Komt het ooit nog goed met Vlaardingen?

Komt het ooit nog goed met Vlaardingen?

Donderdag 5 september is het luie reces officieel beëindigd en gaat de politieke bestuursclub 35 + 5 op het stadhuis wederom noest aan de slag met de raadskamers. Dat is een zogenaamd rondetafelgesprek inzake de toekomst van het armoedebeleid. Noem het de Toekomstvisie 2020-2040 en een initiatiefvoorstel publicatie verantwoordingen fractievergoedingen 2018 zullen de revue passeren.

Groen Links of Rechts?

Groen Links of Rechts?

De ex-wethouder van democratisch socialistische statuur met christelijke inslag verveelde zich. Na zijn al-dan-niet gedwongen vertrek zat hij weliswaar ruim in zijn tijd, maar een stuk krapper in de allesbehalve stevige was. Goed, hij had een huis met een tuintje. Maar groene vingers? Daar stond zijn politiek ras niet bepaald om bekend.

Zomerfeesten

Zomerfeesten

Als je er op het gemak eens goed over nadenkt is Vlaardingen allesbehalve een saaie zomerstad waar niets valt te beleven, en hijst de ware muzikale stapper zich maar weer van de Westhavenplaats naar ’t Hof of Oranjepark om daar, ongemakkelijk staand op wankele houten vlonders en als het tegenzit tot de enkels in de boerse prut, een duurbetaalde pils uit plastic soldaat te maken.

Zonnige en natte komkommertijd

Zonnige en natte komkommertijd

Ach, de zomer. Dat is het jaargetijde waarnaar we allemaal snakken. Maar eenmaal in volle gang vervloeken we het gelijk een keuterbaas die ressorteert onder het ministerie van Land- & Tuinbouw. Te droog is funest, maar te nat weer niet best. En vergeet de aanstaande wespenplaag vooral niet.

K*tzooi, dat Vlaardingen!

K*tzooi, dat Vlaardingen!

Het is al heel lang geleden dat Vlaardingen een hele goede en daadkrachtige burgermeester heeft gehad. En eigenlijk ook een goede gemeenteraad met mensen die een invoelend geweten hebben en zich inzetten voor de noden van de stad en niet alleen maar met hun eigen ego bezig zijn.

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman's ogenblik

Adieu Arnout Hoekstra?

Adieu Arnout Hoekstra?

Toch heeft Arnout Hoekstra iets kranigs.

Ja, Arnout Hoekstra. Op tv bij Pauw zetten ze hem onlangs nog weg als Dordtenaar en activist. Dat laatste is niet helemaal fout. Zijn achternaam doet een minister van Financiën vermoeden. Zijn voornaam past uitstekend bij zijn ambities - heersend als een adelaar.

Het is al even bekend. Arnout neemt afscheid van politiek Vlaardingen. Zoals de lokale bestuurders al enige jaren van alle persoonlijke muggen politieke olifanten maken is ook zijn afscheid van de SP en het college niet ongemerkt voorbijgegaan. Jammer, of zoals iemand onlangs tegen Waarman zei: ‘Vlaardingen heeft eindelijk wat het verdient.’

Hij zei het al enige jaren geleden, Arnout. We stonden op het terras van Café de Waal. Zijn ambities op middellange en lange termijn lagen zeker niet in de Schelvispekelenclave. Vlaardingen beschouwde hij als politieke studiestad en opstapje naar meer. Den Haag? Hij glimlachte minzaam, zoals alleen Arnout minzaam lachen kan, en vertelde iets over Europa en een parlement en dat daar zijn volgende pluchen zetel stond.
   Hij zei het niet, maar het is algemeen bekend, de Brusselse en Straatburger emolumenten zijn oneindig beter. Geef hem ongelijk. Op 21 mei mag hij in De Kroepoekfabriek Sophie in 't Veld (D66) verbaal het leven zuur maken. Als hij, eenmaal gekozen, maar niet in dezelfde financiële valkuil stapt als de democratische politica. Maar als echte socialist (in hart en nieren) is daar weinig kans op.

Op 23 mei, twee dagen na die clash, gaan we weer stemmen. Ook hier telt iedere stem aldus de bijsluiter. Dat is mooi, zolang 275 stuks er ook maar toe doen. Maar dit terzijde. Ditmaal kiezen we Nederlandse leden voor het Europees Parlement. Op lijst 5 (de SP, ze bestaan kennelijk nog wel buiten Vlaardingen) en als lijsttrekker zien we de naam van Arnout Hoekstra. Onze Arnout!
   Voor zover en in vogelvlucht zichtbaar op de ampele lijst is hij de enige stadgenoot met internationale ambities.

Nu is het aan Vlaardingen hem een electorale duw in de rug te geven. Stemt de gehele stad op Arnout, dan is hij weg. Wordt hij op grote schaal genegeerd in het stemhokje, dan zit Arnout met de politieke handen in het voorzichtig dunner wordend haar. Dan is het: Dag Europa. Dag ambities op korte termijn.
   In dat geval zijn er twee mogelijkheden: hij zet zijn (tijdelijk) geblutste zegetocht voort via een tussenstop in Den Haag of hij keert met hangende pootjes en een flauw excuuszinnetje, dat in 50 % van de Vlaardingse gevallen voldoet om ongeschonden je politieke carrière te kunnen vervolgen, terug naar zijn geboortestad en politieke wieg; Vlaardingen.

Aan U, kiezers de zware taak te beslissen over de naaste toekomst van Arnout Hoekstra en die van Den Haag en Vlaardingen. Succes.

Met enig geluk kan Arnout de komende jaren heersen als de adelaar die zijn naam reeds voorspelde - over Europa. Dan zien we hem hooguit nog een keertje op het Nieuws.

Biermaker: ‘Hoe vind jij Hoekstra’s carrière tot op heden uitgedacht?’
Walman: ‘Eerlijk gezegd zou ik ermee nokken.’
Biermaker: ‘Stoppen? Stoppen!’

Naschrift
Opvallend is het dat op de Europese poster van de SP staat: Europa niet de baas. Zouden ze bij de SP dan toch een beetje zijn geschrokken van de laatste 2018-maanden van Arnout? Dat ze huiverig zijn voor een machtswellusteling die als een adelaar heerst over ons werelddeel? Het is immers niet de Partij van de Dieren.

2 commentaar(en) op artikel "Adieu Arnout Hoekstra?"

Het argument van de emolumenten gaat bij SP'ers niet op. Bij de SP ontvangen wethouders, Kamerleden, gedeputeerden, leden Europees Parlement evenveel. Dus geen financiële promotie ten opzichte van Vlaardingen. Iets meer dan helft van het salaris van SP-Europarlementariërs gaat naar goede doelen. En onkostenvergoeding alleen voor daadwerkelijke en aantoonbare onkosten, en niet zoals bij de rest: 320 per dag ongeacht de onkosten...

Door: Arnout Op:

Arnout is een heel aardig mens. Maar zijn denkbeelden zijn me te rood en die tomatenpartij is mijn partij niet.

Door: volger Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen