De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Vlaardingen: 'Bazuin(t) het voort!'

Opgeruimd staat netjes

Opgeruimd staat netjes

Het beste idee dat Waarman de laatste jaren heeft gehoord, komt uit de geest en handen van Marjo Bazuin c.s. Ze vindt de stad maar een rommel en lijkt onderhand het halve inwonertal enthousiast te hebben gekregen er op 28 maart iets aan te doen.

Er valt ook iets voor te zeggen, zelf je stad reinigen. Het is net als met je slaapkamertje vroeger; de vervuiler betaalt en de rotzooimaker ruimt op. Noem het CUYOS, wat staat voor Clean Up Your Own Shit. Die boodschap geldt voor het gros der 72.000 stadgenoten. We gooien allemaal wel eens iets op straat, in een park of in enig ander openbaar gerief.

Het idee achter CUYOS is een nette stad, een beter gezicht en dat als Vlaardingen spic en span of kraakhelder is, de stap om vuil in de openbaarheid te storten een grote is. De betere Neil Armstrong-gedachte die deze eerste man op de maan op 16 juli 1969 ventileerde; iets met een kleine stap van Marjo Bazuin en een grote sprong voor Vlaardingen. Schoon zijn werkt als sociale drempel en doet een beroep op het feit dat wat je thuis niet doet, buiten ook ongepast is.
   Er zit ook een degelijke opvoedkundige factor achter deze gezamenlijke actie, die in dit geval iedereen van jong tot oud betreft, en heeft met geen sekse of maatschappelijke afkomst te maken.
   Uit eigen ervaring kan Waarman mededelen dat een opgeruimde omgeving een opgeruimd gevoel geeft. Los van het feit dat als je met z’n allen Vlaardingen opkuist er een basis van eenheid is gelegd. ‘Zo, dat hebben we met zijn allen mooi voor elkaar. Nu zorgen dat de actie niet elke week behoeft te worden herhaald.’

Zo is CUYOS een mooi voorbeeld voor de politiek, die in grote lijnen nog van geen samenwerking, zelfs binnen vier niet al te ver uiteen staande muren, weet. Politieke gedachten zijn gekleurd, net als vuil dat je ook in alle tinten van de regenboog ziet. De actie gaat verder dan stadsbreed opruimen en zakken vuil verzamelen. Het is een fantastisch initiatief, dat tot nadenken stemt.

Dat op 28 maart 72.000 Vlaardingers aan de slag gaan om de buitenboel aan kant te maken is van een al te optimistische gedachte, maar dat er nu al honderden zijn die zich hebben aangemeld mag een succes worden genoemd. En dat je daarnaast in een tweetal uren 23,64 km2 grond en 3,05 km2 water maagdelijk krijgt, is realistisch bezien ook niet haalbaar. Maar dat na die tijd de in totaal 26,69 km2 Vlaardingen reinheid ademt is hoopvol.

Natuurlijk is Marjo Bazuin geen roepende in de woestijn die deze Augiasstal als vrouw alleen weet op te kuisen. Daarom is die zaterdag per wijk een netwerk aan coördinatoren actief, dat alle vrijwilligers stuurt om uit 120 minuten schoon werk zoveel mogelijk resultaat te persen.
   Het mooiste zou zijn als elke stadgenoot, net als vroeger gebruikelijk, zijn eigen stoepje regelmatig blijft schoonvegen. Niet alleen een lust voor het oog vergroot dit, mits op dezelfde dag en tijd uitgevoerd, terdege de sociale cohesie.

Voel je je niet geroepen de actie daadwerkelijk te ondersteunen en geef je anderen de schuld van alle troep en zwerfvuil, dan heb je er niets van begrepen. Tenzij je echt heiliger bent dan de paus. In dat geval treft jou geen blaam en mag je als eerste een steen werpen.
   Daarom verwacht Waarman zaterdag 28 maart ook clubjes politici en notabelen (ambtenaren, raadsleden en zij die het college bevolken), die bezem en vuilniszak ter hand nemen en de wijk intrekken om er schone tegels, klinkers, gras, struweel en wateroppervlakte achter te laten. Al is het maar om voor één keer te kunnen zeggen dat eenheid en oprechte samenwerking tot een mooi resultaat heeft geleid.

 

3 commentaar(en) op artikel "Opgeruimd staat netjes"

Als je een goede opvoeding gehad hebt haal je als je thuiskomt een snoeppapiertje uit je zak en dat gooi je in de prullenbak. En onderweg kom je ook voldoende vuilnisbakken tegen. Ik voel mij dan ook niet aangesproken om iets te doen, wat dat is voor mij de normaalste zaak van de wereld. Buiten dat betaal ik ook een vermogen aan gemeentebelastingen dus gemeente doe je best. Kijk een weekje wie nou echt de vervuilers zijn. Richt is 1 van die fantastische camera's op een bepaald punt in de stad b.v. liesveld of zo en kijk op je gemak wie de vervuilers zijn. Kijk ook is in de wijken die het meest vervuild zijn. Ik denk dat menigeen van de PC Vlaardingers verrast zal zijn. Ik niet. Ik verwacht wel dat de volgelingen van de groene fascisten Pol Pot Klaver en Benito Jetten met bezempjes over de schouder en stoffer en blik aan de gordel massaal gehoor zullen geven aan de oproep voor 28 maart. Veel succes

Door: A. van ´t Hof Op:

Ik vind het innitiatief van Marjo geweldig ! Ook ik erger mij al jaren aan deze stad met zijn smerige inwoners .Maar ook de Gemeente krijgt klop uit de zak ! De open afvalbakken die vaak overlopen ,en door vogels verder worden geleegd is mij al jaren een doorn in het oog. Verder denk ik , dat er alleen mensen die dag aan de slag gaan die het hele jaar hun zooi al opruimen En dat de eigenlijke vervuilers ook niet op mijn verjaardag bekeerlingen worden om onze stad schoon te houden.

Door: Fred Trooster Op:

Ik durf te beweren dat ik nog nooit in mijn 67 jaar op deze planeet BEWUST iets op de grond heb gegooid! Dat heb ik gewoon van huis uit meegekregen. Ik heb een paar jaar geleden eens op het Zomerterras zo'n plastic bekertje expres op het gras laten vallen (dat werd echt óveral om mij heen gedaan : te beroerd om 2 stappen naar links of rechts te doen om het in een prullenbak te gooien ) Ik wilde weten wat voor gevoel je daar nou bij krijgt. Nou ... binnen 3 seconden had ik het weer opgeraapt en in de prullenbak gegooid !!! Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij dat mensen er zo'n zwijnenstal van maken. Maar niets doen is gewoon geen optie, dus ... 28 maart gaan wij met een HELE GROTE GROEP gelijkgestemden aan de slag.

De journalist van het AD was een beetje al te optimistisch toen hij schreef dat wij Vlaardingen binnen die 2 uur schoon zouden krijgen ;-), maar - zoals Britt Planken het zo juist omschreef - wij gaan op 28 maart niet alleen voor een schonere stad, maar ook voor een mentaliteitsverandering. Verantwoordelijkheidsgevoel moet groeien en daar kunnen wij alleen maar samen voor zorgen!!

Door: Marjo Bazuin Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker