Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Kees Rijke, Leonie Claessen en Ruben van de Zande (VVD) over harde aanpak voor pubers met messen vastgesteld.

Ivana Somers mag trouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit wethouder Ivana M. Somers-Gardenier aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college van burgemeester...

CU SGP vraagt naar alternatieve...

Onderstaande vragen heb ik als technische vragen aan de wethouders De Leede en Bikkers gesteld. Deze technische vragen worden gebruikt om ons als fractie te laten informeren. Deze vragen hebben dus een andere status dan de...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit wethouder I.M. Somers-Gardenier aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college van burgemeester en...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording technische en artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA fractie) over hoogwater in Vlaardingen vastgesteld.

Aanleg Krabbepark in 2020 van start

De gemeente Vlaardingen legt in de periode 2020-2022 het nieuwe Krabbepark aan. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 17 maart 2020 het definitief ontwerp vast. Het gebied rondom de Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls....

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het wijzigen van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over gedwongen zorg vastgesteld.  

GroenLinks stelt vragen over biomassa

Er is veel (maatschappelijke) discussie over biomassa. De klimaatwinst wordt betwist en er zijn zorgen over luchtverontreiniging. Voor 1 april 2020 moet het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen presenteren om aan het...

Art 34 vragen Fietsstad Vlaardingen...

Op vrijdag 28 februari is de uitslag voor de beste fietsstad van Nederland bekend gemaakt. Als Vlaardingen hebben wij ook aan deze verkiezing meegedaan en de enquête is door 643 Vlaardingers ingevuld. Ondanks dat de uitslag ronduit...

College stuurt herstelplan naar raad

Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat het college naar de raad heeft gestuurd. Sinds eind vorig jaar bekend werd dat de gemeente met een flink financieel tekort te kampen...