De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 8 september 2020

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Aanwijzen secretaris bezwaarschriftencommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus een plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaarschriften en secretaris van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften aangewezen.

Beantwoording artikel 34- vragen over wachttijden bij Irado 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34- vragen fractie Boers over wachttijden bij Irado vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34- vragen over de wachttijden bij Irado vastgesteld. Voor zowel grofvuil als de categorie elektrische apparaten, matrassen en ijzer geldt een afhandeltermijn van een week. Als men zich nu bij Irado meldt voor een afspraak heeft men volgende week een afspraak. De wachttijd voor de elektrische apparaten, matrassen en ijzer was de laatste 1,5 maand opgelopen en is nu middels extra inzet van Irado teruggebracht tot een week.

Raadsmemo reactie op onderzoek ombudsman hindernisbaan zonder finish: onderzoek naar knelpunten in de toegang tot de WSNP 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over reactie op onderzoek ombudsman naar knelpunten in de toegang tot de WSNP vastgesteld.

Bijlage: 

  • WSNP (pdf, 132 kB)

Toelichting: 

De gemeente waardeert de aandacht van de Nationale ombudsman voor de toegang van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Stroomopwaarts onderschrijft vrijwel alle gesignaleerde knelpunten. De aanbevelingen ten aanzien van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn niet van toepassing op Stroomopwaarts: ze maken namelijk al deel uit van de standaard werkwijze. 

Raadsmemo voortgang ICT ontvlechting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo voortgang ICT ontvlechting vastgesteld. 

Bijlage: 

  • wordt nagezonden

Toelichting: 

Het college van B&W informeert de gemeenteraad via deze raadsmemo over de voortgang van de ICT-ontvlechting tussen gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam. De technische ontvlechting heeft grotendeels plaatsgevonden. Enkele kleinere onderdelen volgen in de tweede helft van het jaar. Daarmee ligt de ontvlechting op schema. Er zijn verder geen extra bestuurlijke, juridische, personele of financiële consequenties. De ontvlechtingskosten passen binnen de bestaande budgetten.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker