De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Gemeenteraad zoekt spoor

Vertraging leidt tot compensatie [...]?

Vertraging leidt tot compensatie [...]?

Op verzoek van Rotterdams wethouder Adriaan Visser heeft de gemeenteraad van Vlaardingen onlangs unaniem aan wethouder Bart Bikkers een lijst met ideeën (zie bijlage) gegeven voor compensatie van de vertraging Hoekse Lijn. Deze lijst is door Bikkers doorgestuurd en besproken tijdens het laatst gehouden stakeholders overleg. Vorige week heeft de gemeenteraad een bericht van Visser ontvangen waarin alle (?) verzamelde ideeën zouden zijn opgenomen.

Na het lezen van zijn bericht is CU/SGP verbaasd en teleurgesteld dat twee punten niet zijn opgenomen voor onderzoeken. Het zal toch niet zo zijn dat vóór onderzoek al een aantal ideeën geselecteerd is?

Na het overleg van 21 november tussen de gemeenteraden van Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en Visser was CU/SGP al verbaasd te lezen dat de RET niet denkt aan compensatie: https://www.ad.nl/waterweg/ret-langere-periode-gratis-reizen-op-hoekse-lijn-gaat-niet-gebeuren~a42b12ab/​. CU/SGP is met deze opstelling bang dat van geen compensatie sprake zal zijn.

'Heel mooi dat wij opgeroepen zijn om ideeën aan te leveren. Maar als de RET daags daarna aangeeft niets te doen en wanneer de lijst met verzamelde ideeën niet compleet is zijn wij bang dat de bewoner en getroffen gebruiker het nakijken heeft. Daarnaast zijn wij bang dat de huidige abonnementhouders, ook degene die hier niet wonen maar werken, als trouwste klanten letterlijk en figuurlijk in de kou blijven staan,' aldus Erik van Pienbroek (CU/SGP).

"Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven".

***

Vragen aan wethouder A. Visser (Rotterdam)

Op vrijdag 21 december heeft de gemeenteraad van Vlaardingen via de dagmail uw schrijven aan de commissie MPOF ontvangen. In dit schrijven heeft u een opsomming gemaakt van de aangeleverde compensatiemaatregelen voor de vertraging van oplevering Hoekse Lijn. Deze lijst hebben wij doorgenomen en het verbaasd ons dat niet alles wat is aangeleverd ook is opgenomen in uw schrijven. Wanneer er nu in de lijst te onderzoeken compensatiemaatregelen al aangeleverde maatregelen ontbreken zijn wij bang voor de verdere uitwerking hiervan.

Daarnaast heeft het de gemeenteraad van Vlaardingen al verontrust dat via de media de RET een dag later heeft aangekondigd niet van plan te zijn verdere compenserende maatregelen toe te kennen: https://www.ad.nl/waterweg/ret-langere-periode-gratis-reizen-op-hoekse-lijn-gaat-niet-gebeuren~a42b12ab/.

Bij deze vraag ik u met klem om alsnog punt 1 en 5 van de unanieme artikel 34 RvO (in bijlage) uit Vlaardingen toe te voegen aan uw lijst met ontvangen ideeën voor compensatie. Deze vragen heeft u van wethouder Bart Bikkers per mail ontvangen en deze zijn besproken tijdens het afgelopen stakeholders overleg.

Punt 1 gaat over het toekennen van 14 dagen vrij reizen binnen een jaar voor alle inwoners.

Punt 5 gaat over extra compensatie voor elke maand vertraging na 1 maart. In deze compensatie wordt genoemd 2 extra dagen vrij reizen voor de inwoners en creditering van 1% van het abonnementsgeld voor elke maand extra vertraging.

Graag verneem ik van u of u deze punten wilt toevoegen bij het onderzoek en zo niet verneem ik graag van u waarom u dit niet wilt toevoegen.

***

Betreft vragen volgens art. 34 RvO over Compensatie Hoekse Lijn
De aanleg van de Hoekse Lijn heeft forse vertraging opgelopen en de exacte opleverdatum is nog niet bekend. Wel weten we dat de metro mogelijk eind februari 2019 kan gaan rijden.

Veel reizigers uit Maassluis, Schiedam, Hoek van Holland en Vlaardingen zijn gedupeerd in reistijd en comfort. Daarnaast geldt dit ook voor vele reizigers die niet in de genoemde steden wonen, maar wel werken.

Momenteel bestaat er een zeer geringe compensatieregeling, waarbij iemand die een los vervoersbewijs koopt, direct korting krijgt en een abonnementhouder (de trouwste klant) een omslachtig declaratieformulier moet invullen en binnen 10 dagen zijn of haar compensatie dient aan te vragen. Helaas is gebleken dat deze regeling niet bij alle trouwe klanten bekend is.

Vertraging, verhoogde reistijd, minder comfort en slechte compensatie hebben helaas geresulteerd in minder vertrouwen in het openbaar vervoer en zorgen ervoor dat de steden aan de westkant van Rotterdam minder goed bereikbaar zijn.

Als politieke partijen in Vlaardingen vinden wij dat het vertrouwen in het openbaar vervoer weer terug gewonnen moet worden. Dit terugwinnen zal onder andere moeten gebeuren bij klanten die nu helaas overgestapt zijn op de auto. Deze en andere klanten zullen weer opnieuw bekend gemaakt moeten worden met het openbaar vervoer.

Daarnaast moet er voor de trouwste klanten een goed en duidelijk compensatieplan opgesteld worden. Zij verdienen dit daar zij nog steeds (gedwongen) gebruik maken van het openbaar vervoer.

Als politieke partijen vinden wij dat de wethouder Verkeer en Vervoer, dhr. B. Bikkers, tijdens het eerstvolgende stakeholdersoverleg van de Hoekse Lijn met klem en stevig moet pleiten voor een duidelijke en goede compensatieregeling voor inwoners, forensen en scholieren uit Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland en Vlaardingen en daarnaast ook voor de mensen die niet wonen maar wel werken in de genoemde steden.

Wij roepen wethouder B. Bikkers op om met klem te pleiten voor onderstaande punten:

1. Iedere inwoner 14 dagen vrij reizen te geven welke binnen een jaar te besteden zijn na ingebruikname van de Hoekse Lijn.
2. Abonnementhouders 20% korting geven op het volgende abonnement dat aangeschaft wordt (alle abonnementhouders waaronder ook abonnementen die via school of bedrijf
    verkregen worden en hierin zijn ook inbegrepen alle forensen die niet in de genoemde steden wonen, maar er wel werken en ook dezelfde hinder ervaren).
3. In het jaar na realisatie de Hoekse Lijn gratis open te stellen tijdens de grote stadsevenementen van Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en Hoek van Holland.
4. Acties te ondernemen om automobilisten met de Hoekse Lijn te laten reizen.
5. Wanneer de Hoekse Lijn niet vanaf 1 maart 2019 in gebruik wordt genomen, krijgen de inwoners voor elke maand (extra) vertraging 2 dagen extra vrij reizen. Daarnaast krijgen
    abonnementhouders (zoals genoemd bij punt 2) 1% van hun abonnementsprijs gecrediteerd voor elke maand dat de vertraging langer duurt.
6. Over bovengenoemde zaken een heldere communicatie-actie te houden om meer mensen weer met het openbaar vervoer te laten reizen.

Is het college hiertoe bereid?

Namens:
CU-SGP Erik van Pienbroek
D66 Bert van Nieuwenhuizen
ONS Vlaardingen Gilles Pappers
BVV Ben Trooster
PvdA Nel Versteeg
SP Jasper van der Velde
CDA Corné Venema
LV/VV2000 Ivana Somers
SBV Peter Leeman
GL Neill Voorburg
Fractie Boers Ron Boers
VVD Kees Rijke
AOV Desiree de Jong

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: