De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Lokale politiek: de week waarin alles tegenzat

Kuiperij, achterklap en Tolkien

Kuiperij, achterklap en Tolkien

Terwijl dinsdag de wereld die voetbal heet een meer dan extatisch avondje Madrid beleefde was het een paar dagen later alweer gedaan met alle euforie. Frans Hoogendijk (wethouder ONS.Vlaardingen) werd ervan beticht tegen de politieke mores in Roemenen te huisvesten en fractielid Koen Kegel (D66) moest - dankzij zoekwerk van Schiedams Nieuws - als heuse trol, compleet met fakenieuws, met de billen bloot.

Dat een private kwestie als het verhuren van een woning bij het AD op tafel terecht komt, lijkt op de haatdragende signatuur van Fractie Boers. Immers naamgever Ron en partner Tim Thiel zijn niet als vrienden vertrokken bij ONS.
   Maar waarom nu veroordelen wat je al lang wist? Dat riekt naar meten met twee maten en (persoonlijke) wraak; noem het een vete.

Frans Hoogendijk: ‘ONS.Vlaardingen wist van de verhuur. Net als BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten), trouwens. Ik heb de verhuur (via een bureau in Barendrecht) vorig voorjaar aangegeven en gevraagd of dit wordt aangemerkt als nevenfunctie en welke status de inkomsten hebben.
   Het contract is inmiddels enige tijd opgezegd en wordt per 31 maart 2019 ontbonden.’

Annemiek Jetten
Raadslid Ben Trooster (BvV) zette onlangs al vraagtekens bij het handelen van Annemiek Jetten. De burgemeester zou zich naar zijn idee niet correct hebben gedragen bij de totstandkoming van het Rapport Andersson, waarin het functioneren van de raad nader werd geduid. ‘Ik miste nogal wat. Zaken waarvan ik zeker weet dat elke partij ze heeft genoemd.’

Wat dit met Frans Hoogendijk heeft te maken? Niets en … alles tegelijk. Het lijkt er volgens een aantal raadsleden op dat Jetten olie op het vuur gooit waar een brandblusser meer op zijn plaats is. En zeker waar het Hoogendijk en Boers betreft ziet de Stadsmoeder de heren liever gaan dan komen. Dat is algemeen bekend.

Trooster: ‘Jetten lijkt manipulatief in haar doen en laten. Op de Markt wordt de galg voor Frans al klaargezet terwijl de feiten nog niet eens op tafel liggen. Ik verwijt Jetten een gebrek aan oplossend vermogen en een te weinig professionele houding.
   Ze is continu in de weer van de raad als eenheid almaar kleinere voor haar hapklare brokjes te maken.’ Het moderne alternatief van heers en verdeel.

Trooster benadrukt het in deze niet specifiek voor Hoogendijk op te nemen, maar zet grote vraagtekens bij de route die vanuit Jettens politieke keuken wordt gekozen om de politiek hete brij naar binnen te lepelen of er koudweg en omzichtig omheen te lopen.
   ‘Jetten moet (meer) sturen. De raad is onervaren en behoeft leiding. Sturing die positieve effecten sorteert bij het stadsbestuur. Neem gewoon het voortouw. Laat zien dat je leider bent.’

Bert Blase
De oud-burgemeester lijkt maar niet los te komen van de Schelvispekelenclave. We vroegen hem, hij: de man die bemiddelde bij de totstandkoming van dit “stadsbestuur” naar zijn mening in de zaak Hoogendijk.

Bert Blase: ‘Indien de feiten bij BING bekend waren heeft de wethouder naar de wet gehandeld. Kortom: integer en van fraude kun je in dat geval niet spreken. Hooguit is hier sprake van politieke onhandigheid.’
   Wie appelen vaart moet appelen eten en niet onderhands peren promoten. Arbeidsmigranten huisvesten (indirect en kennelijk ongeweten) terwijl je beperking ervan voorstaat is politiek niet slim.
   ‘De raad moet verschil tussen integriteit en politiek handelen goed duiden. Een verantwoordelijke klus,’ aldus Blase.

Koen Kegel
De raad kan zich dinsdag beter buigen over het ondergrondse trollenbestaan van collega Koen Kegel. In de praktijk van Tolkiens alledag heet de trol een lelijk vreemd wezen in een verzonnen verhaal. Maar of Vlaardingen bewuste bedriegers moet tolereren.

Dat Koen Kegel politiek ONS-hater is en opzichtig hengelt naar de functie van wethouder […], is bekend; maakt de zaak van zijn kant niet alleen lach- maar ook meelijwekkend.
   Waar Hoogendijk politiek onhandig manoeuvreerde, daar is Kegel onderwerp van gesprek als het om zijn aanblijven gaat.
   Na de afgang van ex-wethouder Ruud de Vries lijkt D66 zich weer te vergalopperen. Een gedegen beleid, uitstraling en beoogde samenwerking zijn bij de democraten inmiddels zeldzaam als haren op een kikker.

Dinsdag 12 maart volgt een spoeddebat waarin Frans Hoogendijk zijn handelen mag verklaren. Misschien dat Koen Kegel gelijk ook tekst en uitleg kan geven.
   Vooruitlopend op de uitslag van deze vergadering citeren we vrij Maxima toen ze ooit over Willem-Alexander zei: “Hij is een beetje dom geweest.”
   Je kunt Hoogendijk verwijten dat hij handelde tegen de partijideologie. Of dit strafbaar is, is de vraag. Het antwoord hierop komt van BING, de fiscus en de raad.

4 commentaar(en) op artikel "Kuiperij, achterklap en Tolkien"

Tja, misschien nog een Buischwatertje indien welkom

Door: tejo buischwater Op:

Peter. Prachtig geschreven. Helder en duidelijk. De kern van de zaak uitstekend benoemd en de spijker stevig op zijn kop geslagen.

Door: Frans Kuil Op:

Perfecte weergave van de feiten..

Conclusie 2 burgemeesters de 1

genuanceerd met conclusie - niet handig de andere - ernstige feiten -roept factievoozitters en gemeenteraad bij elkaar.

Waarom zo'n verschil - dat omschrijft Ben Trooster netjes.

Vanavond moet het dus gaan over het (niet) functioneren van burgemeester Jetten en het onbetrouwbare raadslid Koen Kegel

Helaas zal dat niet gebeuren want vele raadsleden wachten geniepig op een wethouders plaats

Door: J.groot Op:

Al het politieke gekonkel in Vlaardingen, ben ik aardig zat aan het worden. Wanneer gaat er nu eens serieus werk gemaakt worden van allerlei problemen waar deze stad mee te maken heeft, bijv. het feit dat onze stad zo langzamerhand wel een Oost-Europese enclave aan het worden is. Koopwoningen en dan met name appartementen worden ook steeds meer en meer het speelveld van uitzendbureaus (met soms tussenpersonen, zodat ze zelf buiten schot blijven). Wanneer gaat dit eens stoppen. Op deze manier krijgen jongeren totaal geen kans om een woning te kopen.

De straten staan ook steeds voller met kleine uitzendbureau auto’s, ook zonder reclame om het niet al te veel op te laten vallen.

Door: Rob Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: