De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

D66 rijdt liever om

Voorkom extra belasting Marathonweg

Voorkom extra belasting Marathonweg

Nog dit jaar rijden dagelijks 100 extra vrachtwagens over de Marathonweg. Dat is het resultaat van de nieuwe vestiging van het bedrijf COUNT achter de Praxis in de Rivierzone. D66 Vlaardingen roept het college op om snel concrete maatregelen te treffen en zo de leefbaarheid rondom de Marathonweg eindelijk te verbeteren.

D66 is verbaasd dat de huidige collegepartijen ONS, GroenLinks en de VVD niet tegen de komst van COUNT protesteren. Vorig jaar, toen de partijen nog in de oppositie zaten, schreeuwden zij moord en brand bij de mogelijke komst van Coolport aan de oostkant van de Zevenmanshaven. Op dat moment was sprake van 80 extra vrachtwagens per dag, die volgens de partijen de Marathonweg (veel) te zwaar zouden belasten. De komst van Coolport is nog onzeker.

Wethouders Hoogendijk (ONS Vlaardingen, economie) en Bart Bikkers (VVD, mobiliteit) zitten nu zelf in het college en hebben opdracht vanuit de gemeenteraad om de problematiek rondom de Marathonweg zo snel mogelijk aan te pakken. Ondanks dit mandaat, kiezen zij ervoor oorverdovend stil te blijven.

D66 Vlaardingen maakt zich zorgen over de overlast van de 100 extra vrachtwagens per dag. Eén van de mogelijkheden om de problematiek tegen te gaan, is: eisen te stellen aan het zware verkeer dat over de Marathonweg rijdt.

D66 fractievoorzitter Koen Kegel: 'De komst van COUNT kunnen we niet voorkomen. Trillingen, geluid en de luchtvervuiling die de vrachtwagens op de Marathonweg veroorzaken wel door eisen te stellen aan het zware verkeer. Op de Maasvlakte worden sinds 2008 alleen stille en schone vrachtwagens toegelaten. Dat kan in Vlaardingen toch ook? D66 roept de wethouders op om deze relatief simpele en betaalbare ingreep te realiseren, of om zelf snel met een beter plan te komen."

6 commentaar(en) op artikel "Voorkom extra belasting Marathonweg"

Met of zonder milieuzone de auto’s en vrachtwagens moeten nog steeds over dezelfde Marathonweg. Ook de denktank leefbaarheid Marathonweg roept op tot op- en afritten aan de blankenburgtunnel.

Door nee, nee, nee te zeggen tegen de Blankenburg tunnel bijna niet meer mogelijk. Partijen hadden hun kop niet in het zand moeten steken een aantal jaar geleden. Maar al eerder actief het overleg moeten zoeken om op- en afritten gerealiseerd te krijgen, wanneer deze tunnel er onverhoopt toch zou komen.

Bedankt voorgaand colleges

Wanneer je geeft om de leefbaarheid van Vlaardingen is dit de enige echte oplossing voor de Marathonweg...

Ik zou zeggen : Bart Bikkers hard aan het werk !!!

Door: Claire Op:

Beste Claire, de lokale politiek heeft de afgelopen 8 jaar herhaaaldelijk aangedrongen op het aanleggen van op- en afritten. Jammer genoeg zonder resultaat. Uiteindelijk heeft de Rijksoverheid gekozen voor een landtunnel en die laat zich niet combineren met op- en afritten. Wij als Vlaardingen gingen en gaan daar niet over.

Door: Bert van Nieuwenhuizen Op:

Zover ik de lokale politiek volg, is er pas de vorige raadsperiode een motie omtrent op en afritten aangenomen, dus zeker geen 8 jaar. Daarvoor wel gevraagd door partijen, maar die voorstellen hebben het nooit gehaald...

Door: Claire Op:

Bert, de lokale politiek heeft, toen zij aan tafel kon schuiven, ieder overleg omtrent het blankenburgtrace bewust genegeerd. Men was tegen het tracé dus aansluiten bij een overleg zou verraad zijn. Iedereen snapt dat je met zo'n instelling ook je kans verspeelt om wensen op tafel te leggen. Toen de intentieverklaring werd getekend, stond toenmalig wethouder Robbemond bomen te planten uit protest. Op voorwaarde van op- en afritten ondertekenen was echter het enige juiste wat de coalitie had moeten doen. Een enorme inschattingsfout die Vlaardingen tientallen miljoenen euro's gaat kosten, als men nu een fatsoenlijke oplossing voor de Marathonweg wil.

Door: Roy de Voogt Op:

In 2012 is een delegatie van de Vlaardingse Raad in de Tweede Kamer geweest om te pleiten voor op- en afritten (de “oortjes”). Toen en nadien zijn er diverse moties aangenomen door de raad en doorgestuurd. Men koos echter jammergenoeg voor de ondertunneling op land en dat maakte de “oortjes” vanwege de hellingshoek onmogelijk. Ik had het graag anders gezien.

Door: Bert van Nieuwenhuizen Op:

Normaal gesproken ben ik niet zo van reageren op stukjes in kranten en Facebook als raadslid. Maar dit kan ik toch niet laten gaan. Politiek verschil van mening is een namelijk een groot goed. Het is de meerderheid die tenslotte tot een besluit komt.

Maar onjuiste informatie geven over de procedures die daarbij horen, zeker door een voormalig lid van het college (oud-wethouder), vertroebelt de informatie.

Dus daar gaan we dan:

De gemeente Vlaardingen stond in 2012 voor een hele belangrijke keuze.

Leggen we bij de aanleg van de Blankenburgtunnel als gemeente Vlaardingen de nadruk op de natuur of op de leefbaarheid van de inwoners van Vlaardingen (de onverantwoord enorm hoge belasting van de Marathonweg)?

ALLE Colleges vanaf 2012 hebben nadrukkelijk gekozen voor de natuur!!

Meneer Van Nieuwenhuizen u schrijft: “Men heeft gekozen”. Maar “men” dat bent U toch zelf? Samen met uw coalitiepartners 2012-2018? Ik weet het nog heel goed.

En ook al waren er nog 100 moties ingediend en door de meerderheid van de raadsleden aangenomen: Het is niet de gemeenteraad of een politieke partij, maar het College van B&W van Vlaardingen die de gesprekspartner was en is van de Minister.

Als het college van B&W de ingediende en aangenomen moties slechts “doorstuurt” zoals de heer Van Nieuwenhuizen meldt en niet keihard met "daadkracht" voorlegt bij de Minister en “eist” dat de moties worden uitgevoerd, dan verandert er helemaal niets.

De Minister voert moties alleen uit, als het college van B&W op voorspraak van de gemeenteraad, nadrukkelijk laat weten inderdaad af te willen zien van eerder geëiste beperkende maatregelen. Zoals het behoud van de rietputten en verdiepte aanleg. (waar de zgn hellingshoek onderdeel van uit maakt).

Het hierbij gewenste daadkrachtig optreden van het college, waar D’66/Van Nieuwenhuizen deel van uitmaakte is nooit gebeurt. Keer op keer helemaal niets, nada, nul.

Vlaardingen heeft een enorme kans gemist. Zeker met de wetenschap dat de rietputten ook zonder aanleg van de “oortjes” toch verloren zullen gaan.

De Marathonweg blijft een ongewenste maar ook onnodige snelweg in onze stad.

Tenzij iemand nog een bureaulaatje weet waar tientallen miljoenen in liggen, die besteed kunnen worden aan de ondertunneling van de Marathonweg.

Is er nog een kans?

Ik zou zeggen van wel. Verkeer en milieu zit nu in de portefeuille van een VVD-wethouder. Dat biedt kansen. Of toch niet?

De VVD-fractievoorzitter heeft het regelmatig in de gemeenteraad over “de nieuwe VVD”. Wat wordt daarmee toch bedoeld?

Misschien het volgende?

Het was “de oude VVD” die zich kapot gestreden heeft voor de op- en afritten, de zgn. “oortjes”.

Maar met de komst van de “nieuwe VVD” houdt de VVD zich doodstil als het om de Marathonweg en aanleg Blankenburgtunnel gaat.

Met de Blankenburgtunnel verdwijnt nu ook de VVD onder het maaiveld?

Hadden de kiezers dat maar eerder geweten?!

O ja, Meneer Kegel: de “oude” VVD heeft destijds geen moord en brand geschreeuwd over de komst van Coolport. In tegendeel. De komst van bedrijven heeft Vlaardingen heel hard nodig om het hoofd boven water te kunnen houden.

Nee, de “oude” VVD heeft toen nadrukkelijk aangegeven dat de noodzakelijke economische groei niet tegengehouden moet worden, maar dat de gemeente moet zorgen voor daarbij passende infrastructuur, waaronder het laten aanleggen van op- en afritten bij de Blankenburgtunnel. (ja de oortjes weer)

Het ziet er naar uit dat “de nieuwe VVD” een andere koers vaart en net als uw D’66 partij de afgelopen 7 jaar heeft gedaan, zich gaat beperken tot het aanbrengen van lapmiddelen aan de Marathonweg en wegkijkt van echte oplossingen.

Door: Nol Kloosterman Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: