De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Actie om actie te genereren

IKV Benelux Workpark staat op

IKV Benelux Workpark staat op

Het is IKV Benelux Workpark (IBW) ernst. Na de brief van 20 december 2019 aan de gemeente Vlaardingen, die vorige week in De Vlaardinger werd behandeld, en waarin een serie grieven werd opgesomd, kwamen ondernemers en afgevaardigden vanuit politieke hoek maandag 20 januari bijeen om verdere stappen te coördineren.

IBW wordt, door de gemeente, van het kastje naar de muur gestuurd. Ondernemers houden van duidelijkheid en willen op voorhand oplossingen alvorens het een keer echt misgaat.

Er is ook veel ergernis over restafval, dat bezoekers van beide fastfoodketens achterlaten. KFC ruimt geregeld op, maar het is dweilen met de kraan open. Daarnaast overlast van rondslingerende lachgaspatronen, raam-aan-raam drugshandel vanuit de auto en een toenemende hoeveelheid ratten.
   KFC ruimt altijd wel op als ondernemers hierom vragen, maar eigen initiatief is er niet bij. Burger King daarentegen doet hier helemaal niets aan.

Waar gaat het om?
Zoals de brief duidelijk maakte is de algehele lethargie van de gemeente IBW een doorn in het ondernemersoog. ‘We hebben een “potje” waarin €100.000, door de ondernemers bijeen gespaard, bestemd voor twee toegangspoorten met slagboom, een hekwerk aan de voorzijde van het bedrijvenpark en camera’s op specifieke punten in de wijk. De gemeente dient een vergunning te verstrekken, alvorens deze plannen gerealiseerd kunnen worden.

In eerste instantie gaf KFC aan financieel substantieel te willen bijdragen aan de veiligheidsmaatregel ‘slagbomen’. Dat aanbod is later weer ingetrokken. Daarop heeft de gemeente een financiële toezegging van €10.000 gedaan. Een en ander op papier bevestigd in een brief aan de eigenaar van het Cincinnati-gebouw, gedateerd 19 juni 2018.’

Bezoek wethouder
Er staat voor maandag 27 januari een werkbezoek van Bart Bikkers aan IBW gepland. ‘Dat is een mooie stap voorwaarts,’ aldus parkbeheerder Percy Douglas van DZP (De Zakenpartner). ‘Zolang we niet in conclaaf gaan blijft het een spel van vraag en tegenvraag. Empirische beschouwingen werken vaak het best, als de wethouder polshoogte komt nemen gaat de materie wellicht voor hem leven.’

Nu is de wethouder afhankelijk van alle schriftelijke info, in combinatie met wat zijn ambtenaren hem mededelen. ‘We zijn met die twee heren bijzonder blij. We denken alleen dat het voor hen ook lastig is, tussen twee vuren inzitten is nooit prettig.’

Er wordt vanuit IBW het nodige, en niet altijd even positief, te berde gebracht. Argumenten die hout snijden, maar (voor even) in de koelkast worden geparkeerd zolang de dialoog actief is en voortgang wordt geboekt.

Na het bezoek van Bart Bikkers is op 30 januari een raadsvergadering waarin het IBW en haar huidige problematiek prominent op de agenda prijkt. Daarop zal snel een plan de campagne moeten worden opgesteld, want het geduld van de ondernemers is aan de ondergrens beland.

De plannen liggen vanuit IBW gereed, het geld ook, het wachten is op toestemming van de gemeente Vlaardingen.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker