De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman's ogenblik

Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?

Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?

Datum: 18 juni 2019

Geachte leden van de raad,

Recent ontving het college artikel 34 vragen namens fractie Boers aangaande de woonsituatie van de burgemeester.

Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving in de media heeft het college zich op 11 juni jl. al uitgesproken omtrent de woonplaats van de burgemeester van Vlaardingen.

Beantwoording van de vragen schendt de privacy en kan risico’s inhouden voor de veiligheid van de burgemeester en haar gezin. Om deze redenen zal het college deze vragen niet beantwoorden.

Hoogachtend,
B&W van Vlaardingen

Drs. Van Ginneken loco-secretaris en Mr. A.M.M. Jetten Msc

Aldus keurt Annemiek Jetten haar eigen vlees. Een werkwijze die door iedere student bedrijfsmarketing of economie, dan wel eenieder werkzaam in de echte wereld onmiddellijk wordt neergesabeld. Elk weldenkend mens weet dat er verschillende personen, instanties of afdelingen tussen opeenvolgende te controleren fases moeten zitten. Of is politiek dan toch iets van een andere planeet?

Hoe lang of kort is het nog maar geleden dat de vierjaarlijkse flyer met de titel Uw gemeenteraad, nota bene uitgegeven door de gemeente Vlaardingen, bol (35 stuks) stond van raadsleden, hun adres met postcode, een telefoonnummer, het e-mailadres en een pasfoto alsof de wereld enkel uit zonneschijn bestond.
   En op tv in Swiebertje wist in stoffiger maat gezelliger en vreedzamer tijden zelfs het halve land waar burgemeester Rien van Unen c.s. woonden. Je was er als trouw kijker zelfs welkom voor een Lekker kopjen kofjen.

Nog niet zo lang geleden woonde een burgemeester in een zogeheten burgemeesterswoning. Door de gemeente gefaciliteerd. Voor elke inwoner bekend terrein en wie langsliep lichtte de hoed even op of groette beleefd naar de stads- of dorps-eerste.

Nu is middels artikel 34 vragen van fractie Boers slechts geïnformeerd naar waar de burgemeester haar al-dan-niet zwoele nachten doorbrengt. Niet eens met wie en op welk adres ze haar kussen deelt. Ze kan zich bijvoorbeeld beperken tot het antwoord: ‘Ik breng 60% van de donkere uurtjes slapend of anderszins door in Vlaardingen. De rest in Breda.’ Dat volstaat, mits aangetoond.

Nu tast de politiek in het duister. Een deel van de raad denkt (al dan niet hardop): Het zal me een worst weze. Maar anderen zijn en blijven benieuwd. Waarom? Omdat in de stad wonen waar je lid van het college (dus ook de burgemeester) bent, je bedstee dient te staan.
   Er zijn er voor minder de laan uitgestuurd.

Tot slot.

Achter de naam van Jetten staan de letters Msc. Dit impliceert niet automatisch dat zij aandelen heeft in deze Italiaanse rederij die nog weleens een container met onbeschreven inhoud node lost boven onze Waddeneilanden (het ontkracht dit feit trouwens ook niet), maar dat zij heeft geleerd voor Master of Science. Zeg maar: Meester in de exacte wetenschappen. Wat dit allemaal met politiek te maken heeft …

Maar goed. Vlaardingen is weer een blamage rijker. Weet de lezer trouwens al wat de zeven overeenkomsten zijn tussen Wilma Verver, Hetty Hafkamp en Annemiek Jetten? We verklappen er vast eentje. Dat is dat de meeste inwoners vroeg of laat Opstandelingen worden.

En ondertussen is er niemand die echt wil weten waar onze warme en ruimkartige burgermoeder woont.

4 commentaar(en) op artikel "Wie Wil Weten Waar Jetten Woont?"

Auteur snapt geloof ik niet helemaal hoe de wereld in elkaar steekt.

Vragen aan het college worden door het college beantwoord. De burgemeester is een onlosmakelijk onderdeel daarvan, en het college spreekt altijd met één stem. Dus wie had die vragen dan moeten beantwoorden?

MSc is gewoon een academische titel. Net als mr. en drs., waar auteur kennelijk geen problemen mee heeft. Dus tenzij dit een verkapte aanklacht is tegen de verengelsing van het wetenschappelijk onderwijs, ontgaat de relevantie mij hier volledig.

Door: Jasper Op:

Zucht

Door: Remco Op:

Al die vrouwelijke burgemeesters in de overgangsperiode brengen niet veel goeds. kijk naar Anny Atterma van Ridderkerk en Mirjam Salet van Nissewaard die tegenwoordig de taak in Gouda heeft overgenomen.

Door: Ruud de Groot Op:

Als je als politieke partij graag wil weten waar de burgermeester woont is daar heel makkelijk achter te komen. Oke het is illegaal maar bevestig een track and tracé systeem onder haar auto en je krijg je antwoord.

Door: MARI VAN DER KLOOSTER Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: