De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Resultaten gebied duurzaamheid, extra inzet op relatie klant

Aedes-benchmark 2018

Aedes-benchmark 2018

Aedes vergelijkt nu vijf jaar de prestaties van woningcorporaties. Met deze benchmark kunnen we zien wat we goed doen en wat beter kan. We werken aan goede, betaalbare huizen. Uit deze benchmark blijkt weer dat we hier goed op scoren. De kwaliteit van de woningen wordt goed beoordeeld (A-score). Dit zeker in relatie tot de gemiddelde huurprijs van € 498 (gemiddelde van de sector is € 516).

Onze woningen worden steeds duurzamer (van C-score vorig jaar, naar B-score dit jaar). We investeerden in de energie neutrale woningen in de Indische Buurt. VR-ketels zijn vervangen door HR-ketels. In diverse complexen plaatsten we zonnecollectoren met een zonneboiler. In de wooncomplexen aan de Koninginnelaan en de Zwaluwenlaan stoken huurders inmiddels op biomassa. “Mooie resultaten waar we erg trots op zijn”, geeft Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen aan. “Op dit moment bouwen we energie neutrale woningen in de Westwijk. Uiteraard blijven wij investeren in de verduurzaming van onze woningen. Hierin willen we nauw samen werken met onze klanten. Wij kunnen immers wel investeren in een woning. De huurder moet vervolgens op een energiezuinige manier gebruik maken van deze woning.”

Stappen vooruit in dienstverlening
Huurders zijn kritischer over de dienstverlening van Waterweg Wonen (B-score). Zeker ten aanzien van reparatieverzoeken. Ook nieuwe huurders zijn kritisch. “Natuurlijk nemen wij dit oordeel van onze klanten serieus. Afgelopen jaar hebben we al enkele stappen vooruit gezet. We hebben onze deuren verder opengezet voor de klanten. Zo zijn onze openingstijden verruimd”, licht Marieke toe. “Ook zijn wij in klantenpanels in gesprek gegaan met verschillende huurders. Gezamenlijk keken we wat onze klanten juist belangrijk vinden en hoe we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Komend jaar gaan we nog meer verbeteringen voor de klant doorvoeren”.

Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een B. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 747 per woning zitten we lager dan het gemiddelde van de sector van € 764 . Dit is onder andere het gevolg van lagere personeelskosten.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Bekijk de website www.aedes.nl voor meer informatie.

Over Waterweg Wonen
Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: