Uitkijkpost, post waar je naar uitkijkt

Na weer een politieke schifting onder bezielende leiding van Streng Meesteres M, slaafs gesecondeerd door een in strak leer gehulde Trol K (Ja, die van de digitale Hoaxverraad), lijkt Vlaardingen, onbestuurbaarder dan ooit en...

Nou daar gaan we weer ...

De heer Buischwater kreeg een PDFje in handen. Hierin conclusies van de heren formateurs. Eigenlijk weinig nieuws. Een conclusie die niemand echt zal verbazen. Hoewel?

Stemmen tellen niet altijd

Om de haverklap zendt Nederland bekwame landgenoten uit om her-en-der op de globe verkiezingen te controleren op eerlijkheid. Oud-politicus John Ranshuijsen was zo iemand. Zijn zelf afgebakende werkterrein? Het voormalig...

Dappere Britt herrijst

Hier ben ik weer, na drie jaar stilte. Zeventig jaar mensenrechten bleek de perfecte gelegenheid om elkaar weer te schrijven. Ik moest er wel even goed over nadenken. Hoe ervaar ik ons recht op vrijheid van gedachtes en...

Trol Kegel: 'Hoaxwaarschijnlijk gewipt'

Waarman drinkt zo nu en dan en als de tijd of de omstandigheid daartoe aanleiding geeft weleens en vaak met veel plezier een lekker glaasje en weet dus als geen ander wat ten gevolge dit gelag de dag daarop een kegel is.

Gebakken peren en ander ongerief

Er wordt door overheden melding gemaakt dat de misdaadcijfers in de goede stad V. lang niet zo hoog zijn als de gemiddelde burger denkt te ervaren. Ze zijn zelfs gedaald! Maar wat voelt de Vlaardingse burger hierbij? Wat is het...

Strand, strandde gestrand

Vlaardingen heeft “de“ oplossing voor het uitblijven van een goed en correct werkende Hoekse lijn. Een eigen strand voor alle Vlaardingers. De heer Buischwater heeft er vroeger, peddelend op zijn fiets naar Hoek van...

De redding

Geweldig, de redding is nabij. Houzee, hoera. De voormalig locoburgermeester van notabene Amsterdan, ja beste lezers Amsterdam u weet wel, heeft zich laten strikken samen met een ander, ongetwijfeld belangrijk...

Tejo Buischwater pist verder

Nu de rookwolken van het eliminatiedebat zijn opgetrokken kunnen we stellen dat Vlaardingen weer fris en vrolijk de toekomst tegemoet kan zien. Ware het niet dat de mutaties in de raad verder gaan dan was verwacht.

Tejo Buischwater en ONS Boers gedrag

Tja, de Vlaardingse politiek. Hebben we het dan over het besturen van een stad met alles wat daar voor nodig is en op een zorgvuldige en adequate manier gedaan moet worden? De heer Buischwater denkt daar ernstig het zijne van.

De Kunst van het Voetbalplaatje

Liefst € 70.000,- besteedde bestuurslid Yvonne Batenburg vorig jaar aan consultant Gert Jan van der Vossen om weer eens een nieuw en doelmatig beleid uit een vreemde hoge hoed te toveren. Mocht nomen werkelijk omen...

VIP’s versus B&A

ONS.Vlaardingen kan de komische kont niet keren of gemeente en Heijmans Woningbouw tekenen een intentieovereenkomst om op het voormalig Shellterrein Sportpark Vijfsluizen 300 tot 400 woningen te bouwen. Nota bene wethouder Frans...