De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Help!: Per direct stekker eruit

Kledingbank 'Komt Niet Goed'

Kledingbank 'Komt Niet Goed'

Beste Deelnemers van Kledingbank Komt wel Goed en alle Vlaardingers,

Helaas heeft het bestuur van Stichting Kledingbank Komt wel Goed moeten besluiten dat per heden de Kledingbank is gesloten. Alle afspraken komen dan ook per heden te vervallen en dat spijt ons zeer.

We willen de deelnemers bedanken voor het vertrouwen en de fijne gesprekken die we de afgelopen jaren met elkaar hebben gedeeld. Dit heeft onze levens zeker verrijkt. Zoals de meeste mensen al weten hebben wij een conflict met de gemeente Vlaardingen en met name met Stroomopwaarts die twee weken geleden onze bedrijfsleider heeft weggehaald
om ergens anders in een traject te worden te werk gesteld.

Twee Raadsleden, Ingrid Wijker (SP) en Raymond van Haren (VV2000/LV) zijn nog met ons als bestuur gaan praten en vorige week in gesprek gegaan met de verantwoordelijk wethouder Cees Oosterom maar dat heeft aan de kwestie niets verandert.

De kledingbank heeft gevraagd om een contract voor 20 participatieplaatsen om cliënten van Stroomopwaarts te begeleiden. Met het geld wat wij met deze begeleiding zouden kunnen verdienen wilden wij onze bedrijfsleider alsnog terughalen en een baan kunnen geven, zodat zij de Kledingbank verder zou kunnen begeleiden.

Helaas blijft wethouder Cees Oosterom en Directeur Curfs van Stroomopwaarts bij hun eerdere aanbod van 10 participatieplaatsen, wat onvoldoende is om een bedrijfsleider in dienst te nemen. Daarbij biedt Stroomopwaarts dan zelf een bedrijfsleider aan die na 9 maanden weer weg moet en de volgende bedrijfsleider van Stroomopwaarts dan wel zelf zal inwerken.

Het is voor Stichting Kledingbank Komt wel Goed altijd heel belangrijk geweest om onafhankelijk en integer te zijn en dit zal ook altijd zo blijven. Daarom is het voor het bestuur van de kledingbank onmogelijk om het bedrijf te laten leiden door iemand die is aangewezen door Stroomopwaarts. Deze bedrijfsleider werkt dan wel voor de kledingbank, maar uiteindelijk ook voor Stroomopwaarts!?

Wij zouden onze deelnemers te kort doen als onze deelnemersadministratie zou kunnen worden ingezien door iemand waarvan wij de integriteit niet kunnen waarborgen.
Alle vrijwilligsters inclusief bestuur van Stichting Kledingbank Komt wel Goed hebben altijd met veel plezier deelnemers aan kleding e.d. geholpen. We vinden het jammer, maar we hebben met unanieme stemmen deze moeilijke beslissing moeten nemen.

De deelnemers van de Kledingbank zijn de dupe van het besluit van de gemeente Vlaardingen, die volgens ons met twee maten meet (zie wat er bij Super van Lopik allemaal kon) en de wet uitlegt zoals haar dit zelf uitkomt. De gemeente blijft tenslotte verantwoordelijk voor het armoedebeleid in Vlaardingen.

Vijf jaar hebben wij een verschil kunnen maken voor onze deelnemers en daar zijn we trots op! We hebben dit werk met veel plezier gedaan en zijn dankbaar dat vele Vlaardingers ons werk al deze jaren hebben gesteund met het brengen van de kleding. Wij willen daarom iedereen hier nogmaals hartelijk voor bedanken.

Per heden is de Kledingbank dus gesloten, maar de Stichting zal de komende tijd nog wel zorgdragen dat zo veel mogelijk kleding e.d. bij onze doelgroep terecht komt. Ook zal onze ledenadministratie worden vernietigd.

Tevens zal in de komende tijd Stichting kledingbank Komt wel Goed de eventueel overgebleven middelen gebruiken om onze doelgroep te ondersteunen.

Graag besluit ik met een stukje tekst uit een boekje van Stephen Batchelor:
Mededogen is niet verstoken van onderscheidingsvermogen en moed. Zoals je moed nodig hebt om te reageren op de pijn van anderen, zo heb je onderscheidingsvermogen nodig om je beperkingen te kennen en ‘nee’ te kunnen zeggen. Een mededogend leven is een leven waarin je vermogens optimaal gebruikt worden. Je moet weten wanneer en hoe je je volledig aan een taak moet wijden, en je moet ook weten wanneer en hoe je moet stoppen en uitrusten.

Het gaat u goed,
Namens het bestuur van Stichting kledingbank Komt wel Goed,
Therésa de Goede.

4 commentaar(en) op artikel "Kledingbank 'Komt Niet Goed'"

Frans H van ONS wilde graag meepraten over de kledingbank maar dat werd verworpen haha, is toch humor haha

Door: Centrum Op:

Heel vervelend voor alle betrokkenen, maar ik heb een vraag: kan ik dan de poster kopen van jullie van the Beatles?

Door: Karin de Groot Op:

Nog maar eens een rondje over stemmen dan....wordt niet verworpen denk ik..Cees heeft nog een poster van ze zonder kleding over een zebrapad....:-)

Door: Centrum Op:

Waren de red hot chili peppers, excuus, the abbey road :-)

Door: Centrum Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: