De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Leger des Heils vaart andere koers

Ton Lebbink: Strijdkreet!

Ton Lebbink: Strijdkreet!

De liefde wordt tot in detail behandeld. Er wordt terecht gemokerd op het belang van een strikt monogame relatie en het schoonhouden c.q. frequent reinigen van hamer- en klokkenspel. Hiervoor zijn gedetailleerde voorschriften in de bundel Pappen & Nathouden voorhanden.
   Wat externe relaties met concubinistische bijvrouwen betreft, moeten wij, en niet enkel in het kader van de huidige coronahype, helaas adviseren deze zo kort mogelijk te houden.
   Na lichamelijke uitwisseling van sappen, met de geur van pas gemaaid voorjaarsgras, ten gevolge van onbeheersbaar gebleken oerdriften en andere vormen van lust, is het voorts raadzaam het humane lasapparaat grondig met water en garagezeep uitputtend te borstelen tot de glans erop volgt.
   Het valt ten strengste af te raden de woning- of huisarts met scherpe doch medisch verantwoorde apparatuur, waarop rondom minuscule weerhaakjes, de ureter of pisbuis en met hoge snelheid te laten reinigen, zoals in andere bladen en magazines abusievelijk en geheel ten onrechte wordt beweerd.

Het was vrijdagavond en tamelijk rustig tussen de drukke bedrijven door. Ton Lebbink las de Strijdkreet die hij juist en nog net voor een gulden van een zwarte pot met gleuf(hoed) had overgenomen. De ex-filmjournalist, het oude baasje in ketelpak en de handelsreiziger uit de Achterhoek, …, zij allen waren nog niet in Café Helmers gearriveerd; de ex-drummer van Mecano vond inhoud en opmaak van dit extreem dronken horecakrantje ernstig veranderd in vergelijking met de jaren 70 van het vorig millennium.
   De reden hiervoor liet zich vooralsnog (niet) raden. De uitgestelde maar niet afgeblazen komst van de drie kompanen idem.

De dichter maakte eerder die dag entree halverwege het borreluur en wist zich met enige moeite een plekje aan de toog te herveroveren op een bejaard worstelaar met borstelhaar op hoofd, rug en schouders. Kortom: zover het oog reikte was de aap een en al ongekamde harigheid en nog niet heel lang uit een mouw.

Na het klaren van dit klusje schonk dienster Caroline hem een anderhalfje met een voor zijn stamcafé bijzondere jenever; de Oude Jongere of de Oudere Jonge. Zoveel was niet duidelijk. Maar dat de distillateur Van Kleef was uit Den Haag stond als een paal boven, vanwege overvloedig en langdurig ondergeregend maaiveld, water.
   Enigszins behoudend nipte de ex-plastic tulpen-met-een-lichtje bedenker zijn eerste Haagse leveraanval.
   Enthousiast klapte hij in zijn handen, smakte luid met de lippen en riep: ‘Nondeju, dat is geen paardenpis! Nu nog een lekker Haags pilsje erbij, een spreekwoordelijk kleintje, en het leven kan enkel nog van de zonnige zijde worden bekeken.’
   Buiten, aangetrokken door de enthousiaste dichterskreten, keken enkele passanten met een glimlach inwaarts. Verlegden daarop subiet hun koers, zetten zich aan toog of tafeltje met Perzisch tapijt en bestelden als in de Crodino-reclame van weleer - met het vingertje wijzend naar Ton Lebbink’s anderhalfje om er met een luchtig kringetje en een ter zake doend aantal vingers de gewenste hoeveelheid mee aan te geven - woordloos en enigszins besmuikt de gewenste combinatiedrank.

Het werd, niet iedereen kan tegen de kopstoot, een roerige namiddag waarbij mannen agressief burlden, huilende baby’s met een dotje in jajem gedrenkt werden kalmgestellt en huisvrouwen in bloemetjesjurk en met zwembadpermanent flirterig naar andere mannen, die het veelal te druk hadden met burlen, boeren en bronstigheid, lonkten.
   Klanten kwamen, klanten gingen. Stromen erin, slierten eruit. Vegen en dweilen. Pappen en nathouden. Caroline haar tippotje bleek te klein en haar glimlach te groot voor haar fijnbesneden gezicht. Ze deed goede zaken en die ruzies? Ach, ze had wel voor heter vuren gestaan.
   Ten half achte gekeerd was de burgerkoek op. Burlen werd onhoorbaar geurvol burpsen, baby’s veegden de slaap uit kleine pientere uitgeslapen kinderoogjes en afgematte vrouwen met bloemetjesjurken en zwembadpermanentjes lieten bij het opstaan hoorbaar een reukloze wind.
   Enfin, Martin Bril indachtig, ieder waggelde zijnsweegs. Een tevreden Caroline en de Strijdkreet lezende Ton Lebbink in warme en gedeelde eenzaamheid achterlatend beloofde de laatste dag vóór het weekeinde veel goeds.
   Het wachten op Godot beu, keek de ex-portier van Paradiso ter verificatie van het huidige tijdsbeeld op zijn twee zomers eerder rond het Mittelmeer voor driehonderd peseta’s op een strand aangeschaft nepmerkhorloge en vroeg zich af hoe laat de ex-filmjournalist, het oude baasje in ketelpak en de handelsreiziger uit de Achterhoek zouden aanschuiven voor een blijde kout en misschien wel een bamzaai aan de toog.
   Om de tijd te doden schreef hij:

Zitten twee mannen te roken in een van overheidswege verplicht rookvrij café. Komt er plots een oud vrouwtje binnen met een potje Zaanse Mussert in een potje die luid roept: ‘Hé, dat mag niet wat jullie daar doen. Roken in de kroeg is strafbaar. Ik zal de politie bellen! Die weet wel wat ze hiertegen moet ondernemen. Tegen gajes en vullis als jullie.’ ‘Ach, houd je bakkes,’ zegt de roker van Zware van de Weduwe die net een trekje neemt, ‘vuile rookmelder die je er bent!’

Uiteindelijk wordt het:

SONCOURS MIPPIQUE?

Het kon niet uitblijven:
Grote delen van de voormalige vrouwenbeweging hebben het fetisjisme van de hoge hak ontdekt en op menig vrouwenfestival zoeft de leren zweep.
   De dames worden geblinddoekt, zij knielen, staan op en knielen weer.
   Enige doffe klapjes op de rondkruipende dames of op de voorover liggende heer bevestigen slechts de indruk dat dit evenveel te maken heeft met SM als met een concours hippique.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker