De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP maakt zich zorgen

Vlaardingen werkt: zonder subsidie?

Vlaardingen werkt: zonder subsidie?

Onlangs heeft de ChristenUnie-SGP fractie vernomen dat het college niet akkoord gaat met de extra eenmalige financiële aanvraag van Vlaardingen Werkt. Dit met als moverende reden dat de aanvraag substantieel, risicovol en niet garandeert dat de organisatie erin slaagt de afgesproken resultaten te behalen en te verzelfstandigen.

Met deze R.v.O artikel 36 vragen willen wij onder andere ingaan op de sociale supermarkt Van Lopik. Vorig jaar februari en maart heeft de ChristenUnie-SGP fractie technische vragen gesteld over het toekennen van een eenmalige bijdrage t.b.v. het opstarten van de sociale supermarkt. Ondanks dat er geen goede realistische inschatting te maken was, is er destijds toch door het College besloten deze eenmalige bijdrage te moeten geven met de verwachting dat de sociale supermarkt op korte termijn rendabel en selfsupporting zou zijn. Helaas en teleurstellend blijkt het tegendeel waar te zijn.

Graag willen wij u de volgende vragen stellen.

 1. Wat zijn de gevolgen voor de sociale supermarkt Van Lopik en het klusbedrijf door het niet toekennen van de gevraagde eenmalige bijdrage?
 2. Wanneer het een faillissement betekent voor de sociale supermarkt en het klusbedrijf wat houdt dit dan financieel in voor Vlaardingen Werkt en haar medewerkers?
 3. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen door dit faillissement?
 4. Zijn er eventueel nog andere oplossingen waarmee dit project gered kan worden?
 5. Kunnen de arbeidskrachten die in de supermarkt en het klusbedrijf  actief waren weer overgeplaatst worden op een ander project?
 6.  In februari 2017 is de eenmalige investering gedaan en voor zomer 2017 bleek dat het project niet rendabel was. Eind 2017 verzoekt Vlaardingen Werkt wederom om een voorschot en deze is door het college verstrekt na overtuiging dat er gewerkt wordt aan de problemen. Eind februari 2018 blijkt de actuele liquiditeit nihil te zijn en geconcludeerd wordt dat de eerder verstrekte voorschotten en het verstrekte subsidiebedrag ingezet zijn om eerder ontstane betalingsachterstanden weg te werken. Wanneer was u hiervan op de hoogte en wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?
 7. Te verwachten is dat verschillende projecten van Vlaardingen Werkt in 2018 verlies zullen leiden en de conclusie is dat er een onvoldoende positief resultaat gehaald zal worden door Vlaardingen Werkt in 2018. Wat zijn op termijn de gevolgen voor Vlaardingen Werkt?
 8. Kan het zijn dat door een mogelijk faillissement van de sociale supermarkt dit ook het einde van Vlaardingen Werkt betekent?
 9. Wat heeft het project uiteindelijk maatschappelijk opgeleverd?
 10. Wat heeft dit project de gemeente meerjarig gekost?
 11. Een aantal stichtingen en andere goede doeleninstellingen hebben ook een financiële bijdrage geleverd aan het opzetten van de sociale supermarkt, wat zijn daar de consequenties van/voor?
 12. Hoe kijkt u nu aan tegen uw beantwoording op de technische- en aanvullende technische vragen die de ChristenUnie-SGP fractie vorig jaar februari en maart gesteld heeft?
 13. Welke lessen kunnen wij als gemeente hier uithalen voor de toekomst?

2 commentaar(en) op artikel "Vlaardingen werkt: zonder subsidie?"

Alle subsidie gaat op naar moelanders en moslims er blijft uberhaupt niets over voor de NEDERLANDERS. Hoera voor de laffe politici die dit facciliteren,

Door: Hollander Op:

als u commentaar hebt, wees dan tenminste zo dapper om dat niet anoniem te doen

Door: anne marie van der most Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: