Reactie fractie CU/SGP op vertrek...

Tijdens een spoedbijeenkomst heeft burgemeester A. Jetten aangekondigd haar functie als burgemeester van Vlaardingen per direct neer te leggen.  Deze beslissing heeft zij genomen, omdat het huidige...

Annemiek Jetten opgestapt

Van meet af aan is de benoeming van Annemiek Jetten als burgemeester er eentje geweest met bramen aan de ijzers. Drie jaar geleden bleek al snel dat niet alleen haar eerdere wegen bezaaid waren met politieke doorns, ook Vlaardingen wist...

Burgemeester Annemiek Jetten treedt af

Burgemeester Annemiek Jetten treedt af als burgemeester van Vlaardingen. Het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij de kwaliteiten van burgemeester Annemiek Jetten. Voor de...

Christenunie/SGP stelt vragen over...

Vanuit de media en via meldingen van inwoners vernemen wij steeds vaker dat de rotonde bij Vlaardingen Oost niet veilig is of als veilig wordt ervaren. In dit verband willen wij u de volgende vragen stellen:

Openbare besluiten van het college...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) inzake verdedigingsmiddelen boa’s vastgesteld.

Openbare besluiten van het college...

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording  van artikel 34 vragen van de heer Boers over de tijdelijke opslag van grond langs de Marathonweg. Vast te stellen.

Startsein voor sloop Valkenhof

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen, en Sebastiaan Nieuwland, wethouder van onder andere vastgoed en grondzaken, ondertekenden afgelopen week een overeenkomst waarmee de erfpacht van de wooncomplexen Valkenhof-hoog...

CDA stelt vragen over gevaarlijke afrit

Het CDA is in de afgelopen periode benaderd door inwoners en ondernemers over de verslechterde doorstroming van het autoverkeer in de afgelopen maanden bij afrit 9 Vlaardingen (Holy) vanuit de richting A20 Rotterdam, tijdens de...

Openbare besluiten van het college...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over plaatsen bankje Veerplein vastgesteld.

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023...

Vlaardingen wil in de komende jaren extra inzetten op het tegengaan van ondermijning en een betere verbinding tussen zorg en veiligheid. Dat staat in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 (IVP). Uit de veiligheidsanalyse komen...

Westwijk vrijplaats voor criminelen

De Vlaardingse Westwijk lijkt een vrijplaats voor criminelen, stelt fractie Boers. Auto’s met wisselende kentekens, criminelen die met stapels geld rondlopen, en een gemeente die niet optreedt. Burgemeester Jetten antwoordt al...

Openbare besluiten van het college...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over disproportionele veiligheidsmaatregelen Zomerterras vastgesteld.