Afscheid niet altijd zwaar

De heer Buischwater kreeg de mededeling dat de burgemeester van de goede stad V de handdoek heeft gegooid. Hij denkt een juiste keuze. Het verhaal - over het hoe en wat - was wat prestigieus maar goed, het zij haar vergeven. Men gaat weg en probeert een goede indruk achter te laten. Haar bestuurskundige kennis en kunde was niet wat de stad nodig had. Vlaardingen is een stad waar duidelijkheid naar alle kanten een behoefte is. Dat werd niet gezien, haar duidelijkheid was niet wat men verwachtte na het jarenlange charme offensief van de heer Bruinsma.

De verloedering van een samenleving

Het stuit de heer Buischwater ernstig tegen de borst dat zijn leefomgeving en dat van vele anderen bedreigd wordt door een vorm van gedrag dat niet gedragen wordt door het sociaal zo gewone voor een samenleving. Kort gezegd het is een zooitje qua. Men is zijn spullen niet meer zeker, kwetsbare ouderen worden met een goedkope smoes ontdaan van kostbaarheden. Op straat lopend heeft men de kans, door een verkeerde blik op personen, klappen te krijgen. De heer Buischwater heeft menigmaal gedacht: Waar gaat dit naar toe? Komende uit een tijdperk, vele jaren geleden, toen alles nog heel gewoon en respectvol functioneerde, heeft de heer Buischwater de glijdende schaal in de afgelopen decennia meegemaakt. Van spruitjescultuur naar kebab.

Peter Kuipers Munneke

Waarman was uitgenodigd eens te komen kijken in een volkstuint. Geïntrigeerd keek hij rond en bibberde, van kou en genot. Hij zag een Salon Socialiste en haar Naamloze Vennootschap, die nieuwe rozen plantten. Zij hadden de moed dus nog niet opgegeven, van twee stokrozen er meer te maken.

Vlaardingers motten geen passie voor hun vuilbakkie

Ik hou niet van rommel. Niet op straat, niet in m’n huis en niet in de politiek. Zeker als het gaat om beleid dat iedereen raakt. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft een ambitie: Het aantal kilo’s aan restafval verminderen. Dat is goed voor iedereen natuurlijk. Maar de raad heeft wel een klein geldprobleem ... van 12 miljoen euro.

Slaaf Pietje slaaf

Ja, de Sint is weer binnen. Ieder jaar met iets meer tegenzin gaat zijn stoomboot, komende vanuit het zuiden, bij Hoek van Holland hard stuurboord om ter hoogte van Vlaardingen idem bakboord op het centrum af te stevenen. En ook ieder jaar een festijn met iets meer slag of stoot en mediale aandacht.

Burgerlijke vervangingswaarde

Als Vlaardingen visie heeft, moeten het zich op de toekomst richten. Natuurlijk, de vermogende medemens moet ook ergens kunnen wonen, maar dat is maar een kleine groep van de bevolking. Bouw voor iedereen, waarbij Jan Modaal de ruggengraat is. Hij en zijn maatjes hebben in positieve zin de stad gemaakt tot wat het is geworden. Zij horen er ook bij. Zij horen er vooral bij.

Eliminering ener stadscentrum

De Hoogstraat had ooit, voor de totale verloedering en sloop van alles dat Vlaardingen was, een taak. Het was het epicentrum van de stad. Maar goed in de vaart der volkeren is het waarschijnlijk nodig om dingen te herzien.

Ollie B. Bommel naar Vlaardingen?

Ivo Opstelten maakt zaterdag 16 november zijn opwachting bij Plantage Pontier om zijn biografie te promoten. Zijn Vlaardingse fan-base krijgt de kans om huiswaarts te keren met een gesigneerd exemplaar. Plaatselijke neoliberale adepten als wethouder Bart Bikkers en VVD-fractieleden Kees Rijke, Leonie Claessen en Ruben van der Zande zullen ongetwijfeld van de partij (sic.) zijn om - trillend van vreugde - hun met persoonlijke opdracht opgesierde versie in ontvangst te nemen in hun grijpgrage handen. Graaiend met Ruttige glimlach.

Boekje open, oogjes dicht!

Zelf vind ik dat ik te weinig lees, immers van lezen leert men. In dit informatietijdperk is het echter lastig om goed te gaan zitten en een boek te lezen. Zo dacht ook mijn favoriete wethouder blijkbaar; Bart de Leede van GroenLinks. In juli boden wij hem namens ONS.Vlaardingen een boekje aan. Dankzij dit informatietijdperk ontworpen door uw columnist. U kunt zelfs de e-book versie nog altijd inkijken via onderstaande link: https://drive.google.com/file/d/1-0PAnl76rueMe3OO57UiC0xjBmT_3Gnx/view?usp=sharing.

Geachte mevr. Jetten

Beste mevr. Jetten, burgemeester der Stede Vlaardingen en aldus daardoor verantwoordelijke, dat is geen sinecure, dat is heel wat. De eerste vrouwelijke Vlaardingse burgemeester. Dat is nogal wat, zeker voor u.

Goed dat de Hoogstraat zo Kort is

Een prachtig gebaar: De Korte Hoogstraat weer de glans en glamour geven die het verdient. Een hartelijke toejuiching van de heer Buischwater bij dit ongetwijfeld goed doordachte plan. Tenminste dat dacht hij, goedgelovig als hij is. De waarheid werd anders. Wellicht door allerlei glijdende schalen langs elkaar heen bewegend. Zoals het bij een goed gemeenteapparaat gewoon is zijn de dingen uitgevoerd zoals waarschijnlijk niet gedacht en verwacht.

Het tij kan keren

Met het nodige bazuingeschal kondigde wethouder Arnout Hoekstra (SP) in mei 2017 aan dat Vlaardingen financieel weer gezond was. Het college van B&W volledig in euforie van de blijde boodschap, glimlachte mee om het behaalde resultaat.

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman's ogenblik

Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?

Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?

Datum: 18 juni 2019

Geachte leden van de raad,

Recent ontving het college artikel 34 vragen namens fractie Boers aangaande de woonsituatie van de burgemeester.

Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving in de media heeft het college zich op 11 juni jl. al uitgesproken omtrent de woonplaats van de burgemeester van Vlaardingen.

Beantwoording van de vragen schendt de privacy en kan risico’s inhouden voor de veiligheid van de burgemeester en haar gezin. Om deze redenen zal het college deze vragen niet beantwoorden.

Hoogachtend,
B&W van Vlaardingen

Drs. Van Ginneken loco-secretaris en Mr. A.M.M. Jetten Msc

Aldus keurt Annemiek Jetten haar eigen vlees. Een werkwijze die door iedere student bedrijfsmarketing of economie, dan wel eenieder werkzaam in de echte wereld onmiddellijk wordt neergesabeld. Elk weldenkend mens weet dat er verschillende personen, instanties of afdelingen tussen opeenvolgende te controleren fases moeten zitten. Of is politiek dan toch iets van een andere planeet?

Hoe lang of kort is het nog maar geleden dat de vierjaarlijkse flyer met de titel Uw gemeenteraad, nota bene uitgegeven door de gemeente Vlaardingen, bol (35 stuks) stond van raadsleden, hun adres met postcode, een telefoonnummer, het e-mailadres en een pasfoto alsof de wereld enkel uit zonneschijn bestond.
   En op tv in Swiebertje wist in stoffiger maat gezelliger en vreedzamer tijden zelfs het halve land waar burgemeester Rien van Unen c.s. woonden. Je was er als trouw kijker zelfs welkom voor een Lekker kopjen kofjen.

Nog niet zo lang geleden woonde een burgemeester in een zogeheten burgemeesterswoning. Door de gemeente gefaciliteerd. Voor elke inwoner bekend terrein en wie langsliep lichtte de hoed even op of groette beleefd naar de stads- of dorps-eerste.

Nu is middels artikel 34 vragen van fractie Boers slechts geïnformeerd naar waar de burgemeester haar al-dan-niet zwoele nachten doorbrengt. Niet eens met wie en op welk adres ze haar kussen deelt. Ze kan zich bijvoorbeeld beperken tot het antwoord: ‘Ik breng 60% van de donkere uurtjes slapend of anderszins door in Vlaardingen. De rest in Breda.’ Dat volstaat, mits aangetoond.

Nu tast de politiek in het duister. Een deel van de raad denkt (al dan niet hardop): Het zal me een worst weze. Maar anderen zijn en blijven benieuwd. Waarom? Omdat in de stad wonen waar je lid van het college (dus ook de burgemeester) bent, je bedstee dient te staan.
   Er zijn er voor minder de laan uitgestuurd.

Tot slot.

Achter de naam van Jetten staan de letters Msc. Dit impliceert niet automatisch dat zij aandelen heeft in deze Italiaanse rederij die nog weleens een container met onbeschreven inhoud node lost boven onze Waddeneilanden (het ontkracht dit feit trouwens ook niet), maar dat zij heeft geleerd voor Master of Science. Zeg maar: Meester in de exacte wetenschappen. Wat dit allemaal met politiek te maken heeft …

Maar goed. Vlaardingen is weer een blamage rijker. Weet de lezer trouwens al wat de zeven overeenkomsten zijn tussen Wilma Verver, Hetty Hafkamp en Annemiek Jetten? We verklappen er vast eentje. Dat is dat de meeste inwoners vroeg of laat Opstandelingen worden.

En ondertussen is er niemand die echt wil weten waar onze warme en ruimkartige burgermoeder woont.

4 commentaar(en) op artikel "Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?"

Auteur snapt geloof ik niet helemaal hoe de wereld in elkaar steekt.

Vragen aan het college worden door het college beantwoord. De burgemeester is een onlosmakelijk onderdeel daarvan, en het college spreekt altijd met één stem. Dus wie had die vragen dan moeten beantwoorden?

MSc is gewoon een academische titel. Net als mr. en drs., waar auteur kennelijk geen problemen mee heeft. Dus tenzij dit een verkapte aanklacht is tegen de verengelsing van het wetenschappelijk onderwijs, ontgaat de relevantie mij hier volledig.

Door: Jasper Op:

Zucht

Door: Remco Op:

Al die vrouwelijke burgemeesters in de overgangsperiode brengen niet veel goeds. kijk naar Anny Atterma van Ridderkerk en Mirjam Salet van Nissewaard die tegenwoordig de taak in Gouda heeft overgenomen.

Door: Ruud de Groot Op:

Als je als politieke partij graag wil weten waar de burgermeester woont is daar heel makkelijk achter te komen. Oke het is illegaal maar bevestig een track and tracé systeem onder haar auto en je krijg je antwoord.

Door: MARI VAN DER KLOOSTER Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen