Vlexit

Het is de heer Buischwater al vele malen opgevallen dat er landelijk gezien dezelfde problemen zich opdoen als in het Vlaardingse heden ten dagen gewoon. Dat betekent dat er landelijk gezien hetzelfde kaliber lieden met weinig...

Ombuigingen

Het houdbaarheidstekort. De houdbaarheidstest gemeentefinanciën is in de eerste plaats een kasstroommodel. De basis van dat kasstroommodel wordt gevormd door de zogenaamde schuldaccumulatievergelijking in baten en lasten. Het...

(W)Aai (een) gat!

‘Je kon erop wachten,’ glimlachte Waarman tegen een heerlijk wijf dat aan de bar van Café de Waal een whisky naar binnen goot alsof het verdampingsproces haar op de hielen zat. ‘Het Waaigat transformeren tot...

Eigenlijk te gek voor woorden

Het is toch allemaal voor een eenvoudige burger niet echt meer bij te houden. Waar duidelijkheid nodig is worden er, door het college verschillende dikke rookgordijnen opgetrokken die de goedwillende burger en de door hem...

(Verkiezings)belofte maakt (ook) schuld

Waarman gunt de lokale politiek voor een keertje het voordeel van de twijfel. We doen alsof Benelux Workpark a la Dresden, weliswaar drie weekjes eerder en vijfenzeventig jaar later, is platgebombardeerd, alles koek en ei is en...

Verkloting niet het juiste woord

Zou het niet mogelijk zijn om kandidaat-raadsleden en toekomstige wethouders te onderwerpen aan een test of, waar nodig geacht, een leugendetector? De heer Buischwater is een ernstig voorstander van een correcte uitverkiezing...

Wispelturig afscheid

In een vriendelijke (vriendin betreffende) LinkedIn-boodschap van circa 5 januari laat ex-burgemeester Annemiek Jetten weten dat ze nog niet weet waar ze (beroepshalve?) naar toe gaat. Ze schrijft voorts: ‘Het vertrek was...

Gemeentelijke verkwanseling

Begrotingsgezien is er 5,8 miljoen euro tekort voor het jaar 2020. Dat is nogal wat. Een poosje geleden groeide de lokale economie, volgens de heer Hoekstra, voormalig financieel genie der gemeente Vlaardingen nog de...

Winterdip?

Tijdens het afscheid van Hans van Dijk van Café d’Oude Stoep (Hij start in maart De Kast, red.) kwam Ben Trooster naar Waarman. Hij zei: ‘Je moet eens een goed verhaal maken over het Winterterras.’ Daarna...

Integrale horecacontrole schiet doel...

Door: Frank Maarleveld Vrijdagavond 20 december was Vlaardingen-Centrum slachtoffer van een integrale horecacontrole. Er wordt niet getwijfeld aan nut en noodzaak van zo'n controle, maar de manier waarop...

Eenhoorn: Tastbare Mythe

Waarman was onlangs in Amsterdam, op vriendenbezoek bij collega Jan Cremer. Naast leuke herinneringen en smaakvolle anekdotes ging het ook over Vlaardingen. Jan zei, in die kenmerkende hoekige, enigszins nors klinkende,...

Bas Eenhoorn aan zijn klus begonnen

Vrijdag de 13e is Bas Eenhoorn (VVD) begonnen aan zijn taak als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Zijn Groningse nuchterheid geeft geen ruimte voor bijgeloof. Dat beschouwen we maar als een goed omen.