De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 1 september 2020

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Overdracht anterieure overeenkomst herontwikkeling Unileverterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met gedeeltelijke overdracht anterieure overeenkomst herontwikkeling Unileverterrein en de brief over besluit vastgesteld.

Toelichting:

De Van Adrighem Group is een samenwerking aangegaan met Leyten voor de herontwikkeling van het Unileverterrein. De anterieure overeenkomst, zoals eerder met de gemeente Vlaardingen is overeengekomen, is 1 op 1 overgedragen aan dit samenwerkingsverband waardoor continuering en het nakomen van de afspraken uit de overeenkomst is geborgd.

Reactie consultatie over ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ van de MVS-gemeenten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in MVS-verband overeengekomen reactie op de internetconsultatie ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ vastgesteld.

Toelichting:

De MVS-gemeenten hebben gebruikgemaakt van de consultatieronde voor het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ door een gezamenlijke reactie te sturen aan de ministeries van VWS en J&V. De gemeenten spreken onder andere hun zorg uit over het voornemen om een verplichting tot regionale samenwerking op te leggen aan gemeenten.

Raadsmemo Motie weerstandsvermogen en weerstandsratio 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie weerstandsvermogen en weerstandsratio vastgesteld.

Bijlage:

  • Motie weerstandsvermogen en weerstandsratio (wordt nagezonden)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met deze raadsmemo over de gevolgen van het tijdelijk verlagen van het weerstandsratio tot 1,0 en de mogelijkheden om deze weer te verhogen. Een weerstandsratio van 1,0 betekent dat het weerstandsvermogen van de gemeente gelijk is aan de ingeschatte risico's. De risico's worden ingeschat op € 5 miljoen. Bij een weerstandsratio van 1,0 moet het minimale weerstandsvermogen daarom ook € 5 miljoen bedragen. In 2023 bereikt de gemeente dit weerstandsvermogen door de ombuigingen uit het herstelplan en de extra ombuigingen zoals benoemd in de Kadernota.

Vaststellingsovereenkomst project CPO Spirit 2 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 

  1. de vaststellingsovereenkomst project CPO Spirit 2 vastgesteld en 
  2. de raadsmemo over project CPO Spirit 2 vastgesteld en op grond van Wet openbaarheid van bestuur vanwege de financiële belangen van de gemeente onder geheimhouding aangeboden aan de gemeenteraad.

Toelichting: 

Het project voor particulier opdrachtgeverschap voor het bouwen van twaalf woningen aan de rand van de Westwijk op de locatie Spirit 2 is beëindigd. De initiatiefnemers en de gemeente zijn niet tot overeenstemming gekomen over de invulling en randvoorwaarden voor het project. Met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, waarin onder meer een vergoeding voor de gemaakte kosten is opgenomen voor de initiatiefnemers, beëindigen de gemeente en de initiatiefnemers officieel de samenwerking. Ook kan de locatie opnieuw worden ontwikkeld voor een nader te bepalen bestemming. Op dit moment zijn daar nog geen plannen voor.

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker