De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

IKV-dochter: 'Onenigheid groeit'

Benelux Workpark verfoeit gemeente

Benelux Workpark verfoeit gemeente

Dat de IKV Benelux Workpark en de gemeente Vlaardingen tegenover elkaar aan tafel zitten en nooit (meer) naast elkaar is een openbaar stadsgeheim. Al enige jaren is de onmin groeiende, oplossingen die worden aangedragen worden nooit of fractioneel uitgevoerd. ‘De gemeente? Dat is een verzameling luie incompetente raamambtenaren,’ aldus een ondernemer.

Of het ooit nog goed komt tussen het economisch hart en het almaar wisselend stadsbestuur is de vraag, maar met veel belang. Want: jaag je je ondernemers tegen je in het harnas, wie houdt ze tegen om op middellange termijn te verkassen!

Dracula in Vlaardingen?
20 december vorig jaar werd het tijd voor weer een boze brief, het was hommeles. Weg nakende kerstgedachten van liefde en vrede op aarde. De dames en heren ondernemers van het Beneluxpark konden, in plaats van Glühwein, zo lijkt het, het bloed van met name wethouder Bart Bikkers wel drinken.

Onder de kop Gebrek inzet gemeente werd een brief op Hoge Poten verzonden aan de gemeenteraadsleden. Een samenvatting:

IKV Benelux Workpark (IBW) luidt noodklok
Het voortbestaan van IBW is onzeker vanwege het (niet) functioneren van de gemeente. IBW wordt van het kastje naar de muur gestuurd en ondernemers voelen zich geschoffeerd. Het bestuur wil de handdoek in de ring te gooien, de vereniging opheffen. Voorzitter Gerrit Jue is eind vorig jaar al gestopt, heeft zich als bestuurslid uitgeschreven.

Projectteam Veilig Ondernemen
IBW heeft in 2017 een projectteam opgericht (naar gedachtegang Keurmerk Veilig Ondernemen). Hierin vertegenwoordigers van ondernemers, politie, handhaving en gemeentelijke diensten als ‘Buitenruimte’, ‘Schoon en Heel’ en ‘Verkeer’, die samenkomen en zich richten op thema’s als Schoon, Heel en Veilig. Insteek: korte lijnen, snelle acties.
   De werkgroep komt slechts 4 keer per jaar bijeen, maar dat lijkt te veel voor gemeenteambtenaren. Betrokkenheid gemeente minimaal. Klap op de vuurpijl? Jongste overleg met ondernemers, een wijkagent en een ambtenaar Dienst Toezicht en Handhaving.

Overlast ongewenste bezoekers
De komst van KFC en Burger King heeft toename ongewenste bezoekers tot gevolg. Resultaat: smerig terrein met etensresten en verpakkingen. De komst van de fastfood-ondernemers ondanks bezwaar ondernemers doorgezet door gemeente.

Om overlast te beperken rondom vestigingen KFC en Burger King (kunnen ze eigen rotzooi opruimen) hebben de ondernemers begin 2018 plan opgevat een hekwerk om het terrein te plaatsen en toegangswegen te voorzien van slagbomen.
   Slagbomen staan overdag open, in de avonduren dicht, gaan na vertraging voor iedereen open. Door kentekenherkenning kunnen slagbomen zo geprogrammeerd worden, dat bekende voertuigen direct door kunnen gaan. Verwachting: ongewenste bezoekers afschrikken en in aantal terugbrengen.

Ruim vóór vestiging KFC heeft toenmalig wethouder toezegging gedaan voor leveren financiële bijdrage om bedrijventerrein af te sluiten.

Daarnaast camerabeveiliging: een ondernemerswens. Plaatsing camera’s draagt ook bij aan afschrikken ongewenste bezoekers. Dit moet resulteren in beperking vuildumping als boven genoemd. Naast beter aanzicht ook beperking rattenoverlast.

Tergend vergunningstraject slagbomen en hekwerk
Traject aanvragen vergunning begin 2018 ingezet. Na inventarisatie onder ondernemers op Benelux Workpark tijdens GGO-bijeenkomst (bijeenkomst ondernemersfonds-trekkingsgebied) unaniem besloten om slagbomen, hekwerk en camerabeveiliging te realiseren.

Oktober 2018: eerste vergunningsaanvraag ingediend, door gemeente als ‘onvolledig’ bestempeld. Daarop is gemeente gevraagd, wat in aanvraag ontbrak. Sindsdien legt gemeente vragen bij IBW neer, na beantwoording volgen steevast nieuwe vragen.
   Er zijn kosten gemaakt voor verkeersontwerpen, die voldoen aan gestelde eisen van de gemeente. Openstaande vragen zijn beantwoord, de aanvraag wordt keer op keer afgewezen.

9 december 2019 een gesprek met twee ambtenaren. Zij gaven aan dat gemeente-juristen van mening zijn dat slagbomen wettelijk niet geplaatst mogen worden.
   Waarom afwijzing? “Wettelijke afsluiting bedrijventerrein niet toegestaan,” als argument blijkt ongegrond. Er is geen sprake van afsluiting, maar bezoekers komen ‘s nachts alleen na vertraging binnen. Op bedrijventerreinen elders zijn slagbomen toegestaan.

Vervolgens heeft het hoofdbestuur van de IKV OV op 16 december gesproken met Bart Bikkers. Uit dit gesprek is teruggekoppeld dat wethouder plaatsing slagbomen wil heroverwegen.
   Zijn voorwaarde: opnieuw unanieme steun ondernemers bedrijventerrein. Hier is al aan voldaan. Extra eis: onderzoek of afsluiting niet tot opstopping op het voor het bedrijventerrein liggende kruispunt leidt.
   ‘Nee,’ zeggen ondernemers, ‘slagbomen zijn overdag namelijk altijd open. Ook kan, indien noodzakelijk, vertraging worden bekort.’
   Een ondernemer: ‘Het lijkt erop dat betrokken ambtenaren het adagium hanteren: “Als er geen besluit wordt genomen, krijg je ook geen fout besluit.”’

Camerabeveiliging
Vergunningsaanvraag cameranetwerk op advies gemeente losgekoppeld van aanvraag slagbomen en hekwerk. Eerste indicatie: camerabeveiliging niet toegestaan, gebrek aan criminaliteit!
   Camera’s aangevraagd om ongewenste bezoekers te weren en een veilig gevoel te creëren.

Calamiteitenroute
Procedure gebruik calamiteitenroute al 10 […] jaar onder handen bij gemeente. Afgelopen zomer, bij een calamiteit op het bedrijventerrein, bleek dat niemand bekend was met de handelswijze.
   Na dit incident heeft gemeente beloofd vóór 31 oktober 2019 procedure in werking te stellen. Deadline niet behaald, calamiteitenroute niet in werking.

Voorbereiding Brexit
Tijdens planning mogelijk harde Brexit (31 oktober 2019) is gemeente met Rijkswaterstaat en IBW om tafel gegaan. Mogelijke scenario’s rond DFDS-terrein, en dus rondom Benelux Workpark-terrein, doorgenomen.
   Tijdens planning heeft gemeente vele beloftes gedaan. Deze zijn, toen duidelijk werd dat per die datum geen Brexit kwam en de gemeente niks meer van IBW nodig had, allemaal uitgesteld.

Conclusie
Het is duidelijk dat het vertrouwen van IBW in de gemeente is gedaald tot ver onder het nulpunt. Voorzitter Jue heeft zijn functie neergelegd. Overige bestuurders overwegen te stoppen; het einde van IBW?
   De enige manier waarop de gemeente het vertrouwen van IBW kan terugwinnen lijkt minimaal door beantwoording van deze brief.

Vragen aan de gemeenteraad
IBW vraagt (laatste strohalm) om de volgende vragen mee te nemen en te agenderen in uw raadsvergadering of commissievergadering met het College om eindelijk antwoorden te krijgen:

Is de gemeente bereid om zorg te dragen voor een structurele vertegenwoordiging van relevante gemeentelijke afdelingen op bijeenkomsten van het Projectteam Veilig Ondernemen?

  • Is de gemeente bereid een positief besluit te nemen op plaatsing van slagbomen?
  • Is de gemeente bereid een positief besluit te nemen op plaatsing van camera’s?
  • Kan de gemeente een concrete planning geven van de realisatie van de procedure van de calamiteitenroute?
  • Neemt gemeente Vlaardingen ondernemers en de IKV Benelux Workpark als vertegenwoordiger hiervan serieus?

Fotobijschriften
Eerste zichtbare nieuwbouw KFC (2018)
Overleg waarbij gemeente wél aanwezig was (ook 2018)

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker