De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Behoud monumentale en cultuurhistorische waarden

Verkoop landgoed Hoogstad

Verkoop landgoed Hoogstad

Wat zijn nu de vervolgstappen?

De visie schetst een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst van het complex. Er is dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk dat is verricht door de Werkgroep Behoud Hoogstad. De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen en een verkoopstrategie. Daarna kan de uiteindelijke aanbesteding en verkoop van het terrein plaatsvinden aan de hand van de gestelde voorwaarden. Het streven is het landgoed voor de zomervakantie in de verkoop te zetten.

Wat maakt dit landgoed zo bijzonder?

Het Hoogstadcomplex langs de kruising van de Westlandseweg en de Burgemeester Heusdenslaan is één van de weinige boerderijcomplexen in en om Vlaardingen die de grote stadsuitbreidingen uit de jaren 1950-1970 hebben overleefd. Tegelijk onderscheidt het zich qua diversiteit, grootte en gebruik van andere boerderijen en om die reden is het aangewezen als gemeentelijk monument. Het was door de eeuwen de kern van één van de grootste agrarische complexen in Delfland en in het bezit van patricische families. Ook had het in de 20e eeuw een bijzondere bewoner, dokter C. Moerman, die hier zijn internationaal bekende alternatieve en ook omstreden kankertherapie ontwikkelde en zijn artsenpraktijk hield. Het gebied heeft een hoge archeologische waarde. In de diepere ondergrond is sprake van een kreek die tot in de nieuwe steentijd (Vlaardingencultuur) terug kan gaan. Het landgoed is gebouwd op een kreekrug die al in de Romeinse tijd werd bewoond. In de 11e eeuw is waarschijnlijk op deze plek een ontginnings-boerderij gesticht, van waaruit het gebied is ontgonnen. De oudste historische bron over Hoogstad komt uit de 13e eeuw.

NOOT
Bovenstaande is geen late 1 aprilgrap, red.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: