De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

PvdA sluit gelederen

Samen gaan we ervoor

Samen gaan we ervoor

Samen gaan we ervoor. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2018 van de PvdA Vlaardingen. De komende vier jaar wil de PvdA Vlaardingen strijden voor goed werk, toegankelijke zorg en de armoede tegengaan. Ieder kind dat in armoede opgroeit is er één teveel.

Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in 8 onderdelen, waarvan de top 3 de echte speerpunten van de PvdA Vlaardingen zijn, te weten:

•          Werk en onderwijs

PvdA Vlaardingen maakt zich sterk voor vakonderwijs met baangaranties voor jongeren en nieuw werk op het Unileverterrein

•          Zorg

PvdA Vlaardingen realiseert zorg dicht bij huis en wil dat iedereen passende zorg krijgt

•          Armoedebestrijding en bestaanszekerheid

PvdA Vlaardingen laat geen kind opgroeien in armoede, door armoede te bestrijden met vroegtijdige schuldenaanpak

Het volledige verkiezingsprogramma is te lezen op de website.

Doordat het programma is opgedeeld in acht punten, kunt u gemakkelijk per onderdeel dat uw interesse heeft, onze standpunten nalezen.

http://www.pvdavlaardingen.nl/programma

Blijf ons ook volgen op Facebook voor actuele zaken:

https://www.facebook.com/pvda.vlaardingen/

7 commentaar(en) op artikel "Samen gaan we ervoor"

Dat Samen in de titel kunnen ze beter schrappen. Ze luisteren allang niet meer naar de Vlaardinger !

Waar ze goed in zijn is Vlaardingen volstoppen met Moelanders nu de Holy weer. Kijk naar Vlaardingen is het beter geworden de laatste 4 jaar met wethouder Versluijs?

Door: John Op:

Ik ben het met de voorganger eens. ik woon al 74 jaar in Vlaardingen ik zie alleen maar van die uitzendauto's rijden het worden er steeds meer Mijn buurman zegt dat er nog meer komen .Dankzij de PvdA nou ik heb mijn hele leven gestemd op jullie dit jaar niet meer. Dat mag ik hier toch opschrijven

Door: Mevr Riedee Op:

Als iedereen wat beter naar zijn/haar buurman/vrouw zou luisteren zou de wereld er een stuk mooier uitzien

Door: Pollie Op:

Alleen als het tegen verkiezingstijd loopt heeft de PvdA iets te melden. Voor de rest hoor of zie je ze niet en dat was in mijn jeugd wel anders toen het nog SDAP heette. Mijn grootvader zou zich nu in zijn graf omdraaien vanwege de kleurloosheid van de PvdA van nu (al jaren).

Door: Dirk Tempelaar Op:

Wij rooien...

hier ben ik weer, u kent mij toch?

het propagandablaadje.

ik ben in menig huisgezin

het trouwe kameraadje,

ik ben de vriend van oud en jong,

gezien bij klein en groot,

mijn naam, u snapt het zeker al,

is vrijheid, arbeid, brood.

Jaap van IJperen

(uit: Jan van Plan)

Door: Dirk Tempelaar Op:

Ja Dirk, dat waren andere tijden toen. Toen Het (Vrije) Volk nog van de Arbeiderspersen liep! Ik denk nog veel terug aan die tijd, het was een hard bestaan, maar we hadden elkaar tenminste nog.

Laten we samen zingen:

DE RISICO VAN DE ARBEID

Voorwaar, de werkman is het zout der aarde,

Daar zonder werk geen rijkdom mooglijk is,

Maar juist als zout zoo weinig is zijn waarde,

Want valt hij neer, een ander gereed reeds is

Om zijn plaats direct weer in te nemen,

Voor een luttel broods, voor een schrale disch.

Hij slooft om niet van honger om te komen,

Vraagt niet, of 't werk voor hem gevaarlijk is.

Vergeet, vergeet toch nooit die martelaren,

Die zwoegers die daar vielen bij hun taak,

Vergeet hen niet, der rijken steunpilaren,

Arbeidsbloed roept al, roept al zoo lang om wraak.

Door: Pollie Op:

Daar gaan zij heen in lange, lange rijen,

Naar mijn of schip, naar fabriek of naar het veld,

Daar trekken ze heen, wier arbeid doet verblijen

Maar zoo weinig toch maar zijn geteld.

Zij zijn aan ’t werk in de diepte van de mijnen;

Een knal, een schreeuw, een ongeluk is gebeurd,

De vader ziet dan nimmermeer de zijnen,

En velen worden daar dan diep betreurd.

Het schip is aan, de luiken zijn geopend,

De werkers met hun ploegbaas komen aan,

Een druk geschreeuw gaat rond, zoo zenuwslopend:

De winchman roept, men kan beginnen gaan.

Maar plots het kraakt, een werkman komt te vallen,

Hij grijpt, helaas, grijpt mis, stort overboord,

’t Materiaal was rot: — wie zou de vuist niet ballen —

Alweer een mensch door ’t kapitaal vermoord.

Zoo gaat het voort, reeds vele jaren,

Zoo waart de dood in ’t arbeidsleger rond,

Zoo sneuvelde reeds een groote, groote schare,

Zoo hier, als over het gansche wereldrond.

In Rotterdam nu weer een groote ontploffing,

Wéér twee gedood, en velen zwaar gewond,

Hoe dat kwam? Wel gewoon een versloffing,

Arbeiders wierpen een cylinder op de grond.

Een dreunende slag, het vleesch vloog in het ronde

Een werkman lag in twintig stukken neer,

Een ander stierf dra aan zijn zware wonden,

Arbeidersbloed vloeit steeds in groote stroomen neer.

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: