Uitkijkpost, post waar je naar uitkijkt

Uitkijkpost, post waar je naar uitkijkt

Na weer een politieke schifting onder bezielende leiding van Streng Meesteres M, slaafs gesecondeerd door een in strak leer gehulde Trol K (Ja, die van de digitale Hoaxverraad), lijkt Vlaardingen, onbestuurbaarder dan ooit en risee der vaderlandse gemeenten, van plan zich te hergroeperen. Hoewel, hergroeperen?

Nou daar gaan we weer ...

Nou daar gaan we weer ...

De heer Buischwater kreeg een PDFje in handen. Hierin conclusies van de heren formateurs. Eigenlijk weinig nieuws. Een conclusie die niemand echt zal verbazen. Hoewel?

Stemmen tellen niet altijd

Stemmen tellen niet altijd

Om de haverklap zendt Nederland bekwame landgenoten uit om her-en-der op de globe verkiezingen te controleren op eerlijkheid. Oud-politicus John Ranshuijsen was zo iemand. Zijn zelf afgebakende werkterrein? Het voormalig Joegoslavië en daar dan weer een specifiek landsdeel van.

Dappere Britt herrijst

Dappere Britt herrijst

Hier ben ik weer, na drie jaar stilte. Zeventig jaar mensenrechten bleek de perfecte gelegenheid om elkaar weer te schrijven. Ik moest er wel even goed over nadenken. Hoe ervaar ik ons recht op vrijheid van gedachtes en journalistiek?

Trol Kegel: 'Hoaxwaarschijnlijk gewipt'

Trol Kegel: 'Hoaxwaarschijnlijk gewipt'

Waarman drinkt zo nu en dan en als de tijd of de omstandigheid daartoe aanleiding geeft weleens en vaak met veel plezier een lekker glaasje en weet dus als geen ander wat ten gevolge dit gelag de dag daarop een kegel is.

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman's ogenblik

Sprookjes van Andersson (Advies)

Sprookjes van Andersson (Advies)

Na te zijn bekomen van de komische maar zinloze impact van de moderne Sprookjes van Andersson, die het nieuwe Wetboek voor Politieke Kleuters voor € 17.000,- aan het Vlaardings bestuur kwam slijten, werd het voor Waarman tijd zich weer op serieuze zaken te storten.

‘Alle kosten, voortkomende uit sociale non-cohesie en ander ongepast gedrag door raadsleden, worden voortaan hoofdelijk verrekend,’ zei een ex-wethouder in de stadhuiselijke krochten (of was het toch een kroeg?) tegen Waarman. ‘Dus dit gevalletje bestuurlijke onwil kost per raadslid € 485,71. Te verrekenen met de volgende wedde. Probleem opgelost. Wedden?’

Immers, bij iedere stichting worden bestuursleden op het matje geroepen als sprake is van moedwillig wanbestuur. Waarom dus niet de raad.

1001 nacht, dat is zeer globaal het aantal etmalen dat raad en college binnen een termijn (van vier jaar) de stad besturen, minus weekenden en andere vrije dagen. Maar het behoort geen sprookje van Andersson te zijn.
   Hoewel de raad sterke overeenkomsten vertoont met Het lelijke eendje en de Hoogste Chef van de Stad er als een Meisje met de zwavelstokjes doorheen banjert is het op termijn de bedoeling dat bestuurlijk Vlaardingen zo snel als mogelijk de contouren krijgt van De standvastige tinnen soldaat zodat Ivana Somers er op haar Rode schoentjes en Stefanie Solleveld gelijk een Prinses op de erwt aan het beoogde effect gestalte gaan geven als De nieuwe kleren van de keizer.
   Voor de rol van De kleine zeemeermin en De Chinese nachtegaal worden nog gegadigden gezocht. Nu als eerste zorgen dat de vergaderingen interessant en opbouwend worden.
   Alle zinloze en persoonlijke commotie dient te worden uitgebannen, maar het moet natuurlijk ook niet steevast eindigen alsof Klaas Vaak er gul strooiend met slaappoeder alle pluche en haar bezitters mee heeft bezoedeld.

Tips voor de lokale politiek en andere groenzoeters:

  1. Achter elk stadsbestuur moet de kracht of de idee zitten, die haar onderscheidt van andere stadsbesturen.
  2. Een stadsbestuur met weinig geld in kas moet op financieel gebied een kundige kern hebben met een brede blik en durf, die het stadsbestuur met toewijding inspireren.
  3. Een goed functionerende stad is deels afhankelijk van raad en college, wier achtergrond en loyaliteit matchen met de globale doelstellingen van die organisatie en wier identiteit ondergeschikt is aan het hogere doel.
  4. Het succes van het stadsbestuur is afhankelijk van haar voornaamste facilitering of service. Het is een vereiste dat inwoners ervan overtuigd worden dat deze facilitering of service essentieel is.  

Tot slot een mededeling betreffende de Hoekse Lijn: “Eén oude fiets in de schuur is in Vlaardingen e.o. meer waard dan tien abonnementen op het openbaar vervoer.”

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen