De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Tejo Buischwater sport politiek

Ombuigingen

Ombuigingen

Het houdbaarheidstekort. De houdbaarheidstest gemeentefinanciën is in de eerste plaats een kasstroommodel. De basis van dat kasstroommodel wordt gevormd door de zogenaamde schuldaccumulatievergelijking in baten en lasten. Het model maakt daarmee een schatting van toekomstige kasstromen. De kasstroom wordt daarbij gemeten als de mutatie van het financieel vermogen in een jaar. Dat is hetzelfde als de mutatie van de netto-schuld.

De methodiek van de test om het houdbaarheidstekort te bepalen is gebaseerd op het leerstuk houdbare overheidsschuld uit de economische literatuur. Dit leerstuk wordt wereldwijd door overheden van landen en staten toegepast. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank passen dergelijke testen toe om te bepalen hoe groot de saneringsopgaaf van een overheid met financiële stress is. Het leerstuk is ook de naamgever van onze nationale Wet Houdbare Overheidsfinanciën. Omdat gemeenten een soort van landjes binnen nationale staten zijn, is het concept goed bruikbaar voor gemeenten. Kortom, de houdbaarheid van gemeenteschuld kan net als bij landen en staten worden gemeten met een berekening van de toekomstige schuldevolutie. De financiële conditie van een gemeente kan met deze methode worden gevangen in één financieel kengetal over het zogenaamde houdbaarheidstekort. De architectuur van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën is daarvoor speciaal toegesneden op de situatie van de Nederlandse gemeenten. ( bron: VNG )

Bent u erbij? Is het u duidelijk?
Mooi gesproken, zittende bij Talk of the Town. Een soort actualiteits-gebeuren om alle Vlaardingse ellende in kaart te brengen. Gekleed als de moderne zakenman van tegenwoordig, blauwe outfit en bruine schoenen, daardoor direct herkenbaar als een man van de wereld die verstand heeft van de dingen die de gemeenschap bezig houdt en verwachtingsvol de resultaten verwoordt de bevolking verwachtende maar daarmede het rad voor de ogen draait voor een publiek dat denkt dat de beste man er echt verstand van heeft.

De wethouder van financiën, de naam is mij even ontschoten zat met een gerust gemoed het aanwezige publiek ervan te overtuigen dat het zo’n vaart niet zou lopen. In het, niet zo verre verleden is er volgens hem geen rekening gehouden met alle verhogingen in de financiële wereld Vlaardingen aangaande. Er moest omgebogen worden. De heer Buischwaters mond viel open. Briljant wat een visie. Een openbaring denkt de heer Buischwater zomaar. Dat hij er na al die jaren zomaar opkomt, ombuigen, niet bezuinigen, nee ... maar ombuigen. Bijna een geweldige verkiezings-slogan.

De heer Hoogendijk zat erbij en keek ernaar. Onderuitgezakt met een niet erg dynamische houding voor een vertegenwoordiger van de zijn tegengas gevende kompanen in de raad. Jammer. Maar gemiste kansen zijn niet vreemd in de raad is al vele malen gebleken. Daardoor raakt Vlaardingen steeds meer in het slop, zijn inwoners telkens weer een rad voor de ogen draaiende en op het verkeerde been zettende.

Ombuigen, van wat naar waar? Van 12,7 miljoen naar niets? Knap, maar wat is de tijdsspanne van het geheel. Dat werd niet verteld. De gemeente Vlaardingen staat onder curatele bij de provincie. Ombuigen geeft een aantal moeilijkheden die even niet verteld zijn in de gemeentelijke talkshow. De gespreksleider zou even heel erg door moeten vragen over het hoe en wat. De heer Buischwater heeft het enkele malen gezien op you Tube en heeft zich ernstig verbaasd over de vraagstelling van de presentator. In de ogen van de heer Buischwater is er op geen enkele manier het vuur aan de schenen van de betreffende lieden gelegd. Het was allemaal leuk, lief en aardig . Maar als presentator, en ook nog inwoner van Vlaardingen waar een ernstig faillissement dreigd is het de heer Buischwater een raadsel dat er geen prangende vagen werden gesteld. Waarschijnlijk een subsidiegevoelig iets denkt de heer Buischwater zomaar ineens.

Talk of the Town is een heel mooi platform om, als zijnde Talkshow bepaalde dingen boven water te krijgen, het elkaar de maat nemen, felle discussies tussen tegenpolen. Maar de heer Buischwater vraagt zich ernstig af wat de zin is van het geheel als niemand met een gevoel naar huis gaat van, zo dat is effe goed geregeld, daar kunnen we mee verder. Een avondje uit is niet de bedoeling van het geheel denkt de heer Buischwater zomaar. Misschien voor enkele lieden die het geheel geduldig ondergaan en daarna een hapje en een drankje nemen en gezellig kouten over al dan niet belangrijke dingen in hun leven.

Maar de heer Buischwater is er absoluut van overtuigd dat hun gesprekken niet gingen over het ombuigen.

Beste heer Van der Ende trek ze voortaan het hemd van hun lijf en doe niet zo voorzichtig. Politici zijn niet de meest integere lieden die het hart op de tong hebben en hun, ziel en zaligheid en liefde voor hun gemeente op tafel leggen. Ze slikken hun tong liever in bang als men is op een afrekening achteraf. Zo werkt het en daardoor is een teloorgang van Vlaardingen absoluut onafwendbaar. Trek het er voortaan onbekommerd uit en wees een echte Talkshow host en geen verhaaltjes aanhoorder met een flauw reactievermogen.

Zoals daar te zijn gezegd,

Uw Tejo Buischwater, PG

Tunnelvisionair bij uitstek
Wachter op oplossingsgericht denken

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: