Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen van de heer De Reus (CU-SGP) over verdwenen leerlingen tijdens de coronacrisis vastgesteld.

Extra raadsvergadering over vertrek...

Vlaardingen - De partijen AOV, Fractie Boers, PvdA en BVV willen met spoed een extra raadsvergadering, in ieder geval vóór 6 juli. Aanleiding is het totaal onverwachte vertrek wethouder van Financiën Sebastiaan Nieuwland van D66. Die...

Sebastiaan Nieuwland voorgedragen...

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2020 besloten de heer S.M. (Sebastiaan) Nieuwland voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen in een besloten raadsvergadering, op...

Sebastiaan Nieuwland nieuwe...

Wethouder Sebastiaan Nieuwland is vanavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Uitgeest. Het college van burgemeester en wethouders feliciteert Sebastiaan Nieuwland met deze voordracht.

Gesprek met de burgemeester

Aanleiding van dit gesprek was een artikel in het NRC van 27 april jl. Hierin de mededeling dat het kabinet werkt aan een spoedwet, ter vervanging van de huidige noodverordeningen, om maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over DFDS vastgesteld. 

De poepeleur is in zijn nopjes

In de nieuwe begrotin voor 2020 blijkt het college van B&W een bedrag te hebben gereserveerd van  €63.000 voor de aanschaf van een nieuwe poepzuiger. Dit werd ontdekt door ONS.Vlaardingen na enig spitwerk door de...

AOV is tegen woningbouw in de...

Een tijdens de raadsvergadering op donderdag 11 juni 2020 ingebrachte motie over Randvoorwaarden Broekpolder bij Woonvisie leverde weinig problemen op voor wethouder Somers, portefeuillehouder Wonen, maar er zat toch een klein addertje...

Houtige biomassa is niet schoon!

Nu ook het congres van GroenLinks zich gisteren in meerderheid heeft uitgesproken voor de motie “Houtige biomassa is geen schone energiebron” - mede ingediend door Vlaardings GroenLinks raadslid Neill Voorburg -...

ChristenUnie-SGP stelt vragen over...

Op 3 juni j.l heeft Staatssecretaris Blokhuis een streefdoel aangekondigd. Het rijk wil samen met gemeenten en andere betrokken partijen voor 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken met benodigde begeleiding voor dak- en...

Biodiversiteit als wapen tegen de...

Ze zijn weer terug in Vlaardingen, langs de eikensnelwegen in de Broekpolder: de eikenprocessierups. Een jaarlijks terugkerend kriebelbeestje dat, bij contact met hun “haartjes” voor de nodige overlast kan zorgen....

B&W stemt in met ontwerp...

De gemeente Vlaardingen ervaart, door krapte op de woningmarkt, een ongekend hoge ontwikkeldruk in de bestaande woningvoorraad. In toenemende mate worden in Vlaardingen initiatieven ontplooid in de stad die voor overlast zorgen....

Theme picker