De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Verwachtingen zijn hoog gespannen

Bas Eenhoorn aan zijn klus begonnen

Bas Eenhoorn aan zijn klus begonnen

Vrijdag de 13e is Bas Eenhoorn (VVD) begonnen aan zijn taak als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Zijn Groningse nuchterheid geeft geen ruimte voor bijgeloof. Dat beschouwen we maar als een goed omen.

Voor hem is Vlaardingen geen onbekend terrein, want deze job heeft hij al eerder een half jaar hier ter Stede ten uitvoering gebracht. In die korte tijdspanne heeft hij een goede indruk achter gelaten, als je af mag gaan op de vele reacties op sociale media na de bekendmaking van zijn aanstelling door de Commissaris van de Koning (CvK).

Hij arriveert zonder een rugzak gevuld met negatieve bagage in tegenstelling tot zijn voorganger Annemiek Jetten, die voor ze goed en wel aantrad in Vlaardingen al werd vergezeld van een hutkoffer vol bedorven politiek product en imago door haar burgemeesterschap in Sluis. Wat dat betreft is hier sprake van een wereld van verschil. Waar er in Jetten op voorhand weinig fiducie was, kan Eenhoorn rekenen op vertrouwen vanuit de lokale politiek en ook bewoners reageren over het algemeen positief.

Op dat fundament van vertrouwen kan hij een poging wagen Vlaardingen uit het bestuurlijke en politieke slop te trekken, zodat Vlaardingen eindelijk een bestuurbare stad wordt, wat sedert de verkiezingen niet is gelukt ondanks dure trainingen in 's-Gravenszande en Deltahotel, externe adviseurs met of zonder glossy rapport, bemoeienis van de CvK, een vernietigend rapport van de hand van interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen en tot slot de zgn. heidagen van het college van B&W. Het kwam niet tot enige constructieve samenwerking.

Als dieptepunt – voor sommigen zal het zijn ervaren als een hoogtepunt- volgde het vertrek van Annemiek Jetten, wat werd bekend gemaakt door haarzelf op 5 december als ware het een Sinterklaas surprise die duidelijk de lading dekte. Met recht een surprise. Dit had niemand aan zien komen. Alleen de wethouders waren sinds dinsdagmiddag 3 december op de hoogte en later die dag werden de fractievoorzitters ingeseind. Twee dagen later werd eindelijk de pers ingelicht en breidde het nieuws zich als een lopend vuurtje uit via de kranten en sociale media.

Het college had het vertrouwen in Annemiek Jetten opgezegd en zij had haar conclusies getrokken, dat was zo'n beetje de teneur van het verhaal. Omdat er geen duidelijke uitleg is gegeven en vragen onbeantwoord zijn gebleven, is er aan het speculeren over de ware toedracht nog geen einde gekomen en blijven raadsleden en de Vlaardingse bevolking met vragen zitten. 

Het wordt hoog tijd dat er een eind wordt gemaakt aan de vermaledijde achterkamertjespolitiek en dat eindelijk bestuurlijke transparantie de overhand neemt. Desnoods wordt eens een keer heel de beerput open getrokken, anders blijven er links en rechts lijken uit de kast vallen. Daarom is te hopen dat er bij het aangevraagde spoeddebat, wat hopelijk volgende week zal plaatsvinden, alle relevante vragen eindelijk beantwoord zullen worden en er met een schone lei kan worden begonnen aan een nieuw hoofdstuk en Vlaardingen als een feniks uit de as zal herrijzen geholpen door een waarnemend burgemeester met de achternaam van een ander roemrucht dier uit de mythologie.

Er is een schone taak voor Bas Eenhoorn weggelegd, maar hij zal eerst zijn handen vuil moeten maken. De verwachtingen zijn uitermate hooggespannen.

 

Lees ook: ollie-b-bommel-naar-vlaardingenbroodje-maffia

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: