De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

ONS.Vlaardingen kleurt binnen lijntjes

Steeds meer fout parkerende Oost-Europeanen

Steeds meer fout parkerende Oost-Europeanen

ONS.Vlaardingen wordt vanuit verschillende wijken overstelpt met klachten over fout parkerende - vaak zelfs op gevaarlijke wijze - Oost-Europeanen. Toezicht & Handhaving stopt de ene bekeuring na de andere achter de ruitenwissers, maar er wordt niet betaald, en men blijft fout parkeren. Eerder al vroeg onze fractie u naar de inzet van de wielklem of een vergelijkbaar effectief middel. Uw antwoord was toen negatief. Nu deze parkeerklachten alleen maar toenemen, richten wij ons opnieuw tot u, met de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de toenemende klachten van fout parkerende Oost-Europeanen, die - door het ontbreken van regelingen tussen Nederland en hun moederlanden - vaak moeiteloos aan betaling van bekeuringen ontkomen, en dus (gevaarlijk en hinderlijk) fout blijven parkeren?
  2. Waarom heeft u tot nu toe niet uit eigen beweging doeltreffend en effectief actie ondernemen tegen dit toenemende probleem?
  3. In uw eerdere antwoorden gaf u aan dat de wielklem niet kan worden gebruikt in Vlaardingen. Bent u bereid dat middel alsnog mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
  4. In Vlaardingen bestaat geen wegsleepregeling. Bent u bereid om - als dat nodig is in samenwerking met de politie - op de meest korte termijn te zorgen dat zo’n regeling er wél komt? Zo ja, aan welke termijn denkt u en waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat is er in de huidige situatie nodig om een auto toch weg te slepen? Wij mogen toch aannemen dat als iemand nu midden op de weg zou parkeren, daar wel degelijk direct iets aan gedaan kan worden?

4 commentaar(en) op artikel "Steeds meer fout parkerende Oost-Europeanen"

idd.....de enige manier is een wegsleepregeling instellen, en alle kosten uiteraard voor de overtreder.

Bij niet betalen/afhalen de auto veilen.

Door: Ch@rles Op:

ONS.Vlaardingen denkt misschien dat als ze dezelfde vraag op een andere manier stellen ze een ander antwoord krijgen

Door: Pollie Op:

ONS Vlaardingen stelt de vraag vlak voor de verkiezingen. Beste inwoners: Trap er niet in! De discussie loopt al enige jaren en is al door meerdere partijen aan de orde gesteld.. Zoals gewoonlijk doet ONS weer alsof zij het bedacht hebben. Verschrikkelijke populistische partij. Mag het een ONS-je minder zijn??

Door: @rno Op:

Als je er melding van maakt betaal je telefoonkosten en er wordt niets aan gedaan. Er is geen politieke hond die daar verandering in kan brengen.

Door: Vlaardingse Kut politieen parkeerbeheer Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: