Vlexit

Het is de heer Buischwater al vele malen opgevallen dat er landelijk gezien dezelfde problemen zich opdoen als in het Vlaardingse heden ten dagen gewoon. Dat betekent dat er landelijk gezien hetzelfde kaliber lieden met weinig kennis en kunde de algehele landelijke dienst uitmaken. Een probleem wat zich al jaren voordoet. Ik leg het u uit. Vele malen worden goedwillende bestuurderen vervangen door hen die het gekozen beleid wel willen volgen, om zo doende tot een mooi leidinggevend geheel te komen. Politiek praktisch gezien zijn dat mooie zetten op het politieke schaakbord denkt de heer Buischwater zomaar, maar fnuikend voor een samenleving zoals te zijn bedoeld en gewenst.

Ombuigingen

Het houdbaarheidstekort. De houdbaarheidstest gemeentefinanciën is in de eerste plaats een kasstroommodel. De basis van dat kasstroommodel wordt gevormd door de zogenaamde schuldaccumulatievergelijking in baten en lasten. Het model maakt daarmee een schatting van toekomstige kasstromen. De kasstroom wordt daarbij gemeten als de mutatie van het financieel vermogen in een jaar. Dat is hetzelfde als de mutatie van de netto-schuld.

(W)Aai (een) gat!

‘Je kon erop wachten,’ glimlachte Waarman tegen een heerlijk wijf dat aan de bar van Café de Waal een whisky naar binnen goot alsof het verdampingsproces haar op de hielen zat. ‘Het Waaigat transformeren tot Gay-Palace-woonunit aan de Markt. Dat leidt direct tot verbasteringen. Soms leuk, soms dom en kortzichtig heeft Facebook toch een functie.’

Eigenlijk te gek voor woorden

Het is toch allemaal voor een eenvoudige burger niet echt meer bij te houden. Waar duidelijkheid nodig is worden er, door het college verschillende dikke rookgordijnen opgetrokken die de goedwillende burger en de door hem verkozenen in een ontoelaatbaar niemandsland plaatst. Men krijgt, als goedwillende raad een hand toegestoken als vertrouwensmiddel en gaat met een aantal lieden, college en gemeenteraadsgerelateerd vol vertrouwen om de tafel zitten en van die hand worden er dan achter de rug van de overleggenden simpel de vingers afgerukt. Einde overleg, wantrouwen en weer een beschamende voorstelling aan de lange lijst toegevoegd.

(Verkiezings)belofte maakt (ook) schuld

Waarman gunt de lokale politiek voor een keertje het voordeel van de twijfel. We doen alsof Benelux Workpark a la Dresden, weliswaar drie weekjes eerder en vijfenzeventig jaar later, is platgebombardeerd, alles koek en ei is en over de rest niets dan lof.

Verkloting niet het juiste woord

Zou het niet mogelijk zijn om kandidaat-raadsleden en toekomstige wethouders te onderwerpen aan een test of, waar nodig geacht, een leugendetector? De heer Buischwater is een ernstig voorstander van een correcte uitverkiezing voor de lieden die het Vlaardingse moeten besturen. Dat gebeurt altijd op een manier al jaren gewoon. De diverse politieke partijen schuiven lieden naar voren, die in hun ogen capabel zijn om het Vlaardingse naar de zin van de burgers een invulling te geven. En het volk trapt er steeds weer in.

Wispelturig afscheid

In een vriendelijke (vriendin betreffende) LinkedIn-boodschap van circa 5 januari laat ex-burgemeester Annemiek Jetten weten dat ze nog niet weet waar ze (beroepshalve?) naar toe gaat. Ze schrijft voorts: ‘Het vertrek was niet gepland maar de politiek in Vlaardingen is wispelturig. Ben dus in een “transitie” fase.’ Tot zover de ad-interim voorganger van Bas Eenhoorn.

Gemeentelijke verkwanseling

Begrotingsgezien is er 5,8 miljoen euro tekort voor het jaar 2020. Dat is nogal wat. Een poosje geleden groeide de lokale economie, volgens de heer Hoekstra, voormalig financieel genie der gemeente Vlaardingen nog de pan uit. Een zonnige toekomst werd voorspeld. De heer Buischwater is daarmede lichtelijk verstomd geraakt.

Winterdip?

Tijdens het afscheid van Hans van Dijk van Café d’Oude Stoep (Hij start in maart De Kast, red.) kwam Ben Trooster naar Waarman. Hij zei: ‘Je moet eens een goed verhaal maken over het Winterterras.’ Daarna gingen we over tot de prefluïdale orde van de dag. Toch schuurde er iets in het perfide brein van Waarman: Waarom een doorwrocht stuk schrijven als alles soepel glijdt? Het deed hem denken aan een hilarisch interview dat Hans Verhagen op 23 november 1967 namens tv-programma Hoepla op Coney Island had met Jan Cremer.

Integrale horecacontrole schiet doel voorbij

Door: Frank Maarleveld

Vrijdagavond 20 december was Vlaardingen-Centrum slachtoffer van een integrale horecacontrole. Er wordt niet getwijfeld aan nut en noodzaak van zo'n controle, maar de manier waarop is onderhavig aan vraagtekens.

Eenhoorn: Tastbare Mythe

Waarman was onlangs in Amsterdam, op vriendenbezoek bij collega Jan Cremer. Naast leuke herinneringen en smaakvolle anekdotes ging het ook over Vlaardingen. Jan zei, in die kenmerkende hoekige, enigszins nors klinkende, uitspraak van hem: ‘Begin je politieke rubriek maar eens zo:

Bas Eenhoorn aan zijn klus begonnen

Vrijdag de 13e is Bas Eenhoorn (VVD) begonnen aan zijn taak als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Zijn Groningse nuchterheid geeft geen ruimte voor bijgeloof. Dat beschouwen we maar als een goed omen.

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Hoogste Chef Stad doet niet aan zelfreflectie

Nieuwjaarsreceptie Gemeente strak beveiligd

Nieuwjaarsreceptie Gemeente strak beveiligd

We gingen gisteren welgemoed richting nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Vlaardingen. Altijd een goede gelegenheid om contacten te onderhouden; beetje netwerken en het genot van een hapje en een drankje.

Qua hapjes een overdaad aan vegetarische varia. De bezoeker door de strot gedrukt door een motie van GroenLinks. Een van de belangrijkste uitkomsten van de strakke besluitvorming van 2018. Was Vlaardingen een schip, het was roerloos. Politiek lag de stad er dan ook zo bij. De ware daadkracht werd met veel machtsvertoon en ander spierballenfetisjisme geopenbaard in de aanloop van en tijdens Oudejaarsnacht.

Het verbod op sfeervolle vreugdevuren resulteerde in veel commotie. De Vlaardingse bevolking is voornamelijk samengesteld uit aperte voorstanders van deze traditie. Op social media leek het, of dit het enige onderwerp van gesprek was. Kortom: verbaal was de eerste bom al gebarsten aleer er een daadwerkelijk lontje was ontstoken. Het hoofdstuk veiligheid stond centraal van de kern en decimeerde alle door Arnout Hoekstra opgepoetste financiële bombarie als achterhaald nieuws. Werkelijk alles werd uit de kast gehaald. De geaardheid van menig tv-coryfee bleek er niets bij. Camera's deden denken aan een scene uit War of the Worlds, de ME en het intrekken van alle verloven van politie en brandweer. Het leek de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wel. En de noodzaak van dit alles? Daar zal nog lang over gediscussieerd worden.

Uiteindelijk bleef het relatief rustig. De brandweer bluste voornamelijk brandjes. Misschien dat de brand aan de Insulindesingel minder schade zou hebben opgeleverd, als daar eerder op was ingezet.Exact één regel had de burgemeester in haar toespraak over voor deze ramp. Alle kritiek sociale media werd op een hoop gegooid en met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk heeft ze ook het gelijk aan haar kant. Geholpen door collega Krikke uit Den Haag. Medeverantwoordelijke voor het rampzalig verlopen vreugdevuur in Scheveningen.

Tim Thiel (Fractie Boers) deed een (in zijn ogen) ludieke oproep via Facebook. Hij had aan de receptie het label Project X geplakt. Een stormloop op de vegaburgers uitlokkende actie?  Nee, slechts vervuilde olie op matig vuur. De beveiliging had er een zinloze taak bij. Thiel ontbrak geheel op de receptie. Waarschijnlijk rouwkaarten aan het schrijven die zijn politieke zelfmoord moeten verklaren. En waarschijnlijk die van zijn fractiegnoot.

Was het gezellig? Zeker! En volgend jaar nog gezelliger zonder doorgeslagen wantrouwen naar de bevolking. Verdelen zonder heersen leidt tot ellende en onenigheid en zeker niet tot de door stadsgenoot Jos Lukassen gepromote verbinding. Verbinden, dat is toch wat de burgemeester wil? Haar woorden. Haringen verbinden, de Hoogste Chef van de stad heeft het er maar moeilijk mee.

3 commentaar(en) op artikel "Nieuwjaarsreceptie Gemeente strak beveiligd"

Is het ironisch bedoeld of kan je onderbouwen dat de meeste Vlaardingers een vreugdevuur willen?

Door: Pollie Op:

Ironie heeft hier de overhand

Door: frank maarleveld Op:

@Politie, Frank Rietdijk 08-08-1868 hier, het is dat jullie allemaal (De meeste) jonge broekies zijn uit Rotterdam overgeplaatst, ik heb heel wat met jullie te maken gehad, denk a.u.b. even na, traditie. VOC mentaliteit, Haringkoppen.

Ik ben nog van de Boisotstraat toen de Weteringschool er nog stond en wij ruzie maakten met de andere scholen. Mijn Pa en Opa deden al mee aan vreugdevuren en ik ben 50 jaar oud.

Als jullie dit tegen blijven houden krijg je meer gevaarlijke onzin, dat is logisch een gevolg van.

Laat die mensen lekker bouwen hou het laag en in de gaten, ga eens kijken wat een gigantisch terein er ligt. Of kom iig met een buurthuis. Alles is ons ontnomen in de afgelopen 20 30 jaar.

Buurthuis Oost OJC VOJ The Bull Noem het maar op. Ik kom niet meer op de vreugdevuren af, niet omdat ik er tegen ben, maar om mijzelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Dit meen ik serieus.

En betaal mijn voordeur nog even terug a 900 Euro die de vorige burgemeester eruit heeft laten halen.

Uit het CWI naar reintergratie gestuurd terug naar CWI gestuurd naar UWV, pandverbod, dus dan maar een uitkering aanvragen bij de gemeente, wederom een pandverbod en 2 weken zitten, dan Stoormopwaards. Denk je dan nog dat ikserieus ga werken?

Dus die deur kon ik niet betalen is meegenomen in de WSNP en nog is hij niet gerepareerd, omdat jullie het verstand hebben van een paard. Ik bedoel daarmee de oogkleppen die jullie dragen.

Dus wat bedoelen jullie met ironie.

Ik woon hier nu 50 jaar, en wil hier eigenlijk weg. Gewoon om het gezeik. Je betaald je groen en geel aan belastingen, en je krijgt er geen ruk voor terug.

Neem mij niet kwalijk, ik moest het even kwijt, en dit is een mooie gelegenheid.

btw als jullie pc's overhebben voor de telderstraat die gerepareerd moeten worden kom ze maar langsbrengen dan fix ik die wel gratis. Als je ze maar aan de minderbedeelden onder ons verspreid.

Dat wilde men niet bij het CWI want daar kan je niets aan verdienen.

Ga eens in gesprek met de burger, ipv met je stok slaan.

En plaats die camera's op strategische plaatsen verdekt zodat het tuig ze niet zien.

Ik kan nog wel een uurtje doorgaan, maar niemand zit op mijn mening te wachten, ook Cees Oostrom niet.

Groetjes en een fijn en veilig nieuwjaar.

p.s. Frank mocht het je niet bevallen haal je mijn reactie maar weg :-)

Door: Frank Rietdijk Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen