Bleeblegeips :Knibbel Not

Bleeblegeips :Knibbel Not

Knibbel Not was de enige die immuun bleef voor de zwaarwegende gevolgen van een vrijdagavond anderhalfjes heffen. Hij zat, fier als een pauw, recht op zijn kruk. De rest van het bezoek (en gehoor voor zover niet doof en binnen gehoorsafstand) was blijven steken in een onsamenhangende combinatie van praat, slaap en kijk lodderig uit je ogen adolescentie. Ze, die verder onbeschreven club, was steeds minder aanspreekbaar of toegankelijk voor etiquette, omgangsvormen en fatsoensregels. Geheel gelukkig verkeerden zij in hun eigen wereld. De vrijwel nuchtere rethcid oreerde zachtjes over denkers en mensen die dachten dat ze konden denken. Gezien de impact van de avond en het niet al te maagdelijke tijdstip een sowieso lastig onderwerp.

Onze verslaggever in de leegte - Dimitri Verhulst

Onze verslaggever in de leegte - Dimitri Verhulst

Dimitri Verhulst schrijft niet graag over zichzelf, omdat hij, zoals hij in mooi Vlaams zegt, 'zichzelf niet graag genoeg ziet voor de autobiografische vorm'. Interessant, want het grootste deel van zijn werk is wél geënt op echte gebeurtenissen uit zijn leven. In De helaasheid der dingen - de roman waarmee hij doorbrak - wordt een leven beschreven dat in alle opzichten lijkt op dat van de auteur. En ook in andere werken van zijn hand vind je veel overeenkomsten. Maar zijn nieuwste boek is wezenlijk anders: hij heeft daarin fragmenten uit zijn dagboek gebundeld onder de poëtische titel Onze verslaggever in de leegte.

Midden-Delfland Dag voor het eerst geschrapt

Midden-Delfland Dag voor het eerst geschrapt

Omdat door het coronavirus alle voorbereidingen stilliggen, heeft de Midden-Delfland Vereniging besloten om de Midden-Delfland Dag op zaterdag 20 juni te schrappen en een jaar over te slaan. ‘Het is een onzekere periode waarin ieders gezondheid het allerbelangrijkste is’, aldus voorzitter Koos Karssen.4

Meest gelezen: