De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP steekt handen uit mouwen

Sloop Valkenhof

Sloop Valkenhof

Bij de gebiedsbijeenkomst Westwijk/Indische buurt op 10 oktober jl.  werd kort verteld dat de sloop van de Valkenhof in Vlaardingen West waarschijnlijk uitgesteld gaat worden. Diezelfde avond zijn wij in contact gekomen met bewoners van de Frank van Borselenstraat. Deze bewoners hebben op 1 november 2018 een brief gestuurd aan de burgemeester.

Door de jaren heen zijn verschillende memo’s, brieven en prestatieafspraken over dit onderwerp opgesteld. Bij de prestatieafspraken, die op 4 december 2017 vrij zijn gegeven, staat dat de sloop van de Valkenhof hoog/laag in het kalenderjaar 2018 is gepland. Naar aanleiding van gesprekken, mailcontact met bewoners / VVE van de Frank van Borselenstraat en deze brief zouden wij u een aantal vragen willen stellen, omdat dat de sloop uitgesteld dreigt te worden.

Vragen

Waterweg Wonen

 1. Klopt het dat op 25 oktober een gesprek heeft plaats gevonden tussen Waterweg Wonen en de VVE van de Frank van Borselenstraat?
 2. Klopt het dat het gesprek ging over het uitstellen van de sloop van de Valkenhof?
 3. Wat zijn de overwegingen van Waterweg Wonen om de sloop uit te stellen?
 4. Wanneer wil Waterweg Wonen nu de sloop laten plaats vinden?

College

 1. Bent u op de hoogte van de dreigende uitstelling van de sloop? En wanneer is dit bij u bekend geworden?
 2. Wat is de aanleiding van het uitstel?
 3. Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld over het uitstel?
 4. Wat heeft u gedaan om zich aan de gemaakte afspraken te houden?
 5. Wat is de overweging van het college om akkoord te gaan met het uitstel?
 6. Waren de gemaakte afspraken over de sloop in 2018 reëel?
 7. Vindt u de huidige situatie houdbaar?
 8. Bent u bereid de sloop in het afgesproken jaar 2018 laten plaatsvinden?
 9. Bent u bereid de huisvesting van arbeidsmigranten per direct stop te zetten?
 10. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de sloop nu voor de laatste keer is uitgesteld?
 11. Klopt het dat er nu mensen gehuisvest worden zonder vergunningen? Bent u bereid om dit te onderzoeken, zodat bij andere en toekomstige locaties deze problemen niet zullen voor komen?

Bewoners

 1. Klopt het dat de bewoners niet zijn betrokken bij de afspraken omtrent uitstel van de sloop? (Indien niet) Waarom is hier geen gebruik van gemaakt?
 2. Waarom is er geen gebruik gemaakt van de – in 2013 in het leven geroepen – klankbordgroep?
 3. Waarom hebben bewoners zelf het initiatief moeten nemen om tot informatie te komen?

1 commentaar(en) op artikel "Sloop Valkenhof"

Nog meer leugens van Waterweg Wonen, al sinds de nieuwbouw van Tuinzicht is beloofd op korte termijn de Valkenhof te slopen. Het zijn oplichters van de bovenste plank daar, het enige wat ze nakomen van hun afspraken is dat ze hun eigen salaris en bonussen verhogen elk jaar.

Door: Piet pool Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: