De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Bezoek wethouder Bikkers geeft hoop

Benelux Workpark: ‘10 februari oplossing’

Benelux Workpark: ‘10 februari oplossing’

In reactie op de brief die het bestuur van de IKV Benelux Workpark (IBW) op 20 december jl. aan de gemeenteraad en wethouder Bikkers heeft gestuurd, heeft de wethouder het initiatief genomen om met elkaar om tafel te gaan. Die bijeenkomst was op maandag 28 januari j.l.

In deze brief komen de aandachtspunten calamiteitenroute, KVO en slagbomen/hek/camera’s aan de orde. Deze onderwerpen worden stapsgewijs in het gesprek doorgenomen.

Bikkers gaf aan het jammer te vinden nu pas om tafel te zitten. Hij had dit liever in een eerdere fase gedaan, zodat de brief niet nodig was geweest. IBW gaf aan dat hier voldoende tijd en ruimte voor is geweest, maar de gemeente heeft deze kans niet gepakt, dus was een brief noodzakelijk om aandacht te krijgen. Desalniettemin was iedereen blij dat het gesprek plaats kon vinden.

Calamiteitenroute
De calamiteitenroute is in de perceptie van de wethouder vrijwel gereed. Frank Schreij (Imtrans) gaf aan dat de procedure nog ontbreekt. Wie mag en kan de route openen, wanneer, wie doet onderhoud etc.

Percy Douglas van DZP zei dat de procedure voor 31 oktober was toegezegd en nog niet is afgerond. Dit was de deadline van de no-deal Brexit.
   Voorafgaande de deadline hebben Gemeente en Rijkswaterstaat met IBW om tafel gezeten. Doel: extra ontsluiting van het DFDS-terrein ten tijde van een no-deal Brexit. Dit wilde Rijkswaterstaat op het terrein ven IBW doen. Dit hebben de ondernemers tegengehouden, er is wel meegedacht voor een alternatieve oplossing vlak voor het bedrijventerrein.
   De gemeente heeft in ruil voor medewerking, afronding van de calamiteitenroute toegezegd vóór 31 oktober. Door uitstel Brexit is afhandeling van de calamiteitenroute blijven liggen.

Bikkers zegt toe dit nu alsnog af te ronden. Betrokken ambtenaren zal dit monitoren. Streefdatum is 10 februari. Lukt dat niet, omdat er afhankelijkheid is van de Officier van Dienst, dan volgt uiterlijk 10 februari een update met tijdslijn.

KVO
Bikkers onderkent het belang van deelname van de Gemeente aan de 4-jaarlijkse KVO overleggen. Hij heeft dit inmiddels met B&W besproken. Toezegging is gedaan dat de Gemeente bij de volgende overleggen met een gepaste afvaardiging deelneemt. Hierbij volgt ook aandacht voor het bluswaterprobleem op het bedrijventerrein.

Slagbomen/hek en camera’s
De wens voor slagbomen, hekwerk en camera’s volgt uit overlast van ongewenste bezoekers die afval dumpen op het terrein. Dit zijn voor een groot deel bezoekers van KFC en Burger King. Bikkers gaat in eerste instantie deze restaurants aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Volgens de jurist van de gemeente mag het terrein alleen afgesloten worden als er overlast van verkeer is. De overlast volgt niet uit het verkeer, maar uit de (ongewenste) bezoekers die met dit verkeer op het terrein komen.
   Het is daarmee een grijs gebied of afsluiting juridisch mag, aldus de wethouder. Hij vreest dat achteraf bezwaar gemaakt wordt en de rechter na plaatsing alsnog slagbomen verbiedt. Hoewel de slagbomen voor iedereen opengaan, blijft er volgens de jurist sprake van afsluiting.

Voor plaatsing van camera’s lijkt onvoldoende grond te zijn. Het niveau van criminaliteit is simpelweg te laag. Ondernemers willen preventief camera’s om ongewenste bezoekers te weren. Maar ook om insluipers naar DFDS tegen te gaan en ondermijning te voorkomen.
   De verwachting van de ondernemers is dat door de strakkere handhaving in de Spaanse Polder meer malafide bedrijving naar Vlaardingen komt. Zelfs het Havenbedrijf heeft twee camera’s op Benelux Workpark geplaatst. Desondanks denkt Bikkers dat het traject voor plaatsing van camera’s moeilijk wordt.

Om ondernemers te helpen in het vergunningsproces voor zowel slagbomen/hekwerk als camera’s wordt toegezegd om binnen twee weken een projectmanager vanuit de gemeente toe te wijzen. Deze zal moeten helpen om het traject verder te brengen. Hiermee is geenszins een toezegging gedaan dat vergunningen verstrekt zullen worden.

Tot slot
Al met al een constructief overleg, waarbij het ernaar uitziet dat de Gemeente en IKV Benelux Workpark een nieuwe weg in zijn geslagen om gezamenlijk de ondernemers te helpen aan een schoner en veiliger bedrijventerrein.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker