De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Tejo Buischwater fulmineert

Verkloting niet het juiste woord

Verkloting niet het juiste woord

Zou het niet mogelijk zijn om kandidaat-raadsleden en toekomstige wethouders te onderwerpen aan een test of, waar nodig geacht, een leugendetector? De heer Buischwater is een ernstig voorstander van een correcte uitverkiezing voor de lieden die het Vlaardingse moeten besturen. Dat gebeurt altijd op een manier al jaren gewoon. De diverse politieke partijen schuiven lieden naar voren, die in hun ogen capabel zijn om het Vlaardingse naar de zin van de burgers een invulling te geven. En het volk trapt er steeds weer in.

Geschiedmatig lukt het elke keer weer prima, zo is de afgelopen decennia gebleken. Ernstig geldgebrek, een tekort aan leidinggevend adequaat reagerend ambtenarenapparaat, dat volgens de heer Buischwater het spoor helemaal bijster is, en een falende gemeenteraad is daarvan het resultaat. Maar we doen het als burger allemaal zelf. Door onze stem te geven helpen we Vlaardingen met zijn allen naar de sodemieter.

Wethouders zijn niet meer de wethouders die zij ooit zijn geweest. Capabele lieden die ingrepen bij alles wat maar fout ging. Burgemeesters zijn niet meer diegenen die het verschil maken. De heer Buischwater heeft het idee dat iedereen bang is voor elkanders oordeel. Men doet wat pogingen om het volk voor zich te winnen. Staat er zichzelf op voor het beste te willen en gaat wijken in om te horen wat er leeft. Mooi, heel mooi maar met al deze acties vraagt de heer Buischwater zich af: Wat levert het effectief op? Wat zijn de resultaten qua gemeentelijke beslissingen?

Het grote goed wordt vergeten. De heer Buischwater ziet op diverse sociale media allerhande goede bedoelingen voorbij komen van mensen die de eigen frustraties niet de baas kunnen en dat afwentelen op, een in hun ogen, falend beleid. Dat het beleid faalt is gebleken, al vele malen. Gelijk het verhaal van de ezel en de steen. Maar dan vaker.

Er is een groot tekort aan benodigde pecunia om van Vlaardingen weer de plaats te maken waar men trots op zou kunnen zijn. Een mooi centrum, goed bewinkeld en fijne, veilige woonwijken waar je s’avonds laat je hondje nog veilig uit kan laten.

De versplintering in de gemeenteraad is er een die niet bepaald werkzaam is. Eigengereidheid viert hoogtij. En dat alles over ruggen van Vlaardingers, die ernstig behoefte hebben aan duidelijkheid over de omgeving en de toekomst daarvan. De nieuwe hoop in deze is interim, de heer Eenhoorn als vervanger van de, in vele ogen, tegenvallende burgemeester Annemiek Jetten. De heer Buischwater had haar nog wat meer tijd gegund. Na de heer Bruinsma had iedere burgemeester het moeilijk gehad. De heer Buischwater heeft hem van zeer dichtbij meegemaakt. Een zeer benaderbare man, die beloofde dat het goed zou komen, terwijl hij in zijn hart wist dat het vechten tegen de bierkaai was. Aardig maar niet erg strijdvaardig.

Vlaardingen heeft een tiran nodig. Een dictator, die eindelijk de zweep over het zooitje onkundig gemeenteraadsgebroed heen zwiept. Een wijze man of vrouw die Vlaardingen de richting opduwt, die het verdient. Misschien een harde methode, maar de heer Buischwater denkt dat het de enige mogelijkheid is om de gelederen te doen besluiten wat goed is. De heer Vlegeert, interim burgemeester, voordat Bruinsma kwam was er zo een. Duldde geen gezeik en kapte onzinnige debatten resoluut af.

Wat de heer Buischwater in der tijd ook is opgevallen, is dat grote geesten, die het verschil hadden kunnen maken, rücksichloos zijn afgevoerd. Paul Scheffers, die al snel doorhad waar diverse schoenen wrongen, Leo ten Have een financieel brein. Daar wist de raad allemaal geen raad mee. Was een paar maten te groot. Laatst nog de heer Frans Hoogendijk die, volgens de heer Buischwater, uit zijn functie als wethouder werd gezet na een coupe van het college. Jammer, gemiste kansen.

De heer Buischwater heeft het idee dat bestuurderen, wat het Vlaardingse betreft, het wel goed vinden zoals het gaat. We rommelen wat aan, krijgen onze vergoeding, zijn leuk bezig onze partij-politieke dingen te promoten, blijven bij ons standpunt, wat dat ook veroorzaakt, en zien wel wat er van komt.

Landelijk gezien een standpunt waardoor de hele samenleving langzaam een punt bereikt waarin je niet meer oud, ziek en behoeftig wilt worden en waar men als nieuwkomer gepamperd wordt en als gerechtigd inwoner het maar zelf uit moet zoeken.

Zoals daar te zijn gezegd,

Tejo Buischwater, PG
Zonder toevoeging.

2 commentaar(en) op artikel "Verkloting niet het juiste woord"

Raak. Of ze het lezen?

Door: Lastige Vlaardinger Op:

Ik voel mee met Tejo maar laten we niet vergeten dat het de Vlaardingers zelf zijn die de Raad kiezen.

Door: Willem Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: