De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Eindelijk Politieke Eenheid?

Vragen art. 34 RvO Compensatie Hoekse Lijn

Vragen art. 34 RvO Compensatie Hoekse Lijn

De aanleg van de Hoekse Lijn heeft forse vertraging opgelopen en de exacte opleverdatum is nog niet bekend. Wel weten we dat de metro mogelijk eind februari 2019 kan gaan rijden.

Veel reizigers uit Maassluis, Schiedam, Hoek van Holland en Vlaardingen zijn gedupeerd in reistijd en comfort. Daarnaast geldt dit ook voor vele reizigers die niet in de genoemde steden wonen, maar wel werken.

Momenteel bestaat er een zeer geringe compensatieregeling, waarbij iemand die een los vervoersbewijs koopt, direct korting krijgt en een abonnementhouder (de trouwste klant) een omslachtig declaratieformulier moet invullen en binnen 10 dagen zijn of haar compensatie dient aan te vragen. Helaas is gebleken dat deze regeling niet bij alle trouwe klanten bekend is.

Vertraging, verhoogde reistijd, minder comfort en slechte compensatie hebben helaas geresulteerd in minder vertrouwen in het openbaar vervoer en zorgen ervoor dat de steden aan de westkant van Rotterdam minder goed bereikbaar zijn.

Als politieke partijen in Vlaardingen vinden wij dat het vertrouwen in het openbaar vervoer weer terug gewonnen moet worden. Dit terugwinnen zal onder andere moeten gebeuren bij klanten die nu helaas overgestapt zijn op de auto. Deze en andere klanten zullen weer opnieuw bekend gemaakt moeten worden met het openbaar vervoer.
Daarnaast moet er voor de trouwste klanten een goed en duidelijk compensatieplan opgesteld worden. Zij verdienen dit daar zij nog steeds (gedwongen) gebruik maken van het openbaar vervoer.

Als politieke partijen vinden wij dat de wethouder Verkeer en Vervoer, dhr. B. Bikkers, tijdens het eerstvolgende stakeholdersoverleg van de Hoekse Lijn met klem en stevig moet pleiten voor een duidelijke en goede compensatieregeling voor inwoners, forensen en scholieren uit Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland en Vlaardingen en daarnaast ook voor de mensen die niet wonen maar wel werken in de genoemde steden.

Wij roepen wethouder B. Bikkers op om met klem te pleiten voor onderstaande punten:
1. Iedere inwoner 14 dagen vrij reizen te geven welke binnen een jaar te besteden zijn na ingebruikname van de Hoekse Lijn.
2. Abonnementhouders 20% korting geven op het volgende abonnement dat aangeschaft wordt (alle abonnementhouders waaronder ook abonnementen die via school of bedrijf
    verkregen worden en hierin zijn ook inbegrepen alle forensen die niet in de genoemde steden wonen, maar er wel werken en ook dezelfde hinder ervaren).
3. In het jaar na realisatie de Hoekse Lijn gratis open te stellen tijdens de grote stadsevenementen van Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en Hoek van Holland.
4. Acties te ondernemen om automobilisten met de Hoekse Lijn te laten reizen.
5. Wanneer de Hoekse Lijn niet vanaf 1 maart 2019 in gebruik wordt genomen, krijgen de inwoners voor elke maand (extra) vertraging 2 dagen extra vrij reizen. Daarnaast krijgen
    abonnementhouders (zoals genoemd bij punt 2) 1% van hun abonnementsprijs gecrediteerd voor elke maand dat de vertraging langer duurt.
6. Over bovengenoemde zaken een heldere communicatie-actie te houden om meer mensen weer met het openbaar vervoer te laten reizen.

Is het college hiertoe bereid?

Namens:
CU-SGP Erik van Pienbroek
D66 Bert van Nieuwenhuizen
ONS Vlaardingen Gilles Pappers
BVV Ben Trooster
PvdA Nel Versteeg
SP Jasper van der Velde
CDA Corné Venema
LV/VV2000 Ivana Somers
SBV Peter Leeman
GL Neill Voorburg
Fractie Boers Ron Boers
VVD Kees Rijke
AOV Desiree de Jong

2 commentaar(en) op artikel "Vragen art. 34 RvO Compensatie Hoekse Lijn"

Ik spreek regelmatig een aantal raadsleden en het is te gek voor woorden dat sommige fractievoorzitters alles op eigen houtje doen. Bij een aantal raadsleden zijn deze vragen niets eens bekend. Dus straks wel eenheid tussen fracties onderling maar niet binnen een fractie. Een trieste constatering.

Door: Westwijker Op:

Was t nou ook niet makkelijker en fijner geweest om vijfsluizen door te laten lopen naar dit eeuwigdurende project

Door: betty Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: