Wanneer wordt Tim Thiel volwassen?

Donderdagmiddag 21 februari was De Vlaardinger uitgenodigd bij het kort geding te Rotterdam inzake de casus ONS.Vlaardingen versus Tim Thiel.

Terug naar af ...

In de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering ging het maar om 1 agendapunt. Het rapport van Hans Andersson inzake zijn onderzoek naar de zogenaamde bestuurskracht, of eigenlijk het gebrek daaraan. Veelzijdigheid troef.

Openbare besluiten van het college...

Beantwoording artikel 34-vragen over criminaliteit De Loper Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Ron Boers (Fractie Boers) over criminaliteit De Loper...

Verbolgen over zetelroof

Het afdelingsbestuur van de SP Vlaardingen heeft met verbazing kennisgenomen van het vertrek van vier SP-raadsleden. Wij erkennen dat de politieke situatie binnen de Vlaardingse gemeenteraad al enige tijd ernstig gemankeerd is. Naar ons...

Solistische Partij kraait viermaal

Dat de SP in Vlaardingen een partij van vechters is, mag een voortvloeisel heten van het klassieke Remi Poppe DNA. Vecht voor je recht. Ergo sinds wethouder en drijfveer Arnout Hoekstra 16 november vorig jaar bewust koos voor een job...

Besluiten B&W 12/02/19

De komende jaren worden een aantal complexen van Waterweg Wonen aangepakt. Dat kan op verschillende niveaus, van renovatie tot sloop-nieuwbouw.

Sprookjes van Andersson?

Dat de lokale politiek sinds de jongste verkiezingen van maart 2018 meer weg heeft van een losgeslagen speeltuin dan van een serieuze club die op betrouwbare wijze Vlaardingen bestuurt mag allang geen geheim meer heten. De oorzaak? Te...

Openbare besluiten college B&W - 5...

De heer T. Thiel heeft 99 schriftelijk vragen ex art. 34 van het Reglement van Orde 2018 aan de burgemeester gesteld. De inhoud van een deel van de vragen, de toonzetting in het algemeen en de totale bejegening van de burgemeester is...

Jaap Smit doet Vlaardingen aan

Op donderdag 31 januari, ook de dag waarop ex-koningin Beatrix 81 jaar werd, vereerde Commissaris van de Koningin Jaap Smit Vlaardingen met een ambtsbezoek.

B&W ontstemd over Fractie Boers

Het manifest vol artikel 34 vragen en premature gevolgtrekkingen van Fractie Boers richting burgemeester Jetten is door het college van B&W als "onfatsoenlijk", zeg maar: "boers", ervaren....

Openbare besluiten college B&W - 29...

Het college heeft de vragen van de heer Thiel, fractie Boers, over brandgevaar zonnepanelen beantwoord. Zonnepanelen zelf zijn niet brandgevaarlijk, de woningeigenaar is verantwoordelijk voor de installatie. Wel is het zo dat een...