De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

AOV is benieuwd

Urgentieverklaring statushouders/toewijzen sociale huurwoningen?

Urgentieverklaring statushouders/toewijzen sociale huurwoningen?

In 2016 heeft ONS Vlaardingen het college van B&W vragen gesteld over de urgentieverklaring. Inmiddels is de wereld om ons heen veranderd en is ook de wetgeving aangepast.

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer op 4 juli 2018 heeft zij aangegeven dat per 1 juli 2017 de wettelijke verplichte voorrangspositie om statushouders te huisvesten is komen te vervallen. Nu blijkt echter uit een door haar ingesteld onderzoek dat op dit moment in 174 van de 176 gemeenten de urgentieregeling vergunninghouders nog steeds heeft aangemerkt als urgentiecategorie.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat iedere woningzoekende gelijk behandeld dient te worden en dat de voorrangsregeling voor statushouders/vergunninghouders niet wenselijk is?
    Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft de gemeente Vlaardingen de voorrangspositie voor statushouders/vergunninghouders uit het gemeentelijk beleid gehaald?
    Zo nee, waarom niet?

 

2 commentaar(en) op artikel "Urgentieverklaring statushouders/toewijzen sociale huurwoningen?"

Ik moest vorig jaar een ander huis, mijn huis werd afgebroken. De paniek was groot bij mij omdat ik nog niet lang genoeg ingeschreven stond volgens Waterweg Wonen. Ik ben ernstig ziek maar ook dat was geen reden om mij een huis te geven. Uiteindelijk kreeg ik een huis aangeboden in Pernis. Ik had de keuze om dat te accepteren of dakloos te worden, onverteerbaar voor mij dat statushouders voorgaan op mij, geboren en togen in Vlaardingen. Nu zit ik in Pernis, mijn familie en vrienden allemaal in Vlaardingen. Door mijn ziekte kan ik ineens iemand nodig hebben maar dat is onhandig als er niemand in de buurt woont. IK WIL TERUG!!!!

Door: Marja Schaar Op:

Misschien dat Geert in de toekomst iets voor je kan betekenen. Van die hielelikkende B en W zal je niets hoeven te verwachten. Die laten zich door dat moelandersvolk en moslimtuig in de reet naaien. Ze laten Vlaardingen en de Vlaardingers stikken, als ze hun eigen zak maar ongelimiteerd kunnen vullen.

Door: Sinterklaas Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: