De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Maar nieuw beleid blijft voornamelijk steken in onderzoeksfase

Gemeenteraad doet oefening in eensgezindheid

Gemeenteraad doet oefening in eensgezindheid

De Vlaardinger heeft regelmatig kritische stukken geproduceerd, als het gaat om het functioneren van de Gemeenteraad en het gebrek aan zelfreflectie bij een groot deel van de leden van de raad.

Gisteren werden veel moties aangenomen, waarvan een aantal unaniem, zonder al te veel reuring en De Vlaardinger betrapte zich erop dat er enkele momenten waren dat hij dreigde in te dommelen wegens gebrek aan de gebruikelijke commotie, want buiten een luidruchtige onderbreking van Sinterklaas en enkele zwarte pieten heerste er voornamelijk een redelijk ontspannen sfeer omlijst met een bijna euforische zelfgenoegzaamheid. Het leek af en toe op een sektarische bijeenkomst. Blijkbaar is het onderzoek naar de bestuurskracht begonnen en gaat dat gepaard met een zekere programmering van het brein der raadsleden en college.

Wat is er uiteindelijk besloten? Het actieplan mobiliteit is met enkele amendementen aangenomen, maar dat was nog een plan dat tot stand is gekomen onder de vorige wethouder van verkeer Ruud van Harten. Er komt een onderzoek naar een fietsenstalling bij winkelcentrum de Loper en er wordt onderzoek gedaan naar het weren van ernstig vervuilende 2-takt scooters door middel van milieu- zones vanaf 2020. Grote kans overigens dat dit dan allang achterhaald is door het uitsterfbeleid ten aanzien van een dergelijk vervoermiddel.

Verder werd de motie van GroenLinks aangenomen met de kleinste meerderheid van 17 voor en 16 tegen om voortaan 50% van de aangeboden hapjes op het stadhuis vegetarisch te laten zijn. Niet uit betutteling, maar voor meer keuzevrijheid aldus Neill Voorburg (GroenLinks). Niet iedereen was daarvan overtuigd overigens. Betutteling en GroenLinks gaan vaak hand in hand.

Verder valt nog te vermelden dat het reglement van orde met betrekking tot de sluitingstijd van 23.15 uur eindelijk werd gehandhaafd door de Burgemeester en de Gemeenteraad ondanks een poging van Koen Kegel (D'66) om via een motie van orde door te gaan tot 24.00 uur. De motie werd tot opluchting van de meerderheid verworpen. Enkele agendapunten worden nu doorgeschoven naar een extra ingelaste vergadering.

Na afloop at de Vlaardinger een stukje worst, dronk een koude fles gerstenat en spoedde daarna huiswaarts door de ijzige wind enigszins in verwarring, want was dit dezelfde Gemeenteraad als van 2 weken geleden? Of had hij enkele uren in een andere dimensie doorgebracht? Thuis lonkte weer de keiharde realiteit.

1 commentaar(en) op artikel "Gemeenteraad doet oefening in eensgezindheid"

Ik mis ( heb het niet kunnen vinden) een motie om tijdens de nieuwjaarsreceptie de drankjes en hapjes ( in zoverre mogelijk) FairTrade te laten zijn .. Dat past bij vlaardingen die zich terecht graag manifesteert als FairTrade gemeente . PS. De Wereldwinkel kan met gemeente als klant ook weer verder in de te stille Hoogstraat. De Vlaardingerredactie zou hier eens extra aandacht aan kunnen geven

Door: Han Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: