al dan niet met...

Kegel blijft

Fractie Boers bracht als enige partij een Motie van Wantrouwen in met betrekking tot de integriteit en geloofwaardigheid van Trol Kegel als raadslid van Vlaardingen. Zij stelden dat zijn positie naar aanleiding van zijn...

Openbare besluiten B&W 26-03-2019

In de huidige planning staat de plaatsing van het nieuwe geluidsscherm aan de noordkant van de A20, tussen knooppunt Kethelplein en de Holysingel gepland in het derde kwartaal 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Vlaardingse fractievoorzitters nemen...

De overgrote meerderheid van de fractievoorzitters heeft met verbazing kennisgenomen van de persverklaring van Frans Hoogendijk. De situatie die hij schetst over het besluit tot een extra raadsvergadering om de kwestie over het...

Zwanensingel op de schop

Donderdagavond 21 maart was het zover, de presentatie van de rotonde aan de Zwanensingel. In de Kerk van Nazarener werden de plannen van de gemeente bekend gemaakt, iets waar de bewoners samen met de SP actie voor hebben gevoerd. Een...

Afscheidsrede Frans Hoogendijk?

Voor wie de jongste commotie is ontgaan: Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen is niet langer wethouder. Hem werd verweten vier Roemeense arbeidsmigranten te huisvesten en dat strookte niet met de beoogde partijpolitiek. Een onhandige...

Tijdelijke portefeuilleverdeling college

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich vandaag beraden op de ontstane situatie in het college na het ontslag van wethouder Frans Hoogendijk. Het college heeft besloten om, tot het moment dat er weer een voltallig college...

Besluiten B&W 19 maart 2019

Het college heeft in de beantwoording van de artikel 34-vragen toegelicht dat Vlaardingen niet gaat voor een grootschalige aanpak van de bodemsanering, maar pleit voor een geleidelijke aanpak waarbij de herinrichting leidend is.